Multibanco

Multibanco är en betalningsmetod för Shopify Payments online till offline som är lokal för Portugal. En kund påbörjar en order online och slutför sedan betalningen personligen på en Multibanco-plats.

En kund har sju dagar på sig att slutföra betalningen från det datum då en order läggs. Om betalningen inte är slutförd efter 7 dagar annulleras ordern.

Krav för Multibanco

Multibanco är endast tillgängligt för handlare i Portugal. För att aktivera Multibanco för din webbshop måste du använda Shopify Payments. Multibanco fungerar endast när Shopify Payments är aktivt och det fungerar inte när Shopify Payments är i testläge.

Kunder kan endast betala med Multibanco när de betalar i euro (EUR) och de befinner sig i Portugal. Du måste se till att din butik accepterar EUR. Om du inte redan säljer till dessa länder kan du konfigurera detta i dina inställningar för flera valutor i Shopify Markets.

Du måste inaktivera alla störande alternativa betalnings-gateways innan du kan aktivera Multibanco.

Regioner där kunder kan betala med Multibanco

Handlare i Portugal kan acceptera Multibanco-betalningar från kunder i Portugal.

Aktivera Multibanco

Innan Multibanco kan aktiveras måste du konfigurera Shopify Payments. Multibanco aktiveras automatiskt med Shopify Payments för butiker som ligger i Portugal.

Multibanco måste godkännas innan du kan använda det. När du aktiverar Shopify Payments hamnar Multibanco automatiskt i godkännandeprocessen, vilket tar upp till 48 timmar.

När Multibanco slutför godkännandeprocessen visas ett meddelande under Multibanco-alternativet på din Shopify Payments-sida.

Betalningar med Multibanco

Med Multibanco godkänns betalningen när en kund gör en beställning och använder Multibanco för att betala. En kund har upp till sju dagar på sig att slutföra betalningen för sin order på en Multibanco-plats. Pengar garanteras inte förrän du har mottagit dem. Under den här perioden visas betalningsstatusen i Shopify-administratören som väntande betalning. Betalningsstatusen ändras till Betald när betalningen slutförs av en kund. Om en kund inte slutför betalningen inom sju dagar annulleras deras order. Du kan bestämma om du vill distribuera kundens order innan du har fått pengarna eller inte. Betalningsuppgifterna kan löpa ut innan en kund gör betalningen så att du kanske vill vänta på betalningsbekräftelse innan distribution.

En kund kan inte avbryta en betalning med Multibanco efter det att betalningen har godkänts. Återbetala ordern för att upphäva en transaktion med Multibanco. Om du återbetalar en transaktion som behandlats av Multibanco återbetalas inte handläggningsavgiften du debiterats av Shopify Payments.

När en kund betalar för en order med Multibanco kan ingen chargeback göras för den ordern.

Multibanco kundupplevelse

När en kund besöker din webbshop, gör ett köp och anger en e-postadress visas ett betalningsalternativ för Multibanco under betalningsprocessen.

Om din kund vill använda Multibanco för att betala väljer kunden det i kassan. Vid val av Multibanco informeras kunden om att betalningen slutförs personligen på en Multibanco-plats inom 7 dagar efter att en order har lagts. En kund får referensnummer, enhetsnummer och korrekt belopp för att slutföra transaktionen på en Multibanco-plats. Om kunden inte slutför betalningen inom sju dagar kommer ordern annulleras.

Uppdatera dina e-postmeddelanden med orderbekräftelse

Om du använder anpassade e-postmeddelanden med bekräftelse måste du uppdatera dina mallar så de inkluderar Multibanco. Dessa steg säkerställer att referensnummer och enhetsnummer för Multibanco skickas till kundens e-postadress.

Steg:

Du kan skapa en testorder med Multibanco för att säkerställa att e-postmeddelandena med orderbekräftelsen fungerar korrekt.

Läs mer om att anpassa mallar för e-postaviseringar.

Inaktivera Multibanco

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis