Zmiana waluty sklepu

Możesz zmienić domyślną walutę widoczną dla klientów w sklepie, nawet jeśli nie jest to Twoja waluta lokalna. W ten sposób możesz wyjść naprzeciw oczekiwaniom największego segmentu klientów lub rynku, na którym spodziewasz się większej sprzedaży. Zmiana waluty sklepu może mieć implikacje prawne i inne konsekwencje, które musisz wziąć pod uwagę.

Zagadnienia prawne i podatkowe

Przed zmianą waluty sklepu musisz sprawdzić wszelkie potencjalne konsekwencje prawne lub podatkowe związane ze sprzedażą w walucie innej niż waluta obowiązująca w kraju, w którym znajduje się Twój sklep. Upewnij się, że Twoje podatki są poprawnie skonfigurowane, i skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, że zmiana waluty nie wymaga zmian podatków, które zostały wcześniej skonfigurowane. Skontaktuj się z prawnikiem, aby sprawdzić, czy zmiana waluty sklepu nie będzie miała konsekwencji prawnych.

Wpływ zmiany waluty sklepu

Zanim zmienisz walutę sklepu, sprawdź niżej opisany wpływ tej zmiany na Twój sklep:

 • Waluta cen produktów i stawek rabatowych jest aktualizowana automatycznie, natomiast kwota nie. Na przykład, jeśli zmienisz walutę z USD na CAD, produkt oferowany w cenie 20 USD będzie miał cenę 20 CAD.
 • Kwota i waluta stawek wysyłki nie aktualizują się automatycznie.
 • Karty prezentowe z pozostałymi środkami w starej walucie przestaną działać.
 • Aplikacje, które mają inne wymagania w zakresie waluty niż wymagania dotyczące nowej waluty, nie będą działać po zmianie waluty.
 • Zmiana waluty sklepu może mieć wpływ na raporty ze względu na wahania kursów walut i cykle aktualizacji raportu.
 • Zmiana waluty sklepu może mieć wpływ na zamówienia z oczekującymi płatnościami.
 • Na zwroty kosztów przetwarzane po zmianie waluty będzie również mieć wpływ zmiana waluty ze względu na różnicę wartości.
 • Jeśli korzystasz z usług dostawcy płatności innego niż Shopify Payments, waluty wszystkich Twoich rynków zostaną zaktualizowane zgodnie z nową walutą. Dowiedz się więcej o zmianach na rynku głównym po zmianie waluty sklepu.
 • Jeśli korzystasz z usługi PayPal Express, nowa waluta może nie być obsługiwana.

Przed zmianą waluty sklepu wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli Twój sklep ma aktywowaną usługę PayPal Express, upewnij się, że nowa waluta sklepu jest obsługiwana przez PayPal. Jeśli nowa waluta nie jest obsługiwana przez PayPal, musisz dezaktywować bramkę przed zmianą lub rozważyć użycie obsługiwanej waluty.
 2. Rozwiąż wszelkie oczekujące płatności przed zmianą waluty sklepu.
 3. Sprawdź swoje aplikacje, aby upewnić się, że są kompatybilne z nową walutą. Jeśli nie masz pewności, czy aplikacja będzie nadal działać po zmianie waluty sklepu, skontaktuj się z twórcą aplikacji w celu uzyskania wyjaśnień. Aplikacje utworzone przez Shopify będą nadal działać z Twoją nową walutą.

Zmiana waluty sklepu

Waluta sklepu jest walutą używaną w panelu administracyjnym Shopify. Jest to waluta, w której wyceniane są produkty i która jest używana w raportach. Walutę sklepu może zmienić tylko właściciel sklepu.

Walutę sklepu możesz wyświetlać i zmieniać w sekcji Waluta sklepu na stronie ustawień Dane sklepu. Zanim zmienisz walutę sklepu, przeanalizuj możliwe konsekwencje i implikacje prawne dla Twojego sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane sklepu.
 2. W sekcji Waluta sklepu kliknij ... i wybierz opcję Zmień walutę sklepu.
 3. Wybierz nową walutę sklepu z listy. Jeśli nie możesz wybrać nowej waluty, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify, aby zmienić walutę sklepu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Po aktualizacji waluty sklepu przejrzyj i zaktualizuj następujące ustawienia sklepu:

 • Sprawdź i zaktualizuj ceny produktów. Ponieważ wartość różnych walut rzadko jest równa, wartość produktu prawdopodobnie będzie inna w nowej walucie, co może wpłynąć na marże zysku.
 • Sprawdź i skoryguj rabaty, aby dostosować je do nowej waluty sklepu.
 • Usuń dotychczasowe stawki wysyłki, a następnie dodaj stawki ręcznie, aby wyświetlić stawki w nowej walucie.
 • Wydaj nowe karty prezentowe klientom, którzy mają karty prezentowe z pozostałymi środkami.
 • Jeśli nie korzystasz z usługi Shopify Payments, zaktualizuj swoje rynki po zmianie waluty sklepu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo