Thiết lập Shopify Email

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách Shopify thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Trước khi cài đặt và thiết lập Shopify Email, hãy xác minh rằng cửa hàng đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Yêu cầu đối với việc sử dụng Shopify Email

Để sử dụng Shopify Email, bạn cần có cửa hàng trực tuyến với Shopify và cài đặt kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn muốn gửi email cho người đăng ký bằng Shopify Email, cửa hàng của bạn cần có gói đăng ký Shopify trả phí đã thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Nếu tài khoản của bạn đang sử dụng gói dùng thử, bạn có thể tạo email và gửi email thử nghiệm cho bản thân bằng Shopify Email, chứ không phải cho người đăng ký.

Lưu ý: Bạn có thể xem bản ghi CNAME bổ sung được thêm vào cài đặt DNS. Trên đây là những yêu cầu bắt buộc đối với Shopify Email, nên bạn không được xóa chúng.

Cài đặt Shopify Email

  1. Truy cập trang ứng dụng Shopify Email.
  2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng). Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc nhở đăng nhập.
  3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Bạn có thể tìm thấy Shopify Email trong mục Tiếp thị của trang quản trị Shopify. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch) > Shopify Email.

Giá

Với gói Shopify trả phí, mỗi thương nhân có thể gửi 2.500 email miễn phí vào đầu mỗi tháng. Chi phí email được tính theo những quy tắc sau:

  • Số lượng email được tính dựa trên từng địa chỉ email riêng mà một hoạt động email được gửi đến. Ví dụ: gửi 1 email tiếp thị tới 800 người đăng ký sẽ được tính là 800 email.
  • Các email chưa sử dụng sẽ không được cộng dồn sang tháng tiếp theo.
  • Ngoài 2.500 email miễn phí, bạn có thể gửi thêm email với chi phí 0,001 USD cho mỗi email gửi thêm. Ví dụ: Gửi thêm 1000 email sẽ có chi phí 1 USD. Bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho các email gửi thêm cho đến khi chi phí đạt 0,05 USD.
  • Không có gói đăng ký bổ sung và Shopify Email chỉ tính phí những gì bạn gửi.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Chi phí Shopify Email.

Thay đổi địa chỉ email người gửi

Địa chỉ email người gửi là địa chỉ email dùng để liên hệ với khách hàng. Đây là địa chỉ email mà khách hàng thấy trong mục người gửi khi nhận được email từ bạn. Nếu bạn không thiết lập chuyển tiếp email để sử dụng địa chỉ email có miền của cửa hàng và cập nhật địa chỉ email người gửi, email của cửa hàng bạn có thể xuất hiện dưới dạng store@shopifyemail.com hoặc youremailaddress@gmail.com via shopifyemail.com khi khách hàng nhận được, hoặc bị gắn cờ là thư rác. Bạn nên sử dụng địa chỉ email từ miền cửa hàng để tránh các vấn đề về khả năng chuyển phát email và giúp nhận diện thương hiệu.

Nếu có miền lưu trữ trên Shopify, bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ thiết lập nào để có thể gửi từ địa chỉ email được liên kết với miền của cửa hàng.

Lưu ý: Một số nhà cung cấp dịch vụ email không tương thích với Shopify hoặc yêu cầu bạn điều chỉnh cài đặt miền. Để biết thêm thông tin chi tiết, xem mục hướng dẫn cách thiết lập địa chỉ email trong trang này.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào General (Tổng quát).

  2. Trong mục Store details (Thông tin cửa hàng), thay đổi địa chỉ email của bạn trong phần Sender email (Email người gửi).

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu địa chỉ email người gửi của bạn kết thúc bằng @gmail.com thay vì địa chỉ email người gửi tùy chỉnh kết thúc bằng tên cửa hàng, địa chỉ email của bạn có thể xuất hiện trong hộp thư đến dưới dạng youremailaddress@gmail.com via shopifyemail.com.

Nếu địa chỉ email người gửi được bảo vệ bằng DMARC, địa chỉ email của bạn có thể xuất hiện trong hộp thư đến dưới dạng store@shopfyemail.com và thư trả lời từ khách hàng sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email người gửi đã chọn.

Nếu miền của bạn chưa được xác minh, hay còn được gọi là xác thực, địa chỉ email người gửi sẽ xuất hiện trong hộp thư đến dưới dạng địa chỉ email người gửi đã chọn kèm theo via shopifyemail.com ở sau. Việc xác minh miền sẽ xóa đi via shopifyemail.com. Việc xác minh miền cũng hỗ trợ khả năng chuyển tiếp email.

Nếu bạn chưa xác minh miền và nhập địa chỉ email người gửi từ miền đó, hãy xác minh miền bằng cách nhấp vào Authenticate (Xác thực). Một cửa sổ mới sẽ mở ra và cung cấp cho bạn chỉ dẫn về cách tạo bốn bản ghi mới với nhà cung cấp tên miền của bạn. Tên máy chủ và giá trị cho các bản ghi mới phải được nhập theo thứ tự xuất hiện trong cửa sổ mới. Có thể mất tối đa 48 giờ để xác minh miền. Nếu gặp vấn đề hoặc cần trợ giúp thiết lập tên miền của bên thứ ba, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba.

Không phải tất cả các nhà cung cấp tên miền đều sử dụng cùng thuật ngữ khi tạo bản ghi mới. Thay vì "host name" (tên máy chủ), các cụm từ như "name" (tên), "label" (nhãn) hoặc "prefix" (tiền tố) có thể được sử dụng. Đây là nơi bản ghi liên kết đến. "Value" (Giá trị) có thể hiểu là nơi bản ghi này "point to" (trỏ đến) hoặc "destination" (đích). Có thể có một chút khác biệt giữa tất cả các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tên miền. Tìm hiểu thêm về miền của bên thứ ba hoặc liên hệ với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Nếu quá trình xác minh không thành công, bạn cần đảm bảo rằng đã tạo chính xác cả bốn bản ghi mới. Xem lại tên máy chủ và giá trị để xác nhận chúng khớp với hướng dẫn được cung cấp. Nếu nhập sai các giá trị, bạn có thể thử xác minh lại miền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí