Ceny za Shopify Email

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Basic, Shopify, Advanced Shopify lub Shopify Plus, za pomocą aplikacji Shopify Email możesz wysłać 10 000 e-maili za darmo w każdym miesiącu kalendarzowym. Po wysłaniu 300 000 e-maili stosowane są rabaty ilościowe. Wiadomości e-mail są liczone na podstawie każdego indywidualnego adresu e-mail, na który wysyłany jest e-mail. Przykładowo, 1 promocyjny e-mail wysłany do 800 subskrybentów jest liczony jako 800 e-maili promocyjnych. Niewykorzystany limit wiadomości e-mail nie jest przenoszony na następny miesiąc.

Miesięczne darmowe e-maile

W każdym miesiącu kalendarzowym możesz wysłać za darmo 10 000 e-maili. Wiadomości e-mail są liczone na podstawie liczby indywidualnych adresów e-mail, na które wysyłasz określone e-maile. Przykładowo, wysłanie 1 promocyjnego e-maila do 800 subskrybentów liczy się jako 800 e-maili promocyjnych. Niewykorzystana liczba wiadomości e-mail nie jest przenoszona na następny miesiąc.

10 000 darmowych e-maili jest udostępnianych w ramach wszystkich kampanii e-mailowych wysyłanych w danym miesiącu kalendarzowym. Jeśli na przykład w październiku przeprowadzisz dwie kampanie e-mailowe, z których każda obejmie 6000 subskrybentów, zestawienie kosztów za 12 000 e-maili będzie wyglądać następująco:

  • 10 000 darmowych e-maili
  • 2000 e-maili w cenie 1 USD za 1000 e-maili, łącznie 2 USD.

Opłaty za dodatkowe wiadomości e-mail

Wszyscy sprzedawcy z planami Basic, Shopify, Advanced Shopify i Shopify Plus mają na początku każdego miesiąca 10 000 darmowych wiadomości e-mail do wysłania. Koszt wiadomości e-mail obliczany jest według następujących reguł:

  • Wiadomości e-mail są liczone na podstawie konkretnego adresu e-mail, na który wysyłane jest działanie e-mail. Na przykład, wysłanie 1 promocyjnej wiadomości e-mail do 800 subskrybentów liczy się jako 800 wiadomości e-mail.
  • Niewykorzystane wiadomości e-mail nie są przenoszone na następny miesiąc.
  • Po wysłaniu 10 000 darmowych wiadomości e-mail możesz wysłać maksymalnie dodatkowych 300 000 e-maili w cenie 1 USD za 1000 e-maili. Po wysłaniu 300 000 e-maili cena wyniesie 0,65 USD za 1000 dodatkowych e-maili. Po wysłaniu 750 000 e-maili cena wyniesie 0,55 USD za 1000 dodatkowych e-maili. Opłata za dodatkowe wiadomości e-mail zostanie naliczona dopiero wtedy, gdy koszt wyniesie 0,005 USD.
  • Funkcja Shopify Email jest dostępna w planach Basic, Shopify, Advanced Shopify i Shopify Plus. Opłata pobierana jest tylko za wysłane e-maile.

Szacowany koszt wiadomości e-mail opiera się na liczbie subskrybentów i liczbie pozostałych darmowych wiadomości e-mail w chwili wysyłania e-maila. Czynniki, takie jak wahania na liście subskrybentów lub wysyłanie dodatkowych wiadomości e-mail przed zaplanowaną wiadomością e-mail, mogą zmienić ostateczny koszt wiadomości e-mail.

Na przykład, jeśli wyślesz email, który zostanie dostarczony do 12 000 subskrybentów, oznacza to wysłanie 2 000 e-maili dodatkowo oprócz 10 000 darmowych e-maili przysługujących miesięcznie. Koszt dodatkowych 2000 e-maili wynosi 1 USD za 1000 dostarczonych e-maili, co daje łącznie 2 USD.

Wyświetlanie kosztów Shopify Email na rachunku Shopify

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wiadomościami e-mail są dodawane do Twojego rachunku Shopify za poprzedni miesiąc jako E-maile marketingowe. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat kosztu każdego działania związanego z e-mailami, kliknij opcję Wyświetl szczegóły w sekcji Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo