Koszt Shopify Email

Od 1 października 2020 wszyscy sprzedawcy z płatnym planem Shopify będą otrzymywać 2500 bezpłatnych wiadomości e-mail do wysłania na początku każdego miesiąca. Wiadomości e-mail są liczone na podstawie każdego indywidualnego adresu e-mail, na który wysyłany jest e-mail. Na przykład, wysłanie 1 promocyjnego e-maila do 800 subskrybentów liczy się jako 800 e-maili. Niewykorzystane wiadomości e-mail nie są przenoszone do następnego miesiąca.

Opłaty za dodatkowe wiadomości e-mail

Po wyczerpaniu limitu 2500 darmowych e-maili możesz wysyłać dodatkowe e-maile w cenie 0,001 USD za każdą dodatkową wiadomość. Na przykład, wysłanie 1000 dodatkowych wiadomości e-mail kosztować będzie 1 USD. Za dodatkowe e-maile obciążony(-a) zostaniesz dopiero wtedy, gdy ich koszt wyniesie 0,05 USD. Jeśli wyślesz więcej niż 2500 darmowych e-maili w ciągu miesiąca, podczas wysyłania lub planowania wiadomości e-mail otrzymasz koszt szacunkowy. Nie ma dodatkowego planu subskrypcji i Shopify Email nalicza opłaty tylko za to, co wysyłasz.

Szacowany koszt wiadomości e-mail opiera się na liczbie subskrybentów i liczbie pozostałych darmowych wiadomości e-mail w chwili wysyłania e-maila. Czynniki, takie jak wahania na liście subskrybentów lub wysyłanie dodatkowych wiadomości e-mail przed zaplanowaną wiadomością e-mail, mogą zmienić ostateczny koszt wiadomości e-mail.

Przykładowe koszty korzystania z Shopify Email przez miesiąc

Przykład miesięcznego zestawienia kosztów dla Shopify Email: 0-2500 – wiadomości e-mail są darmowe, 2501-3501 – koszt wynosi 1 USD, 3502-4502 – koszt wynosi 2 USD itd. Nie ma dodatkowego planu subskrypcji, a Shopify Email pobiera opłaty tylko za to, co wysyłasz.

Wyświetlanie kosztów Shopify Email na rachunku Shopify

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wiadomościami e-mail są dodawane do Twojego rachunku Shopify za poprzedni miesiąc jako E-maile marketingowe. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat kosztu każdego działania związanego z e-mailami, kliknij opcję Wyświetl szczegóły w sekcji Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo