การชำระเงินของ Klarna

Klarna เป็นวิธีการชำระเงินโดยตรงที่ปลอดภัย ซึ่งมีตัวเลือกการชำระเงินสำหรับ Shopify Payments ที่หลากหลาย Klarna เปิดให้ใช้งานเฉพาะกับผู้ขายในประเทศหรือภูมิภาคดังต่อไปนี้เท่านั้น:

  • ออสเตรีย
  • เยอรมนี
  • สวีเดน

ลูกค้าของคุณสามารถเลือกตัวเลือกชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของตนได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Klarna Pay Later, Klarna Pay Now และ Klarna Slice It ตัวเลือกการชำระเงินต่างๆ เหล่านี้ ให้ลูกค้าของคุณชำระเงินได้ทันทีด้วยใบแจ้งหนี้หรือการผ่อนชำระด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต การใช้ Klarna บน Shopify Payments จะมอบประสบการณ์การชำระเงินที่ปลอดภัยและง่ายดายให้แก่ลูกค้าของคุณ

เปิดใช้งาน Klarna

ตัวเลือกการชำระเงินของ Klarna จะเปิดใช้อยู่แล้วตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณตั้งค่า Shopify Payments Klarna จะตรวจสอบธุรกิจของคุณก่อน คุณจึงจะสามารถรับชำระเงินผ่านตัวเลือกการชำระเงินของ Klarna ได้ หลังจาก Klarna อนุมัติธุรกิจของคุณแล้ว ลูกค้าจะสามารถชำระเงินโดยใช้ Klarna ได้

คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาว่าจะให้ลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกใดของ Klarna ได้บ้าง

ขั้นตอน:

การชำระเงินด้วย Klarna

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินของ Klarna จำนวนเงินดังกล่าวจะถึงมือคุณในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments ในครั้งถัดไปของคุณ

Klarna มีการทำงานที่แตกต่างจาก Shopify Payments ในขั้นตอนการชำระเงินตามปกติ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าชำระเงินโดยใช้ Klarna Pay Later ลูกค้าจะมายังหน้าการชำระเงินของ Klarna เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ การชำระเงินจะได้รับการจัดการโดยตรงภายในอินเทอร์เฟสของ Klarna และจะไม่ผ่านการชำระเงินในร้านค้าของคุณ หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ ลูกค้าจะต้องติดต่อ Klarna โดยตรง ทั้งนี้คุณจะได้รับชำระเงินตามปกติภายใน Shopify Payments

หากคุณขอคืนเงินจากธุรกรรมที่ดำเนินการโดย Klarna ระบบจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่ Shopify Payments เรียกเก็บจากคุณ โดยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกจะแตกต่างกันออกไปตามแผนการเรียกเก็บเงินที่ร้านค้าของคุณใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคา โปรดไปที่หน้าการกำหนดราคาของ Shopify สำหรับสวีเดน หรือหน้าการกำหนดราคา Shopify สำหรับเยอรมนี

Klarna อนุญาตให้ดำเนินการคืนเงินได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่มีการเรียกเก็บเงินค่าคำสั่งซื้อครั้งแรก หากผ่านไป 180 วันนับจากวันที่มีการเรียกเก็บเงินครั้งแรกแล้ว คุณจะไม่สามารถคืนเงินผ่านตัวเลือกการชำระเงิน Klarna ได้อีกต่อไป หากคุณต้องการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อหลังจาก 180 วัน ให้ติดต่อลูกค้าเพื่อคืนเงินแก่พวกเขาโดยใช้บริการภายนอก

หากมีการเรียกคืนยอดเงินสำหรับคำสั่งซื้อ ลูกค้าควรติดต่อคุณโดยตรงหากข้อพิพาทไม่ยุติภายใน 21 วัน Klarna จะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าเองโดย Klarna จะติดต่อคุณผ่านทางอีเมลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวและแจ้งเลขคำสั่งซื้อของ Klarna ให้คุณทราบเท่านั้นคุณสามารถใช้เลขคำสั่งซื้อของ Klarna ในส่วนผู้ดูแล Shopify ในการค้นหาคำสั่งซื้อของคุณคุณมีเวลา 7 วันในการตอบกลับการแจ้งเตือนจาก Klarna ที่ว่าด้วยเรื่องข้อพิพาทหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกคืนยอดเงินกับ Klarna ให้ไปที่นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ Klarna

ภูมิภาคที่ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วย Klarna

ตัวเลือกการชำระเงินของ Klarna จะแสดงในขั้นตอนการชำระเงินให้กับลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาคดังต่อไปนี้:

  • ออสเตรีย
  • เดนมาร์ก
  • ฟินแลนด์
  • เยอรมนี
  • เนเธอร์แลนด์
  • สวีเดน
  • สหราชอาณาจักร

Klarna Pay Later

Klarna Pay Later เป็นวิธีการชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้สำหรับ Shopify Payments เมื่อลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินของตนเป็น Klarna Pay Later จะหมายความว่าลูกค้ายินยอมที่จะชำระการสั่งซื้อของตนในภายหลัง บางกรณีลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินคืนระหว่าง 2 สัปดาห์หรือ 2 เดือนได้ อย่างไรก็ตาม Klarna จะชำระเงินคำสั่งซื้อนั้นๆ ทันที และเงินดังกล่าวจะรวมอยู่ในการรับชำระเงินด้วย Shopify Payments ครั้งถัดไปของคุณ

ภูมิภาคที่สามารถรับการชำระเงินโดยใช้ Klarna Pay Later ได้

Klarna Pay Later พร้อมให้บริการสำหรับผู้ขายในประเทศออสเตรียและเยอรมนีที่ขายสินค้าในสกุลเงินยูโร และผู้ขายในประเทศสวีเดนที่ขายในสกุลเงินโครนาสวีเดนหรือยูโร

จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองกับ Klarna Pay Later

คุณสามารถเลือกที่จะจัดเก็บการชำระเงินโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสั่งซื้อ หรือจัดเก็บการชำระเงินดังกล่าวด้วยตนเองภายใน 28 วันนับจากวันที่สั่งซื้อได้ในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะจัดเก็บการชำระเงินโดยอัตโนมัติ โดยเมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงินแล้ว Klarna จะมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้คุณทันที และระบบจะส่งอีเมลที่มีลิงก์ไปยังลูกค้า ซึ่งลูกค้ารายนั้นสามารถใช้ลิงก์ดังกล่าวเพื่อชำระเงินคำสั่งซื้อของตนให้แก่ Klarna ได้ โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการภายในเวลาสูงสุด 14 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของลูกค้าในหน้าการชำระเงิน

หลังจากได้รับคำสั่งซื้อของตนแล้ว ลูกค้าจะมีเวลาสูงสุด 14 วันในการตัดสินใจว่าต้องการเก็บคำสั่งซื้อดังกล่าวไว้หรือไม่ตามนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ Klarna หากคุณเสนอให้ลูกค้าเลือกชำระเงินด้วย Klarna ได้ ให้คุณตั้งค่าการชำระเงินของคุณโดยใช้การจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง และรอจัดเก็บการชำระเงินหลังคำสั่งซื้อถูกจัดการแล้ว หากคุณใช้ขั้นตอนการทำงานนี้ ลูกค้าจะได้รับลิงก์ชำระเงินไม่นานหลังจากสินค้าที่สั่งซื้อไปถึง และเวลา 14 วันที่พวกเขาต้องชำระเงินจะใกล้เคียงกับเวลา 14 วันที่พวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะเก็บคำสั่งซื้อดังกล่าวไว้หรือไม่ นอกจากการจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองแล้ว การแจ้งข้อมูลลำดับเหตุการณ์ของการจัดส่งให้ชัดเจนก็ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ซื้อรับทราบถึงปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจไม่ได้เป็นไปตามวิธีการชำระเงินนี้โดยสมบูรณ์

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีจัดเก็บการชำระเงินได้ในส่วนการชำระเงินของส่วนผู้ดูแล Shopify ตัวเลือกการจัดเก็บด้วยตนเองจะมีผลกับการชำระเงินทั้งหมด ไม่ใช่เพียงจาก Klarna

คุณมีเวลาจัดเก็บการชำระเงินจนถึงเที่ยงคืนเวลา UTC ของวันที่ 28 ตามปฏิทินนับจากเวลาที่มีการสั่งซื้อ หากคุณไม่จัดเก็บการชำระเงินภายในช่วงเวลานั้น การชำระเงินก็จะหมดอายุและถูกยกเลิก

ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าสั่งซื้อสินในวันที่ 1 มกราคมเวลา 14:00 น. ช่วงเวลาการอนุมัติการชำระเงินจะสิ้นสุดเวลาเที่ยงคืน UTC ของวันที่ 28 มกราคม

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าที่ใช้ Klarna Pay Later

หลังจากที่ลูกค้าเลือก Klarna Pay Later ระบบจะพาไปยังเว็บไซต์ Klarna เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการชำระเงินคำสั่งซื้อ

หากลูกค้าของคุณเผลอโอนยอดคงค้างให้คุณโดยตรงแทนที่จะเป็น Klarna คุณจะต้องยกเลิกและคืนเงินคำสั่งซื้อดังกล่าว จากนั้น ให้คุณแทนที่คำสั่งซื้อด้วยสำเนาของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว (เนื่องจากลูกค้าได้ชำระเงินทั้งหมดกับคุณแล้ว) และเก็บคำสั่งซื้อถาวร ขั้นตอนนี้จะทำให้ Klarna ได้รับการคืนเงินและยกเลิกใบแจ้งหนี้ของตน นอกจากนี้ยังรับประกันว่าสถานะการขายและสินค้าของคุณจะกลับไปเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง

หากคุณไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ Klarna จะดำเนินการติดต่อทวงถามเงินจำนวนดังกล่าวกับลูกค้า และลูกค้าของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากพวกเขาเลือกระยะเวลาในการชำระเงินคำสั่งซื้อให้ยาวนานกว่าที่กำหนดไว้

Klarna Pay Now

Klarna Pay Now ช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระเงินคำสั่งซื้อได้โดยใช้รายละเอียดการธนาคารออนไลน์ของตน Klarna Pay Now จะเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของลูกค้าและระบบจะหักเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าทันที ซึ่งคุณจะได้รับเงินจำนวนนั้นในการรับชำระเงินครั้งถัดไปของคุณ

ภูมิภาคที่สามารถรับการชำระเงินด้วย Klarna Pay Now ได้

Klarna Pay Now พร้อมให้บริการเฉพาะผู้ขายในออสเตรีย ซึ่งขายสินค้าในสกุลเงินยูโร และผู้ขายในสวีเดน ซึ่งขายสินค้าในสกุลเงินโครนาสวีเดนหรือยูโรเท่านั้น

จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองกับ Klarna Pay Now

คุณสามารถจัดเก็บการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติจาก Klarna Pay Now ได้ด้วยตนเอง หากคุณได้กำหนดการตั้งค่าของคุณให้เป็นการจัดเก็บเงินด้วยตนเอง คุณจะไม่ได้รับเงินจากคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วย Klarna Pay Now โดยอัตโนมัติ เพื่อรับการชำระเงิน ให้จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองโดยเร็วที่สุดหลังได้รับการอนุมัติ เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรม Shopify Payments ซึ่งจะอ้างอิงจากจำนวนเงินที่ตัดไปในขณะนั้น

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าที่ใช้ Klarna Pay Now

หลังจากที่ลูกค้าเลือก Klarna Pay Now ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางให้ลูกค้าไปยังเว็บไซต์ของ Klarna เพื่อชำระเงินคำสั่งซื้อของตน และเว็บไซต์ Klarna จะแจ้งให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยข้อมูลประจำตัวของตนหากพวกเขาใช้ตัวเลือกการชำระเงินนี้เป็นครั้งแรก หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของพวกตนและใช้บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงไว้แล้วเพื่อชำระเงินคำสั่งซื้อดังกล่าว

Klarna Slice It

เมื่อใช้ Klarna Slice It คุณจะสามารถเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบริการด้านการเงินได้ โดยลูกค้าจะผ่อนชำระเงินตามยอดดังกล่าวจนครบภายใน 6 ถึง 36 เดือนโดยอาจมีหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ Klarna Slice It จะคุ้มครองการทุจริตและความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการให้บริการตัวเลือกการชำระเงินดังกล่าว

ภูมิภาคที่สามารถรับการชำระเงินด้วย Klarna Slice It ได้

Klarna Slice It พร้อมให้บริการเฉพาะผู้ขายในสวีเดน ซึ่งขายสินค้าในสกุลเงินโครนาสวีเดนหรือยูโรเท่านั้น

จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองโดยใช้ Klarna Slice It

คุณสามารถจัดเก็บการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติจาก Klarna Slice It ด้วยตนเอง หากคุณได้กำหนดการตั้งค่าของคุณให้เป็นการจัดเก็บเงินด้วยตนเอง คุณจะไม่ได้รับเงินจากคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วย Klarna Slice It โดยอัตโนมัติ หากต้องการรับการชำระเงิน ให้จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองโดยเร็วที่สุดหลังได้รับการอนุมัติ เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองแล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมจากภายนอกซึ่งจะอิงจากจำนวนเงินที่ตัดไปในขณะนั้น

ประสบการณ์การใช้งาน Klarna Slice It ของลูกค้า

หลังจากที่ลูกค้าเลือก Klarna Slice It ระบบจะนำทางพวกเขาไปยังเว็บไซต์ของ Klarna เพื่อเลือกว่าจะผ่อนชำระคำสั่งซื้อของตนแบบใด

โดยจะมีการตรวจสอบเครดิตเพื่อประเมินว่าลูกค้าของคุณมีสิทธิ์ใช้บริการด้านการเงินหรือไม่ และสามารถเลือกใช้การผ่อนชำระรายเดือนแบบใดได้บ้าง ระบบจะบันทึกหน้าจอการชำระเงินที่ต้องจ่ายจริงในภายหลัง ระบบจะดำเนินการชำระเงินดังกล่าวในแอป Klarna หรือในพอร์ทัลลูกค้า โดยใช้วิธีอื่นในการชำระเงินอย่างเช่น บัตรเครดิต นอกจากนี้ ลูกค้าของคุณสามารถเลือกเชื่อมโยงบัญชีธนาคารเข้ากับบัญชีผู้ใช้ Klarna ของตนได้อีกด้วย

หากลูกค้าของคุณเลือก Klarna Slice It อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Klarna

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี