Multibanco

Multibanco là phương thức thanh toán chuyển từ trực tuyến sang ngoại tuyến tại Bồ Đào Nha cho Shopify Payments. Khách hàng bắt đầu đặt hàng trực tuyến, sau đó hoàn tất thanh toán trực tiếp tại một địa điểm của Multibanco.

Khách hàng có 7 ngày để hoàn tất thanh toán kể từ ngày đặt hàng. Nếu không hoàn tất thanh toán sau 7 ngày, đơn hàng sẽ bị hủy.

Yêu cầu của Multibanco

Multibanco chỉ dành cho các thương nhân tại Bồ Đào Nha. Để kích hoạt Multibanco cho cửa hàng trực tuyến, bạn cần sử dụng Shopify Payments. Multibanco chỉ hoạt động khi Shopify Payments đang hoạt động và không hoạt động khi Shopify Payments đang ở chế độ thử nghiệm.

Khách hàng chỉ có thể thanh toán bằng Multibanco khi họ chi trả bằng đồng Euro (EUR) và sinh sống tại Bồ Đào Nha. Bạn cần đảm bảo rằng cửa hàng chấp nhận đồng EUR. Nếu chưa từng bán hàng đến những quốc gia này thì bạn có thể định cấu hình tùy chọn này trong phần cài đặt nhiều đơn vị tiền tệ trong Shopify Markets.

Bạn cần hủy kích hoạt mọi cổng thanh toán khác có xung đột thì mới có thể kích hoạt Multibanco.

Những vùng khách hàng có thể thanh toán bằng Multibanco

Thương nhân ở Bồ Đào Nha có thể chấp nhận thanh toán bằng Multibanco từ khách hàng ở Bồ Đào Nha.

Kích hoạt Multibanco

Để kích hoạt được Multibanco, bạn phải thiết lập Shopify Payments. Multibanco sẽ được tự động kích hoạt với Shopify Payments cho cửa hàng ở Bồ Đào Nha.

Multibanco cần được phê duyệt mới có thể sử dụng. Khi bạn kích hoạt Shopify Payments, Multibanco sẽ tự động chuyển đến quá trình phê duyệt, quá trình này mất tối đa 48 giờ.

Khi Multibanco hoàn tất quá trình phê duyệt, một thông báo sẽ hiển thị dưới tùy chọn Multibanco trên trang Shopify Payments của bạn.

Thanh toán bằng Multibanco

Với Multibanco, thanh toán được ủy quyền khi khách hàng đặt đơn hàng và sử dụng Multibanco để thanh toán. Khách hàng có tối đa 7 ngày để hoàn tất thanh toán cho đơn hàng tại địa điểm của Multibanco. Số tiền sẽ không được bảo đảm cho đến khi bạn nhận được. Trong thời gian này, trạng thái thanh toán trên trang quản trị Shopify hiển thị là Đang chờ thanh toán. Trạng thái thanh toán sẽ chuyển sang Đã thanh toán khi khách hàng hoàn tất thanh toán. Nếu khách hàng không hoàn tất thanh toán trong vòng 7 ngày, đơn hàng sẽ bị hủy. Bạn có thể quyết định xem có muốn hoàn thành đơn hàng trước khi nhận được số tiền hay không. Chi tiết thanh toán có thể hết hạn trước khi khách hàng thanh toán nên bạn có thể chờ xác nhận thanh toán trước khi thực hiện đơn hàng.

Khách hàng không thể hủy thanh toán bằng Multibanco sau khi đã ủy quyền thanh toán. Để hoàn tác một giao dịch bằng Multibanco, hãy hoàn tiền đơn hàng. Nếu bạn hoàn tiền khoản giao dịch được Multibanco xử lý, bạn sẽ không được hoàn lại phí xử lý do Shopify Payments thu.

Khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng bằng Multibanco, không thể yêu cầu bồi hoàn cho đơn hàng đó.

Trải nghiệm khách hàng của Multibanco

Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn, mua sắm và nhập địa chỉ email, tùy chọn thanh toán Multibanco sẽ hiển thị trong quá trình thanh toán.

Nếu khách hàng muốn dùng Multibanco để thanh toán, họ sẽ chọn trong khi thanh toán. Khi chọn Multibanco, khách hàng sẽ nhận được thông báo rằng họ phải hoàn tất thanh toán trực tiếp tại một địa điểm của Multibanco trong vòng 7 ngày kể từ khi đặt hàng. Khách hàng được cấp số tham chiếu, mã số định danh và số tiền chính xác để hoàn tất giao dịch tại một địa điểm của Multibanco. Nếu khách hàng không hoàn tất thanh toán trong vòng 7 ngày, đơn hàng sẽ bị hủy.

Cập nhật email xác nhận đơn hàng

Nếu bạn đang sử dụng email xác nhận tùy chỉnh, bạn cần cập nhật các mẫu để thêm Multibanco. Những bước này đảm bảo rằng số tham chiếu và mã số định danh của Multibanco sẽ được gửi đến email của khách hàng.

Bước:

Bạn có thể tạo đơn hàng kiểm tra bằng Multibanco để đảm bảo email xác nhận đơn hàng hoạt động chính xác.

Tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh mẫu thông báo qua email.

Hủy kích hoạt Multibanco

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí