Hantera marknader

Den internationella marknaden hjälper dig att hantera upplevelsen av ditt varumärke genom att tilldela olika inställningar till olika länder och regioner. En marknad kan innehålla ett enda land eller en region, eller en grupp av länder eller regioner. Du kan till exempel skapa en marknad som heter "Nordamerika" som riktar sig till Kanada, USA och Mexiko, alla med en inställningsgrupp. Om du har en annan grupp med inställningar som du bara vill tillämpa för Japan, kan du skapa en annan marknad som endast riktar sig till Japan.

Det maximala antalet marknader du kan ha beror på din butiks Shopify-prenumerationsplan:

 • Pause and Build - 3
 • Shopify Starter – 3
 • Basic Shopify – 3
 • Shopify – 3
 • Advanced Shopify – 3 ingår, max 50
 • Shopify Plus - 50

Få tillgång till marknader för första gången

Följande marknader skapas för dig när du skapar din Shopify-butik för första gången:

 • Primär marknad – Det primära land eller den primära region som du kommer att sälja till. Detta bestäms av din butiks adress och valuta och är ofta din inhemska marknad. Den primära marknaden representerar butikens standardkundupplevelse.
 • Internationell marknad – En kurerad lista över populära länder eller regioner som andra handlare som liknar dig säljer till.
 • Länder du inte säljer till – Alla andra länder eller regioner som inte tillhör en annan marknad. Kunder i dessa länder kan inte betala i din butik.

Den internationella marknaden är inaktiv som standard. Det innebär att kunder i dessa länder inte kan gå till kassan förrän du har aktiverat marknaden.

Det maximala antalet marknader som är tillåtna i din butik beror på butikens prenumerationsplan. Efter migreringen kan din butik dock ha fler marknader baserade på antalet unika länder eller regioner som du tidigare hade aktiva. Du kan fortfarande använda dessa befintliga marknader. Det är dock endast möjligt att lägga till ytterligare marknader efter att du har färre än det maximala tillåtna antalet enligt din butiks prenumerationsplan.

Vi rekommenderar att du kombinerar länder eller regioner som har en liknande prissättningsstrategi till marknader med flera länder. Om du tidigare exempelvis hade Kanada, USA och Mexiko aktiva i betalningsinställningarna, men inte hade några anpassade priser eller specifika strategier för varje land, så kan du flytta dessa tre länder till en enda marknad med namnet North America.

Personalbehörigheter som krävs för att hantera marknader

Butiksanställda kan komma åt marknader baserat på en kombination av befintliga behörigheter. En anställd behöver alla följande behörigheter för att komma åt sidan Marknader:

 • Start (Hem)
 • Ordrar

  • Redigera poster
  • Exportera
 • Produkter

  • Exportera produkter
 • Analysverktyg

 • Rabatter

 • Inställningar

  • Hantera inställningar
  • Frakt och leverans
  • Skatter och tullavgifter
  • Domäner

Marknadstyper

Det finns några olika typer av marknader som skapas för dig som standard:

Du kan även skapa anpassade marknader som matchar din försäljningsstrategi:

Huvudmarknad

Den primära marknaden är det huvudsakliga landet eller regionen du säljer till och det är ofta din hemmamarknad eller inhemska marknad.

När det gäller nya butiker så avgörs din huvudmarknad av din butiksvaluta i Inställningar > Butiksuppgifter. Detta gäller även när butiksvalutan inte matchar det land eller den region som finns i butiksadressavsnittet. Om butiksadressen till exempel indikerar USA, men din butiksvaluta är inställd till kanadensiska dollar, så ställs den primära marknaden in till Kanada.

Din primära marknad kan bara innehålla ett land eller en region och den kan inte raderas.

Alla ändringar som du gör i din butik påverkar din primära marknad som standard. När du ändrar dina produktpriser eller ställer in en ny lagerplats tillämpas ändringarna automatiskt för din primära marknad.

Ändra din primära marknad

Du kan ändra din primära marknad till ett annat land eller en annan region som bättre passar din försäljningsstrategi.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. I avsnittet Översikt väljer du en aktiv marknad som du vill göra till din primära marknad. Om det nya landet eller den nya regionen ännu inte finns som marknad måste du först skapa en marknad med landet eller regionen och sedan aktivera den.
 3. Klicka på Fler åtgärder.
 4. Klicka på Gör marknaden till primär.
 5. Klicka på Spara för att bekräfta.

Den domän som var kopplad till den tidigare primära marknaden kopplas bort från den och kopplas i stället till den nya primära marknaden. Om den nya primära marknaden tidigare hade en egen specifik domän så kopplas den domänen bort och trafiken omdirigeras till huvuddomänen. Den tidigare primära marknaden förblir aktiv även efter den här åtgärden.

Begränsningar:

 • Internationell med undermappar – I syfte att undvika att skapa 404-fel kan en marknad med undermappar inte göras till primär marknad. Om du vill göra en marknad med undermappsdomän till primär marknad måste du först uppdatera domäninställningarna till att antingen använda huvuddomän eller använda en egen domän.
 • Internationell med fler än en region – Eftersom primära marknader är begränsade till att endast innehålla en region kan du inte göra en marknad för flera regioner till primär.

När du har ändrat ditt primära marknadsland eller din huvudregion kan du också ändra valutan så att den matchar dina önskemål.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Marknader i Shopify-administratören.
 2. Klicka på din primära marknad i avsnittet Översikt.
 3. Klicka på Produkter och prissättning.
 4. I avsnittet Prissättning väljer du önskad valuta från rullgardinsmenyn.

Som standard använder din huvudmarknad din butiks baspriser. Om din primära marknadsvaluta skiljer sig från din butiksvaluta konverteras dina baspriser automatiskt med hjälp av en daglig valutakonverteringskurs.

Om du vill att huvudmarknaden ska ha andra priser än butikens baspriser så kan du ställa in prisjusteringar eller fasta priser för huvudmarknaden.

Ändra din butiksvaluta

Om du använder Shopify Payments kommer en ändring av din butiksvaluta inte att påverka valutan som används av dina marknader.

Om du ändrar din butiks valuta och även vill att den ska vara valutan på din primära marknad, följ stegen ovan för att ändra valutan på din primära marknad.

Om du inte använder Shopify Payments kommer du också ändra valuta för alla dina marknader för att matcha om du ändrar butiksvaluta.

Läs mer om hur du ändrar din utbetalningsvaluta.

Alla länder eller regioner kan bara vara en del av en marknad.

Marknader för ett enskilt land

Marknader med ett enda land innehåller endast ett land eller en region. När du skapar en ny marknad med ett enda land ställs basvalutan för marknaden in till valutan för det landet. Om valutan inte stöds ställs basvalutan in till din butiks basvaluta.

Du bör använda marknader för ett enskilt land för att sälja till länder eller regioner för vilka du har en specifik målstrategi . Till exempel, om din huvudmarknad är Kanada och en betydande del av din internationella försäljning börjar komma från USA kan en marknad som endast riktar sig till USA hjälpa till att öka din försäljning och konvertering genom att ge amerikanska kunder en dedikerad och lokal upplevelse när de besöker din butik.

Marknader med flera länder

Marknader med flera länder innehåller fler än ett land eller en region. När du skapar en marknad med flera länder är den standardmässiga basvalutan inställd till din butiks basvaluta och lokala valutor är aktiverade. Om du inaktiverar lokala valutor för en marknad med flera länder kommer alla kunder på den marknaden att handla i marknadens basvaluta eller i en annan basvaluta som du väljer.

Basvalutan för en marknad med flera länder används för att ställa in fasta produktpriser.

Kombinera länder eller regioner med liknande målstrategier till marknader med flera länder, för att göra det enklare att göra reklam. Du kan till exempel sälja till Tyskland, Frankrike, Belgien och Italien och var och en av dessa länder delar samma produktpriser, fraktkostnader och domän. I det här fallet kan du skapa en marknad som innehåller alla fyra länderna.

Internationell marknad

En internationell marknad skapas för dig när du först får tillgång till Markets. Den innehåller en kurerad lista över länder och regioner som andra handlare som liknar dig kan sälja till. Den internationella marknaden är inaktiv som standard. Du kan börja sälja till alla länder på den internationella marknaden genom att aktivera den.

Länder och regioner som du inte säljer till

Din sida för Marknader innehåller en marknad som kallas Länder/regioner som du inte säljer till. Denna marknad skapas automatiskt och kan inte raderas. Den innehåller alla andra länder eller regioner som du för närvarande inte säljer till. När en kund från något av dessa länder eller regioner besöker din webbutik ser de det standardspråk och den standardvaluta som är kopplade till din primära marknad, men de kan inte gå till kassan.

När du lägger till länder eller regioner från denna marknad till nya marknader tas de bort från listan.

Lägg till en marknad

När du vill anpassa webbshopsupplevelsen för kunder i en specifik region kan du lägga till en ny marknad från sidan Marknader. Du kanske till exempel vill nå ut till en grupp länder, som Nordamerika, eller ett enda land, som Kanada. Med Internationell kan du skapa de marknader som är meningsfulla för ditt företag.

När du lägger till en ny marknad föreslås rekommenderade marknader baserat på butiker som liknar din. Dessa rekommendationer visar länder eller regioner där du sannolikt kommer att sälja bra, baserat på data från liknande handlare inom samma primära marknad.

Om du skapar en ny marknad som inkluderar länder eller regioner som redan är en del av en annan marknad åsidosätter den nya marknaden den befintliga. Landet eller regionen läggs till på din nya marknad och tas bort från den befintliga marknaden. Om den befintliga marknaden inte innehåller några andra länder eller regioner raderas den automatiskt och alla tillhörande internationella priser, domäner, undermappar eller anpassningar raderas också.

Om du redan levererar till alla länder och regioner som ingår i en ny marknad är marknaden aktiv som standard. Annars är den nya marknaden inaktiverad och du måste aktivera marknadeninnan kunder kan gå till kassan i din butik.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på Lägg till marknad.
 3. Ange ett Marknadsnamn. Detta namn hjälper dig att identifiera marknaden i din Shopify-administratör och visas inte för kunder.
 4. I avsnittet Länder/regioner söker du efter det land eller den region som du vill lägga till och markerar kryssrutan intill dess namn. Du kan lägga till flera länder eller regioner till en marknad.
 5. Klicka på Lägg till marknad.

Antalet marknader du kan ha i din butik beror på din butiks prenumerationsplan. Om du har uppnått maxantalet för din butik så kan du överväga att gruppera flera länder eller regioner med liknande målgruppsstrategier i en marknad för flera länder eller att uppgradera din plan.

Förhandsgranska en marknad

Du kan förhandsgranska kundupplevelsen för en marknad i din Shopify-admin. Du kan förhandsgranska aktiva och inaktiva marknader på alla språk som du har lagt till på den marknaden. När du förhandsgranskar en marknad med flera språk så ska du se till att du har en aktiv språkväljare i ditt tema så att du kan växla mellan språken i förhandsgranskningen.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den marknad du vill förhandsgranska.
 3. Klicka på Förhandsgranska.

Aktivera en marknad

Om du inte redan levererar till alla länder och regioner på en ny marknad är marknaden inaktiv som standard. Det innebär att kunder i dessa länder och regioner inte kan gå till kassan i din butik.

Innan du kan aktivera en marknad måste du ha fraktkostnader för alla länder och regioner på den marknaden. Du kanske vill konfigurera ytterligare marknadsinställningar, till exempel domäner, språk, valuta och prissättning, innan du aktiverar marknaden och börjar sälja till dessa länder och regioner.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den marknad som du vill aktivera i avsnittet Inaktiv.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Inaktiva och välj Aktiv.
 4. Klicka på Spara för att bekräfta.

Inaktivera en marknad

Om du inte längre vill sälja fysiska produkter till kunder på en viss marknad så kan du inaktivera den marknaden. Denna åtgärd påverkar inte några av dina befintliga ordrar. När du inaktiverar en marknad sparas alla marknadsinställningar, vilket innebär att du kan välja att återaktivera den vid ett senare tillfälle. Om du inaktiverar en marknad ändras eller raderas inte dina fraktzoner, men kunder från länder på inaktiva marknader kan inte gå till kassan.

Om du inaktiverar en marknad som hade en toppdomän eller subdomän kopplad till sig, omdirigerar den domänen nu automatiskt kunder till din primära marknads domän. Däremot kommer inaktivering av en marknad som konfigurerades med undermappar göra så att dessa URL:er för undermappar slutar fungera. Vi rekommenderar att du ställer in omdirigeringar för att säkerställa att kunder fortfarande kan komma åt din butik.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den marknad du vill inaktivera i avsnittet Aktiva.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Aktiv och välj Inaktiv.
 4. Klicka på Spara för att bekräfta.

Ta bort en marknad

Du kan ta bort en marknad från din sida för Marknader. Detta hindrar kunder på den marknaden från att gå till kassan med fysiska produkter, och URL:er för undermappar fungerar inte längre, men det påverkar inte befintliga ordrar. Om du tar bort en marknad raderas marknaden permanent.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den marknad du vill radera.
 3. Klicka på Fler åtgärder.
 4. Klicka på Ta bort marknad.
 5. Klicka på Ta bort för att bekräfta:

Redigera länder eller regioner inom en befintlig marknad

Du kan lägga till eller ta bort länder eller regioner inom dina befintliga marknader när din gränsöverskridande försäljningsstrategi ändras.

Lägg till ett land eller en region på en befintlig marknad

Du kan lägga till länder eller regioner på en befintlig marknad. Om du till exempel redan säljer till Frankrike och Tyskland på en marknad med flera länder kanske du bestämmer dig för att även börja sälja till Italien. Du kan lägga till Italien i din befintliga marknad för flera länder.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den marknad som du vill lägga till ytterligare ett land eller en region till.
 3. Klicka på Redigera och sedan klickar du på Redigera igen i avsnittet Länder/regioner.
 4. Sök efter det land eller den region du vill lägga till och markera kryssrutan intill dess namn.
 5. Klicka på Spara.

Ta bort ett land eller en region från en befintlig marknad

Du kan ta bort länder eller regioner från en befintlig marknad. Du kan till exempel ha en nordamerikansk marknad som innehåller USA, Kanada och Mexiko. Du har försökt allt du kan för att lyckas i Kanada, men försäljningen är inte den du förväntade dig att den skulle vara och du bestämmer dig för att fokusera dina ansträngningar någon annanstans. I det här fallet kan du ta bort Kanada från den nordamerikanska marknaden. Detta flyttar Kanada till Länder/regioner som du inte säljer till och kunder från Kanada kan inte längre gå till kassan.

Om du vill ta bort ett land eller en region från en befintlig marknad och lägga till det på sin egen marknad skapar du en ny marknad för att automatiskt ta bort landet eller regionen från den befintliga marknaden. Om du till exempel har en marknad för flera länder som innehåller alla länder inom den Europeiska unionen och din försäljning har ökat snabbt i Tyskland, kan du bestämma dig för att ha en mer riktad strategi för försäljningen i Tyskland. Genom att lägga till en ny marknad för Tyskland skapas en dedikerad marknad för Tyskland och Tyskland tas automatiskt bort från Europeiska unionens marknad. Alla andra EU-länder på den ursprungliga marknaden för flera länder förblir oförändrade.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den marknad från vilken du vill ta bort ett land eller en region.
 3. Klicka på Redigera och sedan klickar du på Redigera igen i avsnittet Länder/regioner.
 4. Sök efter det land eller den region som du inte längre vill sälja till i den här marknaden. Avmarkera kryssrutan intill dess namn.
 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis