Shopify Payments สำหรับไอร์แลนด์

ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในไอร์แลนด์สามารถใช้ Shopify Payments เพื่อรับชำระด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของ Visa, Mastercard และ American Express ได้

นอกจากนี้ ธุรกิจในไอร์แลนด์ยังสามารถรับการชำระเงินได้โดยใช้ Bancontact และ iDEAL

ธุรกิจที่ห้ามใช้งาน

ธุรกิจและบริการบางประเภทไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Shopify Payments หากต้องการดูว่าคุณสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบรายชื่อประเภทธุรกิจต้องห้ามในไอร์แลนด์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ (TOS) ของ Shopify Payments

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารสำหรับ Shopify Payments

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ก่อนที่จะเชื่อมบัญชีดังกล่าวกับ Shopify Payments

 • บัญชีธนาคารเป็นบัญชีกระแสรายวันแบบเต็มรูปแบบ (บัญชีในปัจจุบัน) โดยเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในไอร์แลนด์และใช้สกุลเงินยูโร
 • บัญชีธนาคารมีสิทธิ์ใช้บริการโอนเงิน SEPA
 • บัญชีธนาคารมี IBAN ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE

แต่บัญชีกระแสรายวันที่ตั้งค่าให้รับได้เฉพาะการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งาน Shopify Payments ได้ Shopify Payments ไม่รองรับบัญชีออมทรัพย์ บัญชีสกุลเงินเฟล็กซ์ บัญชีเสมือน และบริการการโอนเงินที่เลียนแบบบัญชีธนาคาร

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณสามารถรับประเภทการโอนเงินที่ระบุไว้ข้างต้นในภูมิภาคของคุณได้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ Shopify Payments

ในการปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศต่างๆ คุณต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยระบุผู้ขายที่ใช้ Shopify Payments รวมถึงเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงิน การให้เงินเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย และความผิดทางด้านการเงินอื่นๆ

เมื่อกฎและข้อบังคับในท้องที่เปลี่ยนแปลง Shopify และพาร์ทเนอร์อาจติดต่อเพื่อขอรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ การตรวจสอบตามมาตรฐานเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงระยะเวลาการใช้งานของบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ข้อมูลที่ Shopify ต้องเรียกเก็บนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีเอกสารประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

 • บุคคลที่สร้างบัญชี Shopify Payments
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Shopify Payments
 • บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทอดสุดท้ายของธุรกิจซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารอาวุโสที่มีอํานาจการลงลายมือชื่อด้านกฎหมายให้กับธุรกิจ

เอกสารยืนยันตัวตน

เอกสารยืนยันตัวตนที่ยอมรับของผู้ขายในไอร์แลนด์มีดังต่อไปนี้:

 • หนังสือเดินทาง
 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • บัตรประจำตัวยืนยันอายุ: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์เอกสารและวิธีการส่งเอกสารของคุณ โปรดดูที่การตั้งค่า Shopify Payments

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย

เอกสารที่อยู่ที่ยอมรับของผู้ขายในไอร์แลนด์มีดังต่อไปนี้:

 • ใบขับขี่: ต้องมีการสแกนด้านหน้าและด้านหลัง
 • รายการเดินบัญชี
 • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • กรมธรรม์ประกันภัยบ้าน
 • เอกสารประกันสังคม
 • เอกสารที่ออกโดยรัฐบาล
 • ใบรับรองเครดิตภาษี (TCC)
 • หนังสือแสดงหนี้สินจากรายได้

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์เอกสารและวิธีการส่งเอกสารของคุณ โปรดดูที่การตั้งค่า Shopify Payments

เอกสารของบริษัท/หน่วยงาน

เอกสารยืนยันตัวตน/บริษัทที่ยอมรับของผู้ขายในไอร์แลนด์มีดังต่อไปนี้:

 • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ใบรับรองการจดทะเบียน
 • ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน
 • ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • ข้อบังคับของสมาคม
 • ใบสรุปข้อมูลทะเบียนเชิงพาณิชย์ของสํานักงานจดทะเบียนบริษัท

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์เอกสารและวิธีการส่งเอกสารของคุณ โปรดดูที่การตั้งค่า Shopify Payments

ข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของยุโรป คุณต้องระบุและตรวจสอบยืนยันข้อมูลด้านสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลประโยชน์สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ ข้อมูลนี้จะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หากต้องการรับข้อมูลด้านสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่มีในรายการสำหรับบริษัทของคุณ ให้ไปที่ Central Register of Beneficial Ownershipจากที่นั่น คุณจะสามารถตรวจสอบยืนยันและอัปเดตรายงานความเป็นเจ้าของที่ได้รับประโยชน์หากจําเป็น คุณสามารถบันทึกภาพหน้าจอของข้อมูลเพื่อส่งไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ของ Central Register of Beneficial Ownership
 2. คลิก “รายการยื่นใหม่” ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ
 3. ค้นหาบริษัทของคุณในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก “บริษัทของคุณ”
 4. คลิก “เริ่มต้น” ที่อยู่ถัดจากรายละเอียดของสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลประโยชน์
 5. เลือก “มี” หากคุณมีหมายเลข PPSN (หมายเลขบริการสาธารณะส่วนบุคคล) หรือหมายเลข RBO จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ
 6. ตรวจสอบรายละเอียดบริษัทของคุณ ซึ่งจะรวมถึงชื่อบริษัท เลขทะเบียนบริษัท และเจ้าของผลประโยชน์ หากคุณได้รับอนุมัติแล้ว และคุณต้องการแก้ไขข้อมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลประโยชน์กับ RBO คุณสามารถแก้ไขได้ที่หน้านี้
 7. บันทึกภาพหน้าจอของหน้านี้ ภาพหน้าจอต้องมีชื่อและเลขทะเบียนบริษัทแบบเต็ม รวมถึงชื่อและวันเดือนปีเกิดของเจ้าของผลประโยชน์ สามารถบันทึกภาพหน้าจอเป็นรูปแบบ .PNG หรือ .JPG ได้

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีส่งเอกสาร โปรดดูที่การตั้งค่า Shopify Payments

การรับการชำระเงิน

ในประเทศส่วนใหญ่ เมื่อธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของเพียงผู้เดียว ระบบจะตั้งค่าให้คุณยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณสร้างร้านค้า Shopify พร้อมกับเปิดใช้ Shopify Payments อัตราค่าใช้บัตรของคุณขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ และคุณสามารถเปลี่ยนแผนได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ธุรกิจในไอร์แลนด์สามารถรับบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของ Visa, Mastercard, Maestro และ American Express ได้

นอกจากนี้ ธุรกิจในไอร์แลนด์ยังสามารถรับการชำระเงินได้โดยใช้ Bancontact และ iDEAL

งวดการชำระเงิน

งวดการชำระเงินของคุณคือช่วงเวลาระหว่างวันที่มีการจัดเก็บการชำระเงินจากลูกค้ากับวันที่ยอดเงินเหล่านั้นถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วันและเวลาที่มีการจัดเก็บการชำระเงินจากลูกค้าจะบันทึกเป็นเขตเวลา UTC ยอดเงินจากการชำระที่จัดเก็บได้ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์จะถูกรวมเข้าด้วยกันและโอนเป็นการชำระเงินหนึ่งรายการ

ในไอร์แลนด์ งวดการชำระเงินคือ 3 วันทำการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชำระเงินด้วย Shopify Payments

การยื่นภาษี

ในฐานนะผู้ขาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการซึ่งรวมถึงการยื่นภาษีด้วย Shopify Payments อาจถูกขอให้รายงานยอดขานของคุณต่อหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับเขตอำนาจตามกฎหมาย

ค่าธรรมเนียม Shopify Payments ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับร้านค้าในยุโรปยกเว้นประเทศไอร์แลนด์ คุณอาจจำเป็นต้องนำ VAT ตามอัตราภาษีที่สามารถเรียกเก็บได้ในพื้นที่มาพิจารณาเพื่อยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณด้วย หากต้องการรับข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ที่ระบบสร้างขึ้นให้ หรือส่งออกไฟล์ที่มีข้อมูลธุรกรรมของคุณได้

สำรับร้านค้าในไอร์แลนด์จะถูกเรียกเก็บ VAT 23% เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียม Shopify Payments

วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ที่จัดทำขึ้น

คุณสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้รายเดือนเพื่อส่งไปพร้อมกับการขอคืนภาษีได้ โดยใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับจะมีข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดที่จ่ายไปกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของคำสั่งซื้อทั้งหมดบนร้านค้าของคุณในเดือนนั้นๆ ฟีเจอร์นี้ใช้เขตเวลา UTC ซึ่งอาจแตกต่างไปจากเขตเวลาของร้านค้าของคุณ หากคุณต้องการรายงานที่ใช้เขตเวลาของร้านค้าคุณ คุณสามารถส่งออกรายการธุรกรรมในร้านค้าคุณเป็นไฟล์ CSV ได้

ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ประจำเดือนในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ประจำเดือนมิถุนายนในวันที่ 5 กรกฎาคม หากคุณไม่มีธุรกรรมกับ Shopify Payments ในเดือนใดๆ ระบบก็จะไม่สร้างใบแจ้งหนี้ประจำเดือนนั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments คลิกดูการรับชำระเงิน
 3. คลิก เอกสาร
 4. ในกล่องโต้ตอบสำหรับเอกสารทางภาษี ให้คลิกดาวน์โหลด PDF ที่อยู่ข้างใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการดาวน์โหลด

ตอนนี้คุณก็สามารถยื่นใบแจ้งหนี้นี้พร้อมกับการขอคืนภาษีของคุณได้แล้ว

วิธีส่งออกธุรกรรม

คุณสามารถส่งออกรายการธุรกรรมในร้านค้าของคุณเป็นไฟล์ CSV ได้ ไฟล์ CSV จะมีคอลัมน์ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ขายในยุโรป

ขั้นตอน:

วิธีส่งออกธุรกรรม

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments คลิกดูการรับชำระเงิน
 3. คลิก ธุรกรรม
 4. คลิกที่ส่งออก แล้วเบราว์เซอร์ของคุณจะเริ่มดาวน์โหลด ไฟล์ CSV
 5. เปิดไฟล์ CSV ในเครื่องมือแก้ไขสเปรดชีต
 6. คอลัมน์สุดท้ายของไฟล์ CSV จะแสดงจำนวน VAT ที่รวบรวมมาจากธุรกรรมแต่ละรายการ
 7. ใช้เครื่องมือ SUM ในการคำนวณจำนวน VAT ที่คุณได้รวบรวมมาทั้งหมด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี