Thiết lập Shopify Email

Trước khi cài đặt và thiết lập Shopify Email, hãy xác minh rằng cửa hàng đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Yêu cầu đối với việc sử dụng Shopify Email

Để gửi email cho người đăng ký bằng Shopify Email, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có cửa hàng trực tuyến với Shopify.
 • Đã cài đặt kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến.
 • Đang sử dụng gói đăng ký Shopify đang hoạt động và có trả phí.
 • Đã thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Bạn có thể sử dụng Shopify Email để tạo thư email và gửi thư email thử nghiệm cho chính mình nếu tài khoản của bạn đang sử dụng gói Pause and Build hoặc bản dùng thử miễn phí. Tuy nhiên, bạn không thể tạo hoặc gửi thư email cho người đăng ký nếu đang dùng những gói này.

Cài đặt Shopify Email

 1. Truy cập trang ứng dụng Shopify Email.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng). Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc nhở đăng nhập.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Bạn có thể tìm thấy Shopify Email trong mục Tiếp thị của trang quản trị Shopify. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch) > Shopify Email.

Giá

Tất cả thương nhân sử dụng gói Basic, Shopify, Advanced Shopify và Shopify Plus đều có 10.000 email miễn phí để gửi vào đầu mỗi tháng. Chi phí email được tính theo các quy tắc sau:

 • Số lượng email được tính dựa trên từng địa chỉ email riêng mà một hoạt động email được gửi đến. Ví dụ: gửi 1 email tiếp thị tới 800 người đăng ký sẽ được tính là 800 email.
 • Các email chưa sử dụng sẽ không được cộng dồn sang tháng tiếp theo.
 • Bạn có thể gửi thêm email ngoài 10.000 email miễn phí với chi phí 1 USD cho mỗi 1.000 email gửi thêm, tối đa là 300.000 email. Sau khi đạt đến 300.000 email, định giá của bạn sẽ là 0,65 USD cho mỗi 1.000 email gửi thêm. Sau khi đạt đến 750.000 email, định giá của bạn sẽ là 0,55 USD cho mỗi 1.000 email gửi thêm. Bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho các email gửi thêm cho đến khi chi phí đạt 0,005 USD.
 • Shopify Email có trong các gói Basic, Shopify, Advanced Shopify và Shopify Plus và bạn chỉ bị tính phí cho những email bạn gửi.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Chi phí Shopify Email.

Xác nhận email người gửi

Để gửi email bằng địa chỉ email người gửi từ Shopify Email, bạn cần xác nhận quyền sở hữu email người gửi. Bạn có thể xác nhận quyền sở hữu email người gửi bằng cách xác thực miền email của bạn hoặc xác minh địa chỉ email người gửi trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thông báo.
 2. Trong mục Email người gửi, nhấp vào xác thực miền.
 3. Làm theo hướng dẫn để nhập bản ghi CNAME mới vào trình quản lý miền của bên thứ ba.

Có thể mất tới 48 giờ để hoàn tất các thay đổi.

Nếu xác minh miền không thành công, hãy xác minh rằng bản ghi DNS bạn nhập vào nhà cung cấp tên miền bên thứ ba khớp với bản ghi được cung cấp trong trang quản trị Shopify.

Thay đổi địa chỉ email người gửi

Địa chỉ email người gửi là địa chỉ email hiển thị trong trường Từ khi khách hàng nhận được email của bạn. Nếu miền của bạn do bên thứ ba lưu trữ, bạn cần kết nối miền với bản ghi Shopify SPF và DKIM. Nếu không, trường Từ trong email có thể hiển thị là store@shopifyemail.com hoặc email có thể bị gắn cờ là thư rác. Để tăng mức độ nhận diện thương hiệu và giúp email không bị đánh dấu là thư rác, hãy sử dụng địa chỉ email với miền của cửa hàng.

Nếu có miền lưu trữ trên Shopify, bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ thiết lập nào để có thể gửi từ địa chỉ email được liên kết với miền của cửa hàng.

Nếu muốn thay đổi địa chỉ email người gửi, bạn cần xác nhận quyền sở hữu địa chỉ email người gửi mới để gửi email thành công từ địa chỉ mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thông báo.
 2. Trong mục Email người gửi, nhập địa chỉ email của bạn.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).
 4. Nhấp vào xác thực miền, sau đó làm theo lời nhắc để xác thực miền email của bạn.

Nếu địa chỉ email người gửi của bạn kết thúc bằng @gmail.com thay vì địa chỉ email người gửi tùy chỉnh kết thúc bằng tên cửa hàng, địa chỉ email của bạn có thể xuất hiện trong hộp thư đến dưới dạng youremailaddress@gmail.com via shopifyemail.com.

Nếu địa chỉ email người gửi được bảo vệ bằng DMARC, địa chỉ email của bạn có thể xuất hiện trong hộp thư đến dưới dạng no-reply@shopifyemail.com và thư trả lời từ khách hàng sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email người gửi đã chọn.

Nếu miền của bạn chưa được xác minh, hay còn được gọi là xác thực, địa chỉ email người gửi sẽ xuất hiện trong hộp thư đến dưới dạng địa chỉ email người gửi đã chọn kèm theo via shopifyemail.com ở sau. Việc xác minh miền sẽ xóa đi via shopifyemail.com. Xác minh miền cũng giúp gửi email thành công.

Nếu miền của bạn chưa được xác thực, địa chỉ email người gửi của bạn sẽ xuất hiện trong hộp thư đến dưới dạng địa chỉ email người gửi đã chọn kèm theo via shopifyemail.com phía sau. Để gửi email từ địa chỉ email của bạn mà không có via shopifyemail.com, bạn có thể xác thực miền của mình bằng cách nhấp vào Xác thực trên trang Email người gửi. Một cửa sổ mới sẽ mở ra và hướng dẫn cách tạo bốn bản ghi mới với nhà cung cấp tên miền của bạn. Tên máy chủ và giá trị cho các bản ghi mới phải được nhập theo thứ tự xuất hiện trong cửa sổ mới. Có thể mất tới 48 giờ để xác minh miền của bạn. Nếu gặp vấn đề hoặc cần trợ giúp để thiết lập miền bên thứ ba, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba.

Không phải tất cả các nhà cung cấp tên miền đều sử dụng cùng thuật ngữ khi tạo bản ghi mới. Thay vì "host name" (tên máy chủ), các cụm từ như "name" (tên), "label" (nhãn) hoặc "prefix" (tiền tố) có thể được sử dụng. Đây là nơi bản ghi liên kết đến. "Value" (Giá trị) có thể hiểu là nơi bản ghi này "point to" (trỏ đến) hoặc "destination" (đích). Hãy tìm hiểu thêm về miền của bên thứ ba hoặc liên hệ với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba để biết thêm thông tin.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí