การแจ้งเตือนทาง SMS

คุณสามารถมอบตัวเลือกในการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในขั้นตอนการชำระเงินแทนที่อีเมลให้แก่ลูกค้าได้ ลูกค้าที่เลือกป้อนหมายเลขโทรศัพท์แทนที่อยู่อีเมลจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อและการอัปเดตการจัดส่งผ่าน SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของพวกเขา

คุณสามารถเปิดใช้ตัวเลือกเพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในขั้นตอนการชำระเงินได้จากหน้าการชำระเงินใน Shopify

หากลูกค้าเลือกที่จะไม่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของตนในขั้นตอนการชำระเงิน คุณก็สามารถเปิดใช้ตัวเลือกการเลือกรับข้อมูลอัปเดตคำสั่งซื้อซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับการอัปเดตผ่าน SMS หลังจากดำเนินการสั่งซื้อ

คุณสามารถดูการแจ้งเตือนผ่าน SMS ตามค่าเริ่มต้นที่ลูกค้าได้รับจากหน้าการแจ้งเตือนใน Shopify ได้ ทั้งนี้เทมเพลตการแจ้งเตือนผ่าน SMS นั้นเป็นเทมเพลตที่ไม่สามารถแก้ไขได้

การตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือนผ่าน SMS ของลูกค้า

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อโดยใช้ขั้นตอนการชำระเงินของร้านค้า ระบบจะป้อนที่อยู่อีเมลตามค่าเริ่มต้น ลูกค้าที่เลือกป้อนหมายเลขโทรศัพท์จะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อและการอัปเดตการจัดส่งผ่าน SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของตน หากคุณอนุญาตให้ลูกค้าชำระเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ พวกเขาสามารถเลือกป้อนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ได้ ลูกค้าที่เลือกป้อนหมายเลขโทรศัพท์จะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อและการอัปเดตการจัดส่งผ่าน SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของตน

เมื่อลูกค้าป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในส่วนข้อมูลลูกค้า นอกจากนี้ยังใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นในการจัดส่งด้วย หากคุณต้องการให้ลูกค้าป้อนที่อยู่อีเมล โปรดเปิดใช้ตัวเลือกที่ให้ใช้อีเมลอย่างเดียว

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนการติดต่อลูกค้า ให้เลือกการตั้งค่า SMS อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  2. คลิกที่บันทึก

ดูและส่งการแจ้งเตือนผ่าน SMS สำหรับคำสั่งซื้ออีกครั้ง

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

  2. คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ

  3. ในส่วนไทม์ไลน์ คุณสามารถดูการแจ้งเตือนผ่าน SMS สำหรับคำสั่งซื้อนั้นได้ หากคุณต้องการส่งการแจ้งเตือนอีกครั้ง ให้คลิกส่งอีกครั้งด้านข้าง

ส่ง SMS สำหรับทดสอบ

คุณสามารถส่ง SMS ทดสอบเพื่อดูว่าการแจ้งเตือนผ่าน SMS มีลักษณะอย่างไร ข้อความทดสอบจะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของร้านค้าคุณตามที่บันทึกไว้ในหน้าการตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า ใน Shopify

ขั้นตอน:

  1. คลิกการแจ้งเตือนที่คุณต้องการทดสอบ

  2. คลิกส่ง SMS ทดสอบ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแจ้งเตือนผ่าน SMS

สามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนผ่าน SMS สำหรับคำสั่งซื้อหลังจากทำการสั่งซื้อแล้วได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนผ่าน SMS สำหรับคำสั่งซื้อได้โดยแก้ไขข้อมูลติดต่อของคำสั่งซื้อในส่วนลูกค้าของหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อใน Shopify หากคุณต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลติดต่อของคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้า ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่อัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเฉพาะสำหรับคำสั่งซื้อนั้น

ลูกค้าสามารถชำระเงินได้โดยไม่มีที่อยู่อีเมลใช่หรือไม่

ใช่ หากคุณอนุญาตให้ลูกค้าป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในขั้นตอนการชำระเงินลูกค้าที่ชำระเงินด้วยหมายเลขโทรศัพท์จะไม่มีที่อยู่อีเมลที่บันทึกไปยังคำสั่งซื้อของพวกเขา ลูกค้ายังคงสามารถเลือกป้อนที่อยู่อีเมลในหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับคำสั่งซื้อหลังจากที่สั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว

ฉันสามารถทำให้ลูกค้าป้อนที่อยู่อีเมลในขั้นตอนการชำระเงินได้หรือไม่

ใช่ คุณสามารถปิดใช้งานตัวเลือกเพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในการชำระเงินในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณได้ หากคุณเลือกการชำระเงินด้วยอีเมลเท่านั้น ลูกค้าจะต้องป้อนที่อยู่อีเมลในขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้ายังคงเลือกที่จะป้อนหมายเลขโทรศัพท์บนหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อเพื่อรับการแจ้งเตือนผ่าน SMS สำหรับคำสั่งซื้อหลังจากที่สั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วได้

ลูกค้าสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์แทนที่อยู่อีเมลได้หรือไม่

ไม่ได้ ลูกค้าจำเป็นต้องป้อนที่อยู่อีเมลเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้

ลูกค้าสามารถตอบกลับการแจ้งเตือนผ่าน SMS ได้หรือไม่

ไม่ได้ ลูกค้าไม่สามารถส่งข้อความถึงคุณได้ในการตอบกลับการแจ้งเตือนทาง SMS

ฉันจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือไม่

ไม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย อัตราข้อความมาตรฐานอาจใช้กับลูกค้าของคุณโดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดโทรศัพท์ของพวกเขา

ฉันสามารถกู้คืนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นได้หรือไม่ หากลูกค้าเริ่มชำระเงินด้วยหมายเลขโทรศัพท์

ไม่ คุณไม่สามารถส่ง SMS สำหรับการกู้คืนตะกร้าสินค้าไปยังลูกค้าได้

ลูกค้าที่ป้อนหมายเลขโทรศัพท์แทนที่อยู่อีเมลสามารถซื้อการดาวน์โหลดแบบดิจิทัลได้หรือไม่

ได้ ลิงก์ไปยังการดาวน์โหลดจะมีให้ใช้งานจากหน้าการขอบคุณ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังการยืนยันคำสั่งซื้อที่ส่งผ่าน SMS อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแอปการดาวน์โหลดแบบดิจิทัลบางแอปจะส่งอีเมลที่แยกต่างหาก คุณควรทดสอบแอปของคุณ

ลูกค้ารายที่ป้อนหมายเลขโทรศัพท์แทนที่อยู่อีเมลสามารถซื้อบัตรของขวัญได้หรือไม่

ได้ ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน SMS ที่มีลิงก์ไปยังบัตรของขวัญของตน

เมื่อลูกค้าชำระเงินด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของตน ลูกค้าจะสามารถชำระเงินด้วย Shop Pay ได้หรือไม่

ไม่ได้ . ลูกค้าไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อชำระเงินผ่าน Shop Pay ได้ในขณะนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี