Chi phí Shopify Email

Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, nếu đang dùng gói Shopify trả phí, bạn có thể gửi 2.500 email miễn phí mỗi tháng bằng Shopify Email. Email được tính dựa trên số lượng địa chỉ email cá nhân mà bạn gửi một email quảng cáo đến. Ví dụ: Gửi 1 email quảng cáo đến 800 người đăng ký sẽ tính là 800 email quảng cáo. Số email chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo.

Bạn có thể gửi tối đa năm chiến dịch qua email mỗi tuần. Tính năng này đặt lại bảy ngày một lần vào lúc nửa đêm theo múi giờ UTC.

Email miễn phí hằng tháng

Bạn có thể gửi miễn phí 2.500 email mỗi tháng. Email được tính dựa trên số lượng địa chỉ email cá nhân mà bạn gửi một email quảng cáo đến. Ví dụ: Gửi 1 email quảng cáo đến 800 người đăng ký sẽ tính là 800 email quảng cáo. Số email chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo.

2.500 email miễn phí được chia cho tất cả các chiến dịch email bạn gửi trong một tháng. Ví dụ: Nếu bạn gửi hai chiến dịch email vào tháng 10 với 2.000 người đăng ký cho mỗi chiến dịch, bản chi tiết chi phí cho 4.000 email sẽ như sau:

  • 2.500 email miễn phí
  • 0,001 USD mỗi email cho 1.500 email, tổng chi phí là 1,50 USD.

Phí cho email phát sinh

Bạn có thể gửi thêm email ngoài 2.500 email miễn phí với chi phí 0,001 USD cho mỗi email gửi thêm. Ví dụ: Bạn cần trả 1 USD khi gửi thêm 1000 email. Bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho các email gửi thêm cho đến khi chi phí đạt 0,005 USD. Nếu bạn gửi nhiều hơn 2.500 email miễn phí trong một tháng, bạn sẽ nhận được ước tính chi phí khi gửi hoặc lên lịch gửi email. Bạn không phải trả thêm phí đối với gói đăng ký, Shopify Email chỉ tính phí cho những email bạn gửi.

Chi phí ước tính của email dựa trên số lượng người đăng ký và số lượng email miễn phí còn lại tại thời điểm bạn gửi email. Các yếu tố như biến động trong danh sách người đăng ký của bạn hoặc việc gửi email bổ sung trước một email đã lên lịch gửi có thể thay đổi chi phí cuối cùng của email.

Ví dụ về chi phí sử dụng Shopify Email hằng tháng

Dưới đây là ví dụ về bản kê chi tiết chi phí hằng tháng cho Shopify Email. Bạn không phải trả thêm phí đối với gói đăng ký, Shopify Email chỉ tính phí cho những email bạn gửi.

Ví dụ về chi phí Shopify Email mỗi tháng
Số lượng email Chi phí
0 - 2.500 email Miễn phí
2.501 - 3.501 email 1 USD
3.502 - 4.502 email 2 USD

Xem chi phí Shopify Email trong hóa đơn Shopify của bạn

Mọi chi phí email bổ sung được thêm vào hóa đơn Shopify cho tháng trước của bạn dưới dạng Email tiếp thị. Để biết thêm chi tiết về chi phí của mỗi hoạt động email, nhấp vào View details (Xem chi tiết) trong mục Billing (Thanh toán) của trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí