Sofort-betalningar

Sofort är en direkt och säker banköverföringsmetod för Shopify Payments. När en kund väljer Sofort som betalningsmetod måste han eller hon logga in på sitt konto och använda en tvåfaktorsautentiseringskod för att verifiera betalningen.

Om du behöver använda SEPA-betalningar kan du använda Sofort-betalningar som ett alternativ till SEPA-betalningar i Tyskland. SEPA-betalningar stöds inte av Shopify Payments.

Krav för Sofort

Sofort är endast tillgängligt för handlare i Tyskland, Nederländerna och Schweiz. Sofort fungerar endast när Shopify Payments är aktivt. Det fungerar inte när Shopify Payments är i testläge.

Kunder kan endast betala med Sofort när de gör betalningar i euro och befinner sig i Österrike, Belgien, Tyskland, Nederländerna eller Spanien. Du måste se till att din butik accepterar EUR. Om du inte redan säljer till dessa länder kan du konfigurera detta i dina inställningar för flera valutor i Shopify Markets.

Regioner där kunder kan betala med Sofort

Handlare i Tyskland, Nederländerna och Schweiz kan acceptera Sofort-betalningar från kunder i Österrike, Belgien, Tyskland, Nederländerna och Spanien.

Från och med den 1 januari 2024 kommer Sofort inte längre vara tillgängligt som betalningsmetod för kunder baserade i Italien. Läs mer om Shopify Payments för Italien.

Betalningar med Sofort

Med Sofort auktoriseras betalningen när en kund lägger en order och använder Sofort för att betala. Det kan ta upp till 14 dagar för en betalningsauktorisering att behandlas på Sofort, och under denna period visas betalningsstatusen för ordern som Väntande betalning.

En banköverföring från kundens bankkonto inleds efter auktoriseringen.Banköverföringen kan ta från 2 till 7 dagar men vanligtvis tar det 3 arbetsdagar. Pengarna garanteras inte förrän de har mottagits av dig. När betalningsstatusen i Shopify-admin ändras till Betald har pengarna överförts. Du kan bestämma om du vill distribuera ordern innan du har fått pengarna, eftersom kunden redan har betalat det utestående beloppet till Sofort.

Återbetalningar och annulleringar med Sofort

Om du annullerar eller återbetalar en Sofort-order innan betalningen behandlas så ogiltigförklaras betalningen och kunden återbetalas. Om en order återbetalas innan betalning registreras så påverkas ordern på följande vis:

  • orderns betalningsstatus blir Ogiltigförklarad istället för Återbetalad
  • avsnittet Tidslinje på orderinformationssidan visar meddelandet Kan inte återbetalas följt av ett belopp och en valuta som avgörs av Sofort
  • ordern räknas inte som en återbetalning eller annullering i rapporter och orderfiltrering.

Efter att betalningsstatusen är Betald kan du annullera eller återbetala ordern på ett korrekt sätt.

En kund kan inte avbryta en betalning med Sofort efter det att betalningen har godkänts. Det enda sättet att upphäva en transaktion med Sofort är att återbetala ordern. Om du återbetalar en transaktion som genomförts med Sofort återbetalas inte handläggningsavgiften du debiterats av Shopify Payments.

När en kund betalar för en order med Sofort kan ingen chargeback göras för den ordern.

Kundupplevelse av Sofort

När en kund besöker din webbshop och gör ett inköp visas Sofort som ett betalningsalternativ under betalningsprocessen.

Om din kund vill använda Sofort för att betala kan kunden välja det i kassan. När kunden väljer Sofort blir hen dirigerad till sitt Sofort-konto för att slutföra köpet.

Inaktivera Sofort

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis