Dodawanie niestandardowego kodu Liquid do kampanii Shopify Email

Możesz dodać niestandardowe kodowanie do wiadomości Shopify Email, dodając niestandardową sekcję Liquid lub tworząc wiadomość e-mail z całkowicie niestandardowym kodem. Te opcje umożliwiają wprowadzenie niestandardowego kodu Liquid lub HTML.

Liquid to prosty i łatwy w użyciu język programowania Shopify, ten sam, którego używa się do tworzenia szablonów dostępnych w Sklepie z szablonami Shopify.

Możesz użyć niestandardowego kodu Liquid do wyświetlenia niestandardowych zasobów, takich jak obrazy ułożone obok siebie, niestandardowe przyciski, obrazy o niestandardowym rozmiarze i niestandardowe rozmiary sekcji.

Uwagi

Przed dodaniem niestandardowego kodu Liquid do wiadomości Shopify Email zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Zmienne, które zawierasz w kodzie, muszą być obsługiwane przez niestandardowy kod Liquid.
 • Niestandardową sekcję Liquid można utworzyć wyłącznie za pomocą komputera stacjonarnego.
 • Zmienna unsubscribe_link jest wymagana w niestandardowych e-mailach Liquid. Jeśli aktywowano śledzenie otwarć, wymagana jest również zmienna open_tracking. Dowiedz się więcej o dodawaniu wymaganych zmiennych do swojego e-maila.
 • Wprowadzany kod ma następujące limity:
  • Maksymalnie 50 kilobajtów (KB) dla niestandardowych sekcji Liquid.
  • Maksymalnie 500 KB dla e-maili z niestandardowym kodem Liquid.

Zmienne Liquid obsługiwane w niestandardowych Liquid

Możesz użyć poniższych zmiennych, aby dostosować swoje wiadomości e-mail Shopify za pomocą kodu Liquid.

Opis zmiennych Liquid obsługiwanych przez Shopify Email
Zmienna Opis
unsubscribe_link
Ta zmienna zapewnia dostęp do linku do anulowania subskrypcji. Ta zmienna jest wymagana, jeśli tworzysz e-maila z niestandardowym kodem.
open_tracking
Ta zmienna zapewnia dostęp do wstępnie sformatowanego bloku śledzenia otwarć. Ta zmienna jest wymagana, jeśli tworzysz e-maila z niestandardowym kodem przy włączonej opcji śledzenia otwarć.
abandoned_checkout

Ta zmienna zapewnia dostęp do następujących właściwości przerwanej realizacji zakupu:

 • url wyświetla adres URL przerwanej realizacji zakupu.
 • line_items wyświetla pierwsze pięć pozycji pojedynczych przerwanej realizacji zakupu. Ponadto każdy obiekt line_items zawiera następujące właściwości każdego produktu:
  • image_url
  • product_title
  • variant_title
  • quantity
 • remaining_products_count przedstawia liczbę pozostałych pozycji pojedynczych, jeśli przerwana realizacja zakupu dotyczyła więcej niż pięciu pozycji.
 • Zmienna abandoned_checkout wstawia dane tylko wtedy, gdy e-mail jest częścią automatyzacji marketingowej przerwanej realizacji zakupu. W przeciwnym razie zmienna będzie miała wartość null.

abandoned_visit

Ta zmienna zapewnia dostęp do następujących właściwości porzuconego koszyka lub przerwanego przeglądania:

 • url wyświetla adres URL przerwanej realizacji zakupu.
 • products_added_to_cart wyświetla pierwsze pięć pozycji pojedynczych produktu dodanych do koszyka, który został porzucony. Ponadto każdy obiekt products_added_to_cart zawiera następujące właściwości każdego produktu:
  • title
  • image_url
  • variant_title
  • quantity
 • products_viewed wyświetla pierwsze pięć produktów wyświetlonych podczas wizyty, która została przerwana. Ponadto każdy obiekt products_viewed zawiera następujące właściwości każdego produktu:
  • title
  • opis
  • image_url
  • url
 • remaining_cart_products_count przedstawia liczbę pozostałych pozycji pojedynczych, jeśli przerwana realizacja zakupu dotyczyła więcej niż pięciu pozycji.
 • Zmienna abandoned_visit wstawia dane tylko wtedy, gdy e-mail jest częścią automatyzacji marketingu porzuconego koszyka lub przerwanego przeglądania produktów. W przeciwnym razie zmienna będzie miała wartość null.

data.customer.*

Ta zmienna zapewnia dostęp do następujących właściwości danych klienta:

 • first_name
 • last_name
 • email
 • city
 • state
 • kraj
 • Tych właściwości nie można stosować w filtrach Liquid ani warunkach Liquid.

  email.*

  Ta zmienna zapewnia dostęp do następujących właściwości e-maila:

 • subject wyświetla wiersz tematu e-maila.
 • preview_text wyświetla podgląd tekstu e-maila.
 • shop.*
  Zmienna ta daje dostęp do następujących właściwości sklepu:
 • name wyświetla nazwę sklepu.
 • domain wyświetla domenę podstawową sklepu.
 • url wyświetla adres URL sklepu.
 • shopify_domain wyświetla domenę Shopify sklepu.
  • address wyświetla adres sklepu z widocznymi następującymi właściwościami adresu:
   • address1
   • address2
   • city
   • kraj
   • telefon
   • province
   • pocztowy
   • branding wyświetla branding sklepu obejmujący następujące właściwości:
    • accent_section_color
    • background_primary_color
    • background_border_color
    • body_text_color
    • button_background_and_link_color
    • button_label_color
    • footer_link_color
    • footer_text_color
    • footer_background_color
    • social_link_facebook
    • social_link_twitter
    • social_link_instagram
    • social_link_pinterest
    • shop_name
    • logo, które jest renderowane bezpośrednio jako tag img.

  Użycie wymaganych zmiennych

  Po utworzeniu niestandardowego e-maila Liquid wymagana jest zmienna unsubscribe_link. Jeśli aktywowano śledzenie otwarć, wymagana jest również zmienna open_tracking.

  Mimo że te zmienne można wstawić w dowolnym miejscu w kodzie dla e-maila, najczęściej dodaje się je w sekcji stopki e-maila, tak jak na poniższym przykładzie:

  <div id="footer">{{ unsubscribe_link }} {{ open_tracking_block }}</div>

  Przykład niestandardowego kodu Liquid

  Możesz dodać niestandardowy Liquid i HTML w edytorze kodu. Poniższy przykładowy kod umożliwia dodanie kodu Liquid w celu wyświetlenia nazwy sklepu, niestandardowego przycisku i obrazu o niestandardowym rozmiarze w wiadomości e-mail.

  <style>
   body {
    text-align: center;
   }
  
   p#welcome {
    margin: 0;
    padding: 3rem;
    color: white;
    font-weight: 700;
    font-size: 26px;
    font-family: 'Futura';
   }
  
   div#image_wrapper img {
    max-width: 70%;
    border-radius: 60px;
    box-shadow: -2px 6px 0px rgba(227, 111, 59, 0.7);
   }
  
   div#button_wrapper {
    padding: 1rem;
   }
  
   div#button_wrapper a {
    padding: 1rem 2rem;
    border-radius: 24px;
    display: inline-block;
    background: linear-gradient(120deg, #F6A179, #865CFF);
    box-shadow: -2px 4px 0px rgba(96, 54, 173, 0.9);
    font-weight: 700;
    font-size: 16px;
    font-family: 'Futura';
    color: white;
   }
  
   div#footer {
    font-weight: 700;
    font-size: 16px;
    font-family: 'Futura';
    padding: 2rem;
   }
  
   div#button_wrapper:hover a {
    box-shadow: -4px 6px 0px rgba(96, 54, 173, 0.8);
   }
  
   div#custom_section {
    background: linear-gradient(120deg, #FF9F73, #FFC7AD);
    padding:0 0 2rem 0;
    border-radius: 4rem;
   }
  </style>
  <div id="custom_section">
   <p id="welcome">
    Hello from {{shop.name}}<strong></strong>!
   </p>
   <div id="image_wrapper">
    <img src="https://burst.shopifycdn.com/photos/a-trio-of-natural-soaps.jpg" alt="" />
   </div>
   <div id="button_wrapper">
    <a href="">Shop now</a>
   </div>
   <div id="footer">{{ unsubscribe_link }} {{ open_tracking_block }}</div>
  </div>

  Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

  Wypróbuj za darmo