Utwórz kampanię e-mail marketingową za pomocą Shopify Email

W panelu administracyjnym Shopify możesz tworzyć i wysyłać e-maile bezpośrednio z aplikacji Shopify Email. Możesz dostosowywać lub tworzyć własne markowe szablony. Możesz także wybrać grupę klientów, która będzie otrzymywać Twoje e-maile.

Wersje robocze e-maili są zapisywane automatycznie w trakcie edycji i zostają wysłane dopiero po potwierdzeniu, że e-mail jest gotowy. Możesz zaplanować e-maile z wyprzedzeniem, aby ułatwić sobie planowanie rozwoju dla swojego sklepu.

Pełną listę sugestii dotyczących treści, a także wskazówek i strategii dotyczących projektowania znajdziesz w naszym przewodniku dotyczącym najlepszych praktyk Shopify w zakresie e-mail marketingu.

Konfigurowanie działania e-mail marketingu

Shopify Email umożliwia wysyłanie e-maili do grup klientów, którzy subskrybowali e-mail marketing Twojego sklepu. Jeśli chcesz wysyłać kampanie e-mailowe do określonych grup odbiorców, dowiedz się więcej o tworzeniu grup klientów.

Musisz dodać temat do e-maila. Gdy dodasz temat, Twoje działanie związane z e-mailem zostanie zapisane pod tą nazwą. Możesz to zmienić w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. W Shopify przejdź do Marketing.

 2. Kliknij Utwórz kampanię.

 3. Kliknij Shopify Email.

 4. Wybierz szablon e-maila.

 5. Kliknij pole Do, aby móc wybrać z listy grup klientów.

 6. Wprowadź temat wiadomości e-mail.

 7. Opcjonalnie: wprowadź tekst podglądu, aby dostosować tekst wyświetlany po temacie w skrzynkach odbiorczych klientów poczty e-mail. Na przykład: More fresh finds for your summer wardrobe.

Po skonfigurowaniu szczegółów e-maila możesz dostosować treść e-maila.

Zmiana adresu e-mail nadawcy

Adres e-mail nadawcy to adres e-mail pojawiający się w polu Od w wiadomościach, które klienci od Ciebie otrzymują. Niektóre domeny mogą wymagać dodatkowego uwierzytelnienia, w przeciwnym razie adres e-mail nadawcy może pojawić się z via shopifyemail.com lub jako store@shopifyemail.com.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Dane sklepu.

 2. W sekcji Informacje o osobie do kontaktów kliknij opcję Edytuj.

 3. W polu Adres e-mail nadawcy zmień swój adres e-mail.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosowywanie wiadomości e-mail

W zależności od rodzaju wiadomości, które wysyłasz do klientów, możesz dokonać wyboru spośród wielu firmowych szablonów dostępnych w aplikacji Shopify Email. Niektóre szablony automatycznie zawierają elementy z Twojego sklepu, takie jak logo, produkty i kolory.

Domyślną treść szablonów e-maili Shopify opracowano zgodnie z najlepszymi praktykami związanymi z e-mail marketingiem. Obejmuje ona tekst zastępczy, obrazy i linki w sekcjach dobrane na podstawie informacji z Twojego sklepu.

Możesz dostosować treści do działań e-mail marketingu, dodając, edytując lub usuwając sekcje. Zmiany są zapisywane tylko w konkretnym działaniu e-mail marketingu, które edytujesz.

Dodaj, edytuj lub usuń sekcję treści e-maila

 1. W Shopify przejdź do Marketing.

 2. Kliknij Utwórz kampanię > Shopify Email.

 3. Wybierz szablon, który chcesz dostosować. W treści e-maila możesz wprowadzić następujące zmiany:

  • W celu dodania sekcji użyj myszy, aby najechać kursorem na treść wiadomości e-mail w miejscu, w którym ma być wstawiona nowa sekcja, a następnie kliknij ikonę +.
  • Aby usunąć sekcję z e-maila, najpierw kliknij ją, aby otworzyć opcje edycji, a następnie kliknij ikonę kosza, aby usunąć sekcję.
  • Kliknij sekcję, którą chcesz edytować, aby wyświetlić opcje edycji. Opcje edycji zależą od typu sekcji.

Tekst

Atrybuty sekcji tekstu.
Opcje edycji
 • edytuj tekst
 • zmień czcionkę tekstu, kolor, wagę, wyrównanie lub zastosuj kursywę
 • dodaj link

Zmiany stylu tekstu dotyczą całej wiadomości e-mail. Na przykład, jeśli ustawisz dla Nagłówka 1 czcionkę Times New Roman, każdy tekst ustawiony jako Nagłówek 1 będzie miał czcionkę Times New Roman.

Tekstu Ceny nie można zmienić. Cena produktu musi zostać zmieniona w samym produkcie.

Przycisk

Atrybuty sekcji przycisku.
Opcje edycji
 • zmień czcionkę, rozmiar, style rogów (kwadratowe, zakrzywione, zaokrąglone), wypełnienie (jednolite lub konturowe), kolor tekstu, kolor tła i wyrównanie
 • dodaj link

Obraz

Atrybuty sekcji obrazu.
Opcje edycji

Można wybrać obraz z plików Shopify lub załadować nowy obraz.

Wymagania
 • rozmiar pliku: maksymalnie 20 megabajtów
 • rozdzielczość: maksymalnie 20 megapikseli
 • współczynnik proporcji: od 100:1 do 1:100
 • format pliku: jpg lub png

Nagłówek

Atrybuty sekcji nagłówka.
Opcje edycji
 • dostosuj za pomocą logo bądź nazwy sklepu lub zmień czcionkę, rozmiar tekstu, kolor tekstu, wyrównanie tekstu lub kolor tła
 • można ukryć

Produkt

Atrybuty sekcji produktu.
Opcje edycji
 • dostosuj tekst, przycisk, układ, kolor tła, proporcje i wyrównanie tekstu
 • może być układem wielokolumnowym wyróżniającym produkty w różnych orientacjach
 • wybierz nowy obraz produktu (obraz w ustawieniach produktu nie zmieni się)
 • można dodać do 9 produktów

Cenę produktu można zmienić tylko w sekcji Produkty, z której szablon pobiera szczegóły produktu. Nie można jej zmienić w edytorze Shopify Email.

Karta prezentowa

Atrybuty sekcji karty prezentowej.
Opcje edycji
 • dostosuj za pomocą nowego obrazu, tekstu, przycisku, wyrównania lub koloru tła
 • można ukryć

Karty prezentowe muszą być już wcześniej aktywne w sklepie. Nie można ich tworzyć ani edytować za pomocą edytora Shopify Email.

Rabat

Atrybuty sekcji rabatu.
Opcje edycji
 • dostosuj tekst, rozmiar czcionki, kolor tekstu i przycisk

Rabaty muszą być już wcześniej dostępne w sklepie. Nie można ich tworzyć ani edytować za pomocą edytora Shopify Email.

Obraz z tekstem

Atrybuty sekcji obrazu z tekstem.
Opcje edycji
 • dostosuj tekst, przycisk, styl obrazu, położenie, odstępy, wyrównanie i kolor tła
 • upewnij się, że do każdego przycisku został dodany link
 • ukryj lub wyświetl tekst i przyciski, zawsze wybierając obrazy

Wielokolumnowa

Atrybuty sekcji wielokolumnowej.
Opcje edycji
 • dostosuj kolumny za pomocą stylu obrazu, położenia, odstępów, wyrównania i koloru tła
 • włącz lub wyłącz różne elementy w każdej kolumnie (przykład: pierwsza kolumna może mieć ukryty obraz i przycisk, ale wyświetlony tekst, a druga kolumna może mieć obraz ukryty, ale wyświetlony tekst i przycisk)
 • ukryj lub wyświetl obrazy, zawsze uwzględniając tekst

Stopka

Atrybuty sekcji stopki.
Opcje edycji
 • dostosuj czcionkę, kolor tekstu, kolor linku, tło i kolor separatora
 • wyświetl adres sklepu, numer telefonu i ikony mediów społecznościowych

Sekcji stopki nie można usunąć.

Adres sklepu i numer telefonu są dostosowywane w ustawieniach sklepu.

Aby dodać do swojego e-maila linki do mediów społecznościowych, musisz użyć szablonu Brooklyn, Debut, Kagami, Minimal, Narrative lub Parallax.

Wyświetl podgląd e-maila przed wysłaniem

 1. W edytorze e-maili kliknij opcję Wyślij test, aby wyświetlić podgląd e-maila i sprawdzić, jak będą go widzieli klienci. Możesz wysłać testową wiadomość e-mail na adres e-mail powiązany z Twoim sklepem Shopify.
 2. Kliknij opcję Recenzja, aby wyświetlić przegląd działania e-maila.
 3. Gdy przygotujesz się e-mail do wysłania, kliknij opcję Wyślij, a potem jeszcze raz Wyślij w celu potwierdzenia. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany do e-maila, kliknij opcję Edytuj treść e-maila.

Personalizacja wiadomości e-mail

Możesz dodać do swoich kampanii e-mailowych spersonalizowany tekst, np. imię, nazwisko, email, miasto, stan, województwo i kraj klienta. Jeśli dodasz spersonalizowaną treść do określonej sekcji wiadomości e-mail, Shopify Email automatycznie użyje danych klienta w tej sekcji, jeżeli są one dostępne dla klienta otrzymującego e-mail. Możesz dodać spersonalizowany tekst do tematu, podglądu i treści wiadomości e-mail. Personalizacja zapewnia bardziej zindywidualizowane doświadczenie dla subskrybentów e-maili i może poprawić wskaźniki otwarć, konwersje i zaangażowanie.

Możesz mieć tylko dwie wartości personalizacji w wierszu tematu i podglądu wiadomości e-mail. Na przykład w wierszu tematu można użyć First name i Last name, ale nie można użyć trzeciej wartości personalizacji. W treści wiadomości e-mail możesz mieć maksymalnie dziesięć wartości personalizacji. Możesz także dodać informacje domyślne, które są używane, gdy konkretne informacje o kliencie nie są dostępne.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Marketing.
 2. Kliknij Utwórz kampanię > Shopify Email.
 3. Wybierz szablon do dostosowania.
 4. Aby spersonalizować wiersz tematu, wiersz podglądu, nagłówek lub tekst podstawowy, kliknij ikonę ołówka w odpowiedniej sekcji.
 5. Z wyświetlanych opcji wybierz wartość, którą chcesz spersonalizować. Na przykład wybierz City, jeśli chcesz, aby Twój e-mail zawierał miasto klienta.
 6. Opcjonalnie: Wprowadź domyślną wartość, która będzie używana, jeśli informacje o kliencie są niedostępne. Jeśli nie wprowadzisz wartości domyślnej, miejsce na spersonalizowany tekst pozostanie puste.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosowywanie i tworzenie nowych szablonów e-maili Shopify

Wszystkie e-maile utworzone za pomocą Shopify Email można edytować i dostosowywać. Niestandardowych szablonów nie można zapisać, ale możesz użyć poprzedniego e-maila, który wysłałeś(-aś) jako punkt wyjścia. Kliknij opcję Poprzednie e-maile podczas tworzenia nowego działania dotyczącego e-maila, a utworzysz kopię wcześniejszego e-maila, której będziesz mógł/mogła używać i edytować jako osobną wersję roboczą.

Dodawanie znaków specjalnych do e-maili

Możesz dodawać znaki międzynarodowe do tematów i tekstów e-maili. Shopify nie tłumaczy treści e-maili, ale możesz ręcznie przetłumaczyć zawartość, aby wysyłać je do międzynarodowych grup klientów.

Linie tematu e-maila obsługują symbole emoji.

Tłumaczenie treści e-maila

Wiadomości e-mail są wysyłane w języku, w jakim je zapisujesz i nie są tłumaczone automatycznie. Możesz tworzyć grupy klientów, aby na podstawie języka dotrzeć do konkretnej grupy klientów.

Wyślij lub zaplanuj e-maila

Przed wysłaniem e-maila warto sprawdzić jego treść. Shopify nie sprawdza literówek ani innych błędów. Możesz wysłać do siebie testową wiadomość e-mail i zobaczyć, jak prezentuje się w skrzynce odbiorczej.

Shopify Email umożliwia wysłanie pięciu kampanii e-mailowych tygodniowo, które są resetowane co 7 dni o północy czasu UTC. Możesz wysyłać e-maile do 40 000 subskrybentów na kampanię. Jeśli masz więcej niż 40 000 subskrybentów, możesz utworzyć grupy klientów, aby kierować konkretne kampanie do określonych subskrybentów lub podzielić listę na mniejsze grupy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo