Tworzenie automatyzacji marketingowych w Shopify

Możesz tworzyć i zarządzać automatyzacjami marketingowymi w panelu administracyjnym Shopify w następujący sposób:

Jeśli za pomocą aplikacji Shopify Flow utworzysz proces workflow, który zawiera czynność typu działanie marketingowe, będzie on również wyświetlany w panelu administracyjnym Shopify jako automatyzacja marketingowa i będzie go można edytować na stronie Automatyzacje lub w aplikacji Flow.

Wymagania dotyczące tworzenia automatyzacji marketingowych

Aby tworzyć i edytować automatyzacje marketingowe, Twój sklep musi spełniać następujące wymagania:

  • Twój sklep musi korzystać z planu Basic Shopify lub planu w wyższej wersji.
  • Aby zyskać pełną funkcjonalność, Twój sklep musi mieć zainstalowaną aplikację Shopify Flow.
  • Pracownik musi mieć zarówno uprawnienia do aplikacji Marketing, jak i Flow na swoim koncie sklepowym. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników.

Utwórz automatyzację marketingową

Podczas tworzenia automatyzacji marketingowej możesz skonfigurować określone parametry jej działania. Możesz na przykład dostosować czas oczekiwania między porzuceniem koszyka przez klienta a wysłaniem e-maila dotyczącego porzuconego koszyka.

Kroki:

Po włączeniu automatyzacji możesz uzyskać dostęp do wskaźników i raportów automatyzacji marketingowych, aby otrzymać informacje na temat efektów jej działania.

Edytuj automatyzację marketingową lub szablon

Możesz edytować workflow dla automatyzacji marketingowej, aby zmienić czas, kiedy wiadomość ma zostać wysłana do klienta. Możesz również edytować szablon używany w automatyzacji.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Marketing > Automatyzacje.
  2. W sekcji Automatyzacje edytuj workflow lub szablon:

    • Aby edytować workflow, kliknij automatyzację, którą chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Edytuj workflow. Dokonaj żądanych zmian, a następnie kliknij opcję Zastosuj zmiany.
    • Aby edytować szablon, kliknij przycisk na automatyzacji, a następnie opcję Edytuj. Dokonaj wymaganych zmian, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  3. Kliknij opcję Wyjście.

Wyłącz automatyzację marketingową

Możesz wyłączyć automatyzację marketingową. Wszelkie procesy workflow, które znajdują się na etapie oczekiwania, są anulowane, aby w ramach automatyzacji nie wysyłano żadnych dalszych wiadomości.

Kroki:

Wskaźniki i raporty automatyzacji marketingowych

Możesz uzyskać dostęp do kluczowych wskaźników i raportów dotyczących aktywowanych automatyzacji, aby zapoznać się z wpływem automatyzacji marketingowych na Twoją firmę. Informacji tych możesz użyć w celu optymalizacji automatyzacji i poeksperymentowania z różnymi konfiguracjami.

Kluczowe wskaźniki

Kluczowe wskaźniki dotyczące wszystkich automatyzacji marketingowych można wyświetlić w panelu administracyjnym Shopify na stronie Automatyzacje w sekcji Wyniki automatyzacji marketingowych. Aby wyświetlić wskaźniki dla konkretnej automatyzacji, kliknij tytuł automatyzacji marketingowej, którą chcesz sprawdzić.

Dostępne są poniższe wskaźniki dotyczące automatyzacji marketingowych:

Wskaźnik Opis
Zasięg Łączna liczba wyświetleń dla wszystkich działań marketingowych używanych w automatyzacjach marketingowych. Na przykład w przypadku automatyzacji wiadomości e-mail jest to liczba wysyłanych wiadomości e-mail.
Sesje Łączna liczba sesji w sklepie online przypisanych do automatyzacji marketingowych.
Zamówienia Łączna liczba zamówień przypisanych do automatyzacji marketingowych.
Sprzedaż Sprzedaż netto (sprzedaż brutto minus rabaty i zwroty) plus podatki i koszty wysyłki, które są przypisane do działań marketingowych z poziomu automatyzacji marketingowej.

Wyświetl raporty dotyczące automatyzacji marketingowych

Możesz wyświetlić raport z działań marketingowych dla każdej automatyzacji marketingowej. Zawiera on szczegółowe informacje na temat działań marketingowych w ramach automatyzacji, takie jak współczynniki konwersji i najlepsze zamówienia według sprzedaży.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo