ตั้งค่า Shopify Email

ก่อนที่จะติดตั้งและตั้งค่า Shopify Email ให้ตรวจสอบยืนยันว่าร้านค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด

ข้อกำหนดสำหรับการใช้งาน Shopify Email

หากต้องการส่งอีเมลไปยังผู้สมัครใช้งานของคุณโดยใช้ Shopify Email คุณจึงต้องปฏิบัติตามข้อต้องการดังต่อไปนี้:

 • มีร้านค้าออนไลน์กับ Shopify
 • ติดตั้ง ช่องทางการขาย ร้านค้าออนไลน์แล้ว
 • อยู่ในแผนการสมัครใช้งาน Shopify ที่ใช้งานอยู่และชําระเงิน
 • ตั้งค่าผู้ให้บริการการธนาคารไว้ก่อน

คุณสามารถใช้ Shopify Email เพื่อสร้างข้อความอีเมลและส่งข้อความอีเมลทดสอบให้ตัวคุณเองได้หากบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่ในแผน Pause and Build หรือแผนทดลองใช้งานฟรี อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถสร้างหรือส่งข้อความอีเมลไปยังผู้สมัครใช้งานได้หากคุณใช้แผนเหล่านี้

ติดตั้ง Shopify Email

 1. ไปยังหน้าแอป Shopify Email
 2. คลิกเพิ่มแอป หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณคุณจะถูกแจ้งให้เข้าสู่ระบบ
 3. คลิกติดตั้งแอป

คุณจะเห็น Shopify Email ในส่วนการตลาดของส่วนผู้ดูแล Shopify คลิกที่ “สร้างแคมเปญ” > “Shopify Email

การกำหนดราคา

ผู้ขายทั้งหมดที่มีแผน Basic, Shopify, Advanced Shopify และ Shopify Plus จะมีอีเมลฟรี 10,000 ฉบับไว้ส่งทุกๆ ต้นเดือน ค่าใช้จ่ายอีเมลจะคํานวณโดยใช้กฎต่อไปนี้:

 • อีเมลจะนับจากที่อยู่อีเมลของแต่ละรายการที่ส่งอีเมลไป ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลส่งเสริมการขาย 1 รายการไปยังผู้สมัครรับข้อมูล 800 รายนับเป็นอีเมล 800 ฉบับ
 • อีเมลที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่มีการดำเนินการต่อในเดือนถัดไป
 • คุณสามารถส่งอีเมลเพิ่มเติมนอกเหนือจากอีเมลฟรี 10,000 ฉบับได้ แต่คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่ออีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับสูงสุด 300,000 ฉบับ หลังจากที่คุณเข้าถึงอีเมลได้ 300,000 ฉบับ การกําหนดราคาของคุณคือ 0.65 ดอลลาร์สหรัฐต่ออีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับ หลังจากที่คุณเข้าถึงอีเมลได้ 750,000 ฉบับ การกําหนดราคาของคุณคือ 0.55 ดอลลาร์สหรัฐต่ออีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการอีเมลเพิ่มเติมจนกว่าค่าใช้จ่ายจะถึง $0.005 ดอลลาร์สหรัฐ
 • Shopify Email มีให้บริการในแผน Basic, Shopify, Advanced Shopify และ Shopify Plus และระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะอีเมลที่คุณส่งเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Email

ยืนยันอีเมลผู้ส่งของคุณ

หากต้องการส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่อีเมลผู้ส่งจาก Shopify Email คุณจึงต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของอีเมลผู้ส่งของคุณ คุณสามารถยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของอีเมลผู้ส่งได้โดย การยืนยันตัวตนโดเมนอีเมลของคุณ หรือตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลผู้ส่งในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. ในส่วนอีเมลผู้ส่ง ให้คลิก “รับรองความถูกต้องของโดเมนคุณ
 3. ปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อป้อนบันทึก CNAME ใหม่ไปยังตัวจัดการโดเมนจากภายนอกของคุณ

การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์

หากการตรวจสอบยืนยันโดเมนล้มเหลว ให้ตรวจสอบยืนยันว่าระเบียน DNS ที่คุณป้อนลงในผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกตรงกับระเบียนที่ระบุในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณ

ที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณคือที่อยู่อีเมลที่ปรากฏในช่อง “จาก” เมื่อลูกค้าได้รับอีเมลจากคุณ หากผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้โฮสต์โดเมนของคุณ คุณจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับระเบียน DKIM และ SPF ของ Shopify หากคุณไม่เชื่อมต่อ ช่อง “จาก” บนข้อความอีเมลของคุณอาจปรากฏเป็น store@shopifyemail.com หรือข้อความอีเมลอาจถูกตั้งค่าสถานะเป็นสแปม หากต้องการเพิ่มการจดจำแบรนด์และช่วยป้องกันไม่ให้ข้อความอีเมลของคุณถูกตั้งค่าเป็นสแปม ให้คุณใช้อีเมลที่อยู่ในโดเมนของร้านค้าของคุณ

หากคุณมีโดเมนที่โฮสต์โดย Shopify คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อส่งจากที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับโดเมนของร้านค้าของคุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณ คุณจะต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของของที่อยู่อีเมลผู้ส่งใหม่เพื่อให้ส่งอีเมลจากที่อยู่ใหม่ได้สำเร็จ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. ในส่วนอีเมลผู้ส่ง ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ
 3. คลิกที่บันทึก
 4. คลิกรับรองความถูกต้องของโดเมนคุณ จากนั้นปฏิบัติตามข้อความแจ้งเตือนเพื่อรับรองความถูกต้องของโดเมนอีเมลของคุณ

หากที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณลงท้ายด้วย @gmail.com แทนที่จะเป็นที่อยู่อีเมลผู้ส่งแบบกำหนดเองที่ลงท้ายด้วยชื่อร้านค้าของคุณ ที่อยู่อีเมลของคุณอาจปรากฏในกล่องจดหมายเข้าเป็น youremailaddress@gmail.com via shopifyemail.com

หากที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณได้รับการคุ้มครองจาก DMARC ที่อยู่อีเมลของคุณอาจปรากฏในกล่องจดหมายเข้าเป็น no-reply@shopifyemail.com และการตอบกลับจากลูกค้าของคุณจะได้รับการส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลผู้ส่งที่คุณเลือก

หากโดเมนของคุณยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการรับรองความถูกต้อง ที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณจะปรากฏในกล่องจดหมายเข้าเป็นที่อยู่อีเมลผู้ส่งที่คุณเลือกโดยมี via shopifyemail.com ต่อท้าย การตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณจะเป็นการลบ via shopifyemail.com ออก นอกจากนี้ การตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณยังช่วยในด้านการส่งอีเมลของคุณอีกด้วย

หากโดเมนของคุณยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณจะปรากฏในกล่องจดหมายเข้าเป็นที่อยู่อีเมลผู้ส่งที่คุณเลือกโดยมี via shopifyemail.com ต่อท้าย หากต้องการส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมลของคุณโดยไม่มี via shopifyemail.com คุณสามารถรับรองความถูกต้องของโดเมนของคุณได้โดยการคลิกที่รับรองความถูกต้องในหน้าอีเมลผู้ส่ง ซึ่งระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างระเบียนใหม่ 4 รายการด้วยผู้ให้บริการโดเมนของคุณ คุณต้องป้อนชื่อโฮสต์และค่าสำหรับระเบียนใหม่ตามลำดับที่แสดงในหน้าจอใหม่ โดยการตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง หากคุณมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าโดเมนจากภายนอกของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณได้

ใช้ว่าผู้ให้บริการโดเมนทุกรายจะต้องใช้คำศัพท์เกี่ยวกับการสร้างระเบียนใหม่เหมือนกัน ผู้ให้บริการบางรายอาจใช้คำว่า “ชื่อ”, “ใบจ่าหน้า” หรือ “คำนำหน้า” แทนคำว่า “ชื่อโฮสต์” ก็ได้ โดยคำเหล่านี้หมายถึงที่ที่จะเชื่อมโยงกับระเบียนของคุณ บางรายอาจเรียก “ค่า” ว่าที่ที่ระเบียนนี้ “ชี้ไปยัง” หรือ “ปลายทาง” ก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนจากภายนอกหรือติดต่อผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี