Thanh toán qua iDEAL

iDEAL là phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng trực tiếp và bảo mật dành cho Shopify Payments. Khi khách hàng chọn iDEAL làm phương thức thanh toán, họ cần đăng nhập vào tài khoản iDEAL để xác minh danh tính.

yêu cầu của iDEAL

Khách hàng chỉ có thể thanh toán bằng iDEAL khi cư trú tại Hà Lan và thanh toán bằng đồng Euro. Bạn cần đảm bảo rằng cửa hàng chấp nhận đồng EUR. Nếu chưa từng bán hàng sang Hà Lan, bạn có thể định cấu hình tùy chọn này trong phần cài đặt nhiều đơn vị tiền tệ trong Shopify Markets.

Bạn phải hủy kích hoạt mọi cổng thanh toán bổ sung có xung đột thì mới có thể kích hoạt iDEAL.

Kích hoạt iDEAL

Để có thể kích hoạt iDEAL trên Shopify Payments, bạn cần thiết lập tài khoản Shopify Payments. Sau khi bạn thiết lập Shopify Payments, iDEAL sẽ tự động kết nối với cửa hàng và khách hàng sẽ có thể sử dụng khi họ thanh toán trên trang thanh toán Shopify Payments hoặc trang thanh toán Shop Pay.

Thanh toán bằng iDEAL

Khi khách hàng đặt hàng và sử dụng iDEAL để thanh toán, bạn sẽ được trả tiền vào đợt quyết toán tiếp theo. Để tìm hiểu thêm về cách nhận thanh toán bằng Shopify Payments, tham khảo Thời hạn thanh toán của Shopify Payments.

Nếu bạn hoàn tiền cho một giao dịch do iDEAL xử lý, bạn sẽ không được nhận lại phí xử lý mà Shopify Payments đã thu. Các khoản thanh toán do iDEAL thực hiện có thể được hoàn lại trong vòng 180 ngày kể từ ngày tính phí ban đầu.

Khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng bằng iDEAL, không thể yêu cầu bồi hoàn cho đơn hàng đó.

Trải nghiệm khách hàng của iDEAL

Khi khách hàng thực hiện mua hàng trong cửa hàng trực tuyến, iDEAL sẽ là tùy chọn thanh toán trong quá trình thanh toán.

Nếu khách hàng muốn dùng iDEAL để thanh toán, họ sẽ chọn ở trang thanh toán. Sau khi chọn iDEAL, khách hàng được nhắc chọn tài khoản ngân hàng. Sau đó, khách hàng sẽ được chuyển hướng sang tài khoản ngân hàng để hoàn tất việc mua hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí