Koszt Shopify Email

Od 1 października 2020 roku, jeśli korzystasz z płatnego planu Shopify, w każdym miesiącu kalendarzowym możesz wysłać za darmo 2500 e-maili za pomocą Shopify Email. Wiadomości e-mail są liczone na podstawie liczby indywidualnych adresów e-mail, na które wysyłasz określone e-maile promocyjne. Przykładowo, wysłanie 1 promocyjnego e-maila do 800 subskrybentów liczy się jako 800 e-maili promocyjnych. Niewykorzystana liczba wiadomości e-mail nie jest przenoszona na następny miesiąc.

Miesięczne darmowe e-maile

W każdym miesiącu kalendarzowym możesz wysłać za darmo 2500 e-maili. Wiadomości e-mail są liczone na podstawie liczby indywidualnych adresów e-mail, na które wysyłasz określone e-maile. Przykładowo, wysłanie 1 promocyjnego e-maila do 800 subskrybentów liczy się jako 800 e-maili promocyjnych. Niewykorzystana liczba wiadomości e-mail nie jest przenoszona na następny miesiąc.

2500 darmowych e-maili jest udostępnianych w ramach wszystkich kampanii e-mailowych wysyłanych w danym miesiącu kalendarzowym. Jeśli na przykład w październiku przeprowadzisz dwie kampanie e-mailowe, z których każda obejmie 2000 subskrybentów, zestawienie kosztów dla 4000 e-maili będzie wyglądać następująco:

  • 2500 darmowych e-maili
  • 1500 e-maili płatnych po 0,001 USD za e-mail, łącznie 1,50 USD.

Opłaty za dodatkowe wiadomości e-mail

Po wyczerpaniu limitu 2500 darmowych e-maili możesz wysyłać dodatkowe e-maile w cenie 0,001 USD za każdą dodatkową wiadomość. Przykładowo za każde 1000 dodatkowych e-maili zapłacisz 1 USD. Za dodatkowe e-maile obciążony(-a) zostaniesz dopiero wtedy, gdy ich koszt wyniesie 0,005 USD. Jeśli w ciągu miesiąca wyślesz więcej niż 2500 darmowych wiadomości e-mail, to podczas wysyłania lub planowania kolejnej wiadomości e-mail otrzymasz szacunkowy koszt. Nie ma dodatkowych opłat za plan subskrypcji, ponieważ Shopify Email pobiera opłaty tylko za to, co wysyłasz.

Szacowany koszt wiadomości e-mail opiera się na liczbie subskrybentów i liczbie pozostałych darmowych wiadomości e-mail w chwili wysyłania e-maila. Czynniki, takie jak wahania na liście subskrybentów lub wysyłanie dodatkowych wiadomości e-mail przed zaplanowaną wiadomością e-mail, mogą zmienić ostateczny koszt wiadomości e-mail.

Przykładowe koszty korzystania z Shopify Email przez miesiąc

Poniżej przedstawiono przykład miesięcznego zestawienia kosztów dla Shopify Email. Nie ma dodatkowych opłat za plan subskrypcji, ponieważ Shopify Email pobiera opłaty tylko za to, co wysyłasz.

Przykładowe miesięczne koszty Shopify Email
Liczba e-maili Koszty
0 - 2500 e-maili Darmowe
2501 - 3501 e-maili 1 USD
3502 - 4502 e-maile 2 USD

Wyświetlanie kosztów Shopify Email na rachunku Shopify

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wiadomościami e-mail są dodawane do Twojego rachunku Shopify za poprzedni miesiąc jako E-maile marketingowe. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat kosztu każdego działania związanego z e-mailami, kliknij opcję Wyświetl szczegóły w sekcji Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo