Ceny za Shopify Email

Jeśli Twój sklep korzysta z płatnego planu subskrypcji, możesz wysyłać 10 000 e-maili za darmo w każdym miesiącu kalendarzowym za pomocą aplikacji Shopify Email. Wiadomości e-mail są liczone na podstawie każdego indywidualnego adresu e-mail, na który wysyłany jest e-mail. Przykładowo, wysłanie 1 promocyjnego e-maila do 800 subskrybentów liczy się jako 800 e-maili promocyjnych. Niewykorzystana liczba wiadomości e-mail nie jest przenoszona na następny miesiąc.

Miesięczne darmowe e-maile

W każdym miesiącu kalendarzowym możesz wysłać za darmo 10 000 e-maili. Wiadomości e-mail są liczone na podstawie liczby indywidualnych adresów e-mail, na które wysyłasz określone e-maile. Przykładowo, wysłanie 1 promocyjnego e-maila do 800 subskrybentów liczy się jako 800 e-maili promocyjnych. Niewykorzystana liczba wiadomości e-mail nie jest przenoszona na następny miesiąc.

10 000 darmowych e-maili jest udostępnianych w ramach wszystkich kampanii e-mailowych wysyłanych w danym miesiącu kalendarzowym. Jeśli na przykład w październiku przeprowadzisz dwie kampanie e-mailowe, z których każda obejmie 6000 subskrybentów, zestawienie kosztów dla 12 000 e-maili będzie wyglądać następująco:

  • 10 000 darmowych e-maili
  • 2000 e-maili płatnych po 0,001 USD za e-mail, łącznie 2 USD.

Opłaty za dodatkowe wiadomości e-mail

Po przekroczeniu progu 10 000 e-maili każda wiadomość kosztuje 0,001 USD. Na przykład, 1000 dodatkowych e-maili kosztuje 1 USD. Opłata za dodatkowe e-maile jest naliczana dopiero, gdy ich koszt wyniesie 0,005 USD. Płacisz tylko za to, co wykorzystujesz, ponieważ Shopify Email nalicza opłaty na podstawie wiadomości e-mail wysyłanych do subskrybentów.

Szacowany koszt wiadomości e-mail opiera się na liczbie subskrybentów i liczbie pozostałych darmowych wiadomości e-mail w chwili wysyłania e-maila. Czynniki, takie jak wahania na liście subskrybentów lub wysyłanie dodatkowych wiadomości e-mail przed zaplanowaną wiadomością e-mail, mogą zmienić ostateczny koszt wiadomości e-mail.

Na przykład, jeśli wyślesz email, który zostanie dostarczony do 12 000 subskrybentów, oznacza to wysłanie 2 000 e-maili dodatkowo oprócz 10 000 darmowych e-maili przysługujących miesięcznie. Te dodatkowe 2 000 e-maili to koszt 0,001 USD za każdy dostarczony email, więc 2,000 x $0.001 = $2 USD.

Wyświetlanie kosztów Shopify Email na rachunku Shopify

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wiadomościami e-mail są dodawane do Twojego rachunku Shopify za poprzedni miesiąc jako E-maile marketingowe. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat kosztu każdego działania związanego z e-mailami, kliknij opcję Wyświetl szczegóły w sekcji Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo