แก้ไขเทมเพลตการแจ้งเตือน

ร้านค้าของคุณมีเทมเพลตการแจ้งเตือนจำนวนมาก การแจ้งเตือนจะถูกทริกเกอร์โดยเหตุการณ์ต่างๆ เช่น มีคำสั่งซื้อใหม่หรือคำสั่งซื้อได้รับการจัดการแล้ว ระบบจะส่งการแจ้งเตือนเหล่านี้ไปให้คุณ พนักงาน หรือลูกค้าของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆ รวมถึงการตั้งค่าการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อของคุณด้วย

คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณได้โดยเพิ่มโลโก้หรือเปลี่ยนรูปแบบสีสำหรับเทมเพลตใหม่ทั้งหมดได้พร้อมกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาของการแจ้งเตือนทางอีเมลทีละรายการได้อีกด้วย

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเทมเพลต SMS โปรดดูที่การแจ้งเตือนผ่าน SMS

เพิ่มโลโก้ไปยังเทมเพลตอีเมล

เลือกสีสำหรับเทมเพลตอีเมลของคุณ

การเปลี่ยนภาษาของเทมเพลตอีเมลของคุณ

ภาษาเริ่มต้นที่เทมเพลตอีเมลของคุณจะแสดงนั้นขึ้นอยู่กับภาษาของธีมคุณและการแก้ไขใดๆ ที่คุณได้ทำกับเทมเพลต:

 • หากคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตอีเมลของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาของธีม ภาษาของเทมเพลตอีเมลก็จะเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
 • หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อหาและชื่อของเทมเพลตอีเมลของคุณแล้ว การเปลี่ยนภาษาของธีมของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงภาษาของเทมเพลตอีเมล
 • หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อเทมเพลตอีเมลของคุณ การเปลี่ยนภาษาของธีมของคุณจะไม่เปลี่ยนภาษาของเทมเพลตอีเมล
 • หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเนื้อหาของเทมเพลตอีเมล การเปลี่ยนแปลงภาษาของธีมจะเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาใหม่ แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงภาษาของเนื้อความในเทมเพลตอีเมลของคุณ

ปรับแต่งเทมเพลตอีเมลเฉพาะ

ขั้นตอน:

ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หลังจากที่คุณได้ปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนแล้ว คุณสามารถดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือส่งทางอีเมลเพื่อตรวจสอบลักษณะเทมเพลตที่จะปรากฏให้ลูกค้าเห็น

ขั้นตอน:

 1. หากต้องการดูตัวอย่างการแจ้งเตือนของคุณ ให้ไปที่การดำเนินกา > ตัวอย่าง
 2. หากคุณพอใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ให้ปิดหน้าต่างแสดงตัวอย่างแล้วคลิก “บันทึก
 3. หากต้องการส่งการแจ้งเตือนเป็นอีเมลการทดสอบ ให้คลิก การดำเนินการ > ส่งอีเมลทดสอบ โดยอีเมลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบัญชีที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแล Shopify

การเพิ่มหมายเลขการจดทะเบียนภาษีลงในบนแจ้งหนี้

ในบางประเทศและภูมิภาค คุณอาจต้องระบุหมายเลขการจดทะเบียนภาษีของคุณบนใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหรือประกาศอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และอินเดีย ธุรกิจที่เรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) อาจต้องระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของตน ในสหภาพยุโรป คุณอาจต้องระบุหมายเลขบัตรผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของคุณ

ตรวจสอบกับผู้ทำบัญชีด้านภาษีหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลของคุณเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องระบุหมายเลขหรือไม่

หากต้องการแสดงหมายเลขของคุณบนการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดเทมเพลตอีเมลเฉพาะที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ในพื้นที่ของเนื้อหาอีเมล (HTML) ให้ป้อนการลงทะเบียนหรือหมายเลขประจำตัวของคุณในตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม ให้ใส่ HTML เพื่อให้แน่ใจว่าได้เอาต์พุตได้รับการจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง
 3. ไม่บังคับ: หากต้องการตรวจสอบยืนยันว่าการปรับแต่งของคุณแสดงอย่างถูกต้อง ให้ดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 4. คลิกที่บันทึก

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เจ้าของร้านค้าได้เพิ่มที่อยู่และหมายเลขภาษีของตนไว้หลังจากโลโก้ร้านค้าของตนในการแจ้งเตือนการยืนยันคำสั่งซื้อ

 <table class="row">
  <tr>
   <td class="shop-name_cell">
    {%- if shop.email_logo_url %}
     <img src="{{shop.email_logo_url}}" alt="{{ shop.name }}" width="{{ shop.email_logo_width }}">
     <p>150 Elgin St, Ottawa K2P 1L4 GST# 123456789</p>
    {%- else %}
     <h1 class="shop-name_text">
      <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
     </h1>
    {%- endif %}

หรือคุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดแอปใบแจ้งหนี้จาก Shopify App Store โดยแอปใบแจ้งหนี้จะช่วยให้คุณสามารถใส่หมายเลขภาษีในใบแจ้งหนี้ได้

เพิ่มรายการอากรไปยังการยืนยันคำสั่งซื้อและเทมเพลตการคืนเงินคำสั่งซื้อ

หากคุณเก็บอากรและภาษีนําเข้า ให้ตรวจสอบยืนยันว่าอีเมลแจ้งเตือนของคุณมีบรรทัดอากรอยู่เพื่อให้ลูกค้าของคุณมีข้อมูลบันทึกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้นๆ

หากคุณใช้เทมเพลตเริ่มต้นสำหรับ การยืนยันคำสั่งซื้อ และเทมเพลตอีเมล การคืนเงินคำสั่งซื้อ อีเมลของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อรวมสินค้าเฉพาะรายการที่ต้องชำระค่าอากร โดยคุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หากคุณปรับแต่ง การยืนยันคำสั่งซื้อ และเทมเพลตอีเมล การคืนเงินคำสั่งซื้อ แล้ว คุณสามารถเพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปยังเทมเพลตอีเมลของคุณเพื่อเพิ่มอากรเฉพาะรายการได้

{% if current_total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Duties</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ current_total_duties | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endif %}

เพิ่มข้อกำหนดในการชำระเงินไปยังใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ

ฟีเจอร์ระยะเวลาชำระเงินจะระบุวันที่คำสั่งซื้อครบกำหนดชำระเงิน

หากคุณปรับแต่งเทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถเพิ่มโค้ดต่อไปนี้ไปยังเทมเพลตอีเมลของคุณเพื่อเพิ่มวันครบกําหนดการชำระเงิน รวมถึงวันที่ครบกำหนดเมื่อจัดการคำสั่งซื้อได้

{% assign due_date = payment_terms.next_payment.due_at | default: nil %}

{% if payment_terms.type == 'receipt' and due_date == nil %}
  {% assign due_date = 'now' %}
{% endif %}

{% if payment_terms.type == 'fulfillment' and payment_terms.next_payment.due_at == nil % }
 <h2> Payment of {{ order.total_outstanding | money }} is due on fulfillment </h2>
{% else %}
 <h2>Payment of {{ order.total_outstanding | money }} is due {{ due_date | date: format: 'date' }}</h2>
{% endif %}

หากต้องการแสดงชื่อของเงื่อนไขการชำระเงินในเทมเพลตอีเมลของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ค้นหาส่วนต่อไปนี้หากมีอยู่:

{% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}

 2. แทนที่ด้วยโค้ดต่อไปนี้:

 {% if shipping_address or billing_address or shipping_method or payment_terms %}

 3. ในพื้นที่เนื้อหาอีเมล (HTML) ให้ป้อนชื่อของเงื่อนไขการชำระเงินในตำแหน่งที่เหมาะสม

 {% if payment_terms %}
  <td class="customer-info__item">
   <h4>Payment</h4>
   <p> Terms: {{ payment_terms.name }} </p>
  </td>
 {% endif %}

 4. คลิก “บันทึก

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เจ้าของร้านค้าได้เพิ่มเงื่อนไขการชำระเงินไว้ในส่วนข้อมูลลูกค้าหลัง shipping_method

ตัวอย่าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การอ้างอิง Liquid สำหรับ payment_terms

เพิ่มข้อความแบบกำหนดเองไปยังการแจ้งเตือน

คุณสามารถเพิ่มข้อความแบบกำหนดเองไปยังการแจ้งเตือนหลายรายการ รวมถึง:

 • ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
 • ติดต่อลูกค้า
 • การเปิดใช้งานลูกค้า
 • คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ใบแจ้งหนี้

ขั้นตอน:

 1. ป้อนข้อความแบบกำหนดเองในช่องข้อความ
 2. คลิกตรวจสอบอีเมล
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความแสดงผลอย่างถูกต้องและคลิกย้อนกลับเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 4. คลิกส่งการแจ้งเตือน เมื่อคุณพร้อม

ปรับแต่งเทมเพลตอีเมลโดยใช้งาน CSS แบบอินไลน์

คุณสามารถใช้ CSS แบบอินไลน์เพื่อปรับแต่งเทมเพลตอีเมลของคุณได้โดยแทนที่สไตล์ชีตเริ่มต้นซึ่งคือ: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css"> เครื่องมือแก้ไขเทมเพลตอินไลน์แท็กรูปแบบใดๆ ในเทมเพลตโดยอัตโนมัติ โดยจะเก็บการสอบถามสื่อเพื่อช่วยสร้างอีเมลที่ตอบสนองได้อย่างง่ายดาย สไตล์ชีตภายนอกและสไตล์ชีตที่อัปโหลดแล้วด้วยองค์ประกอบธีมที่ไม่สามารถอินไลน์ได้ ดังนั้นการปรับแต่ง CSS จะรวมใน <style> ในแท็ก <head> ของเทมเพลตคุณ

คอนเวอร์ชันอัตโนมัติของอีเมลที่เป็นข้อความธรรมดา

เทมเพลตอีเมล HTML ของคุณจะเปลี่ยนเป็นข้อความธรรมดาสำหรับอีเมลไคลเอ็นต์ที่ต้องการให้แสดงเวอร์ชันนี้ เช่น จดหมายสำหรับ Apple Watch

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี