Je Shopify Email-campagnes aanpassen met Liquid

Liquid is de eenvoudige, gebruiksvriendelijke programmeertaal van Shopify en is dezelfde programmeertaal als waarmee thema's uit de Shopify Theme Store zijn gebouwd.

Je kunt aangepaste Liquid gebruiken om je Shopify-e-mailberichten te verbeteren door een volledig op maat gemaakte e-mail te maken of door een aangepaste Liquid-sectie aan een template toe te voegen. Met deze opties kun je aangepaste Liquid of HTML invoeren.

Je kunt aangepaste Liquid-code gebruiken om aangepaste elementen weer te geven, zoals naast elkaar geplaatste afbeeldingen, aangepaste knoppen, en afbeeldingen en secties met aangepaste formaten.

Aandachtspunten

Loop de volgende aandachtspunten na voordat je aangepaste Liquid-code aan Shopify Email-berichten toevoegt:

Ondersteunde Liquid-variabelen in aangepaste Liquid

Met de volgende variabelen kun je Shopify Email-berichten aanpassen met Liquid.

Ondersteunde Liquid-variabelen voor alle e-mailtemplates

Met de volgende variabelen kun je e-mailberichten van Shopify aanpassen met Liquid.

Beschrijving van door Shopify Email ondersteunde Liquid-variabelen
Variabele Beschrijving
all_products
Alle producten in je winkel.
unsubscribe_link
Deze variabele geeft toegang tot de afmeldlink. Deze variabele is vereist als je een e-mail met aangepaste code aanmaakt.
open_tracking
Deze variabele geeft toegang tot het vooraf opgemaakte blok Openen van e-mails volgen. Deze variabele is vereist als je een e-mail met aangepaste code aanmaakt en Openen van e-mails volgen hebt geactiveerd.
data.customer.*

Deze variabele biedt toegang tot de volgende eigenschappen van klantgegevens:

 • first_name
 • last_name
 • e-mail
 • stad
 • state
 • land
 • Deze eigenschappen kunnen niet worden gebruikt in Liquid-filters of Liquid-voorwaarden.

  email.*

  Deze variabele geeft toegang tot de volgende e-maileigenschappen:

 • subject toont de onderwerpregel van de e-mail.
 • preview_text toont de voorbeeldtekst van de e-mail.
 • shop.*
  Deze variabele geeft toegang tot de volgende winkeleigenschappen:
 • name toont de winkelnaam.
 • domain toont het hoofddomein van de winkel.
 • url toont de winkel-URL.
 • shopify_domain toont het Shopify-domein.
  • address toont het winkeladres, wat toegang geeft tot de volgende adreseigenschappen:
   • adres1
   • adres2
   • stad
   • land
   • telefoon
   • provincie
   • postcode
   • branding toont de huisstijl van de winkel, wat toegang geeft tot de volgende eigenschappen:
    • accent_section_color
    • background_primary_color
    • background_border_color
    • body_text_color
    • button_background_and_link_color
    • button_label_color
    • footer_link_color
    • footer_text_color
    • footer_background_color
    • social_link_facebook
    • social_link_twitter
    • social_link_instagram
    • social_link_pinterest
    • shop_name
    • logo, die direct als een img-tag wordt weergegeven.

  Ondersteunde Liquid-variabelen voor e-mails over afgebroken checkout

  Met de volgende variabelen kun je berichten van Shopify Email over afgebroken checkout aanpassen met Liquid.

  De abandoned_checkout-variabele wordt alleen ingevuld als een e-mail onderdeel is van een marketingautomatisering voor een afgebroken checkout. Anders is de variabele null.

  Beschrijving van door Shopify Email ondersteunde Liquid-variabelen voor verlaten pagina's, verlaten winkelwagens en afgebroken checkouts
  Variabele Beschrijving
  abandoned_checkout.*

  Deze variabele geeft toegang tot de volgende eigenschappen van een afgebroken checkout:

  • url toont de URL van de afgebroken checkout.
  • line_items toont de eerste vijf orderregels van de afgebroken checkout. Bovendien bevat elk line_items-object de volgende eigenschappen over elk product:
   • image_url
   • productnaam
   • variant_title
   • aantal
  • remaining_products_count geeft het aantal resterende regelitems weer als er meer dan vijf regelitems zijn bij de betaalprocedure.
  id
  (checkout ID)
  Een unieke ID van de checkout voor intern gebruik.
  shop
  De naam van je Shopify-winkel.
  name
  De naam van de afgebroken checkout, ook wel het checkoutnummer genoemd.
  total_price
  De totale prijs van de bestelling (subtotaal + verzendkosten - verzendkorting + belasting).
  shipping_price

  De verzendkosten.

  Voorbeeld: {{ shipping_price | money }}

  shipping_address
  Het bezorgadres.
  billing_address
  Het factuuradres.
  line_items
  Een lijst met alle orderregels in de afgebroken checkout.
  unavailable_line_items
  Een lijst met alle orderregels in de afgebroken checkout die niet beschikbaar zijn.
  note
  Het bericht dat is gekoppeld aan de afgebroken checkout.
  landing_site

  Het pad van de bestemmingssite die de klant heeft gebruikt. Dit is de eerste pagina die de klant opende toen diegene de winkel bereikte.

  Voorbeeld: /products/great-product?ref=my-tracking-token

  landing_site_ref

  Extraheert een verwijzingsparameter uit de bestemmingssite. Verwijzingsparameters kunnen zijn: ref, source, r.

  Als de landing_site /products/great-product?ref=my-tracking-token is, is de landing_site_ref my-tracking-token. Je kunt een bepaalde actie uitvoeren als de verwijzingsparameter gelijk is aan een bepaalde waarde:

  {% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Mijn actie... {% endif %}
  referring_site

  De URL van de verwijzer die de klant naar je winkel heeft gebracht.

  Voorbeeld: https://www.google.com/?s=great+products

  created_at

  De datum en tijd waarop de klant de afgebroken checkout heeft aangemaakt.

  closed_at

  De datum en tijd waarop de checkout is gesloten.

  customer_locale
  De twee- of drieletterige taalcode voor de landinstellingen van de klant, eventueel gevolgd door een regiomodificator. Bijvoorbeeld:
  nl
  ,
  en-CA
  item_count
  Som van alle hoeveelheden van de artikelen.
  unique_gateways
  Een lijst met unieke betalingsproviders die beschikbaar zijn bij de checkout.
  discount
  De korting die wordt toegepast op de winkelwagen of een orderregel in de afgebroken checkout.
  discounts
  Een lijst met kortingen die op de checkout zijn toegepast.
  successfully_applied_discounts
  De kortingen die zijn toegepast op de checkout.
  discounts_amount

  Het bedrag van de korting dat door alle kortingen wordt toegepast.

  Voorbeeld: + $ 5,00

  discounts_savings

  Het bedrag van de besparingen dat door alle kortingen wordt veroorzaakt.

  Bijvoorbeeld: -$ 5,00

  buyer_accepts_marketing
  Retourzendingen
  true
  of
  false
  afhankelijk van of de klant marketing heeft geaccepteerd tijdens de afgebroken checkout.
  subtotal_line_items
  De orderregels die worden gebruikt om de subtotaalprijs bij de checkout te berekenen, met uitsluiting van orderregels voor de fooi.
  requires_shipping
  Retourzendingen
  true
  Als er ten minste een artikel in de checkout staat waarvoor verzending nodig is.
  subtotal_price
  De subtotaalprijs van de orderregels bij de checkout.
  email
  Het e-mailadres dat is gekoppeld aan de afgebroken checkout.
  shop_name
  De naam van je winkel.
  tax_lines

  De belastingen ingedeeld in 'typen':

  {% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
  tax_price
  De gecombineerde belastingen van alle artikelen in de checkout.
  attributes

  Alle attributen die zijn gekoppeld aan de afgebroken checkout.

  Voorbeeld: {{ attributes.gift-note }}

  shipping_method
  Informatie over de eerste verzendmethode die beschikbaar is bij de checkout.
  shipping_methods
  De verzendmethoden die beschikbaar zijn bij de checkout.
  free
  Retourzendingen
  true als de totale prijs van de checkout nul is.
  free_shipping
  Retourzendingen
  true
  Als voor de checkout geen verzending nodig is of als de prijs voor de verzending nul is.
  different_billing_address
  Retourzendingen
  true
  of
  false
  op basis van of het bezorgadres hetzelfde is als het factuuradres.
  customer
  Het klantobject met de attributen van de klantuitvoer.
  gift_cards
  De cadeaubonnen die op de checkout zijn toegepast.
  gift_cards_amount
  Het bedrag van de checkoutprijs dat met cadeaubonnen zou worden betaald.
  transactions
  De transacties van de checkout.
  shareable_url
  De URL van het eerste product in de orderregels.
  shareable_title
  De producttitel van de eerste orderregel.
  total_tip
  De totale fooi die de klant bij de checkout heeft toegevoegd.
  discount_applications
  Beschrijft waarom en hoe bij de checkout een korting op een artikel is toegepast.
  cart_level_discount_applications
  De specifieke kortingstoepassingen voor de winkelwagen.
  currency
  De valuta van de afgebroken checkout.
  line_items_subtotal_price
  De som van de prijzen van alle orderregels van de checkout, nadat eventuele kortingen op orderregels zijn toegepast.

  Liquid-variabelen voor e-mails over verlaten pagina en winkelwagen

  De abandoned_visit.*-variabele wordt alleen ingevuld als een e-mail onderdeel is van een marketingautomatisering voor een verlaten winkelwagen of productpagina. Controleer de volgende eigenschappen waar deze variabele toegang toe geeft.

  Beschrijving van door Shopify Email ondersteunde Liquid-variabelen
  Variabele Beschrijving
  abandoned_visit.*

  Deze variabele geeft toegang tot de volgende eigenschappen van een verlaten winkelwagen of verlaten productpagina:

  • url toont de URL van de verlaten winkelwagen of pagina.
  • products_added_to_cart toont de eerste vijf productorderregels die in de verlaten winkelwagen zijn gelegd. Bovendien bevat elk products_added_to_cart-object de volgende eigenschappen over elk product:
   • titel
   • image_url
   • variant_title
   • aantal
  • products_viewed toont de eerste vijf producten die zijn bekeken tijdens het bezoek met de verlaten winkelwagen. Verder bevat elk products_viewed-object de volgende eigenschappen over elk product:
   • titel
   • beschrijving
   • image_url
   • url
   • image_alt_text
  • remaining_cart_products_count geeft het aantal resterende orderregels weer als er meer dan vijf orderregels zijn bij de afgebroken checkout.

  Vereiste variabelen gebruiken

  Wanneer je een aangepaste Liquid-mail maakt, is de variabele unsubscribe_link vereist. Als je Openen van e-mails volgen hebt geactiveerd, is de variabele open_tracking ook vereist.

  Hoewel je deze variabelen overal in de e-mailcode kunt invoegen, is de voettekst de meest voorkomende plaats om ze toe te voegen, zoals in het volgende voorbeeld:

  <div id="footer">{{ unsubscribe_link }} {{ open_tracking_block }}</div>

  Voorbeeld van aangepaste Liquid-code

  Je kunt aangepaste Liquid- of HTML-code toevoegen in de code-editor. De volgende code is een voorbeeld van hoe je Liquid-code kunt toevoegen om je winkelnaam, een aangepaste knop en een aangepaste afbeelding weer te geven in een e-mailbericht.

  <style>
   body {
    text-align: center;
   }
  
   p#welcome {
    margin: 0;
    padding: 3rem;
    color: white;
    font-weight: 700;
    font-size: 26px;
    font-family: 'Futura';
   }
  
   div#image_wrapper img {
    max-width: 70%;
    border-radius: 60px;
    box-shadow: -2px 6px 0px rgba(227, 111, 59, 0.7);
   }
  
   div#button_wrapper {
    padding: 1rem;
   }
  
   div#button_wrapper a {
    padding: 1rem 2rem;
    border-radius: 24px;
    display: inline-block;
    background: linear-gradient(120deg, #F6A179, #865CFF);
    box-shadow: -2px 4px 0px rgba(96, 54, 173, 0.9);
    font-weight: 700;
    font-size: 16px;
    font-family: 'Futura';
    color: white;
   }
  
   div#footer {
    font-weight: 700;
    font-size: 16px;
    font-family: 'Futura';
    padding: 2rem;
   }
  
   div#button_wrapper:hover a {
    box-shadow: -4px 6px 0px rgba(96, 54, 173, 0.8);
   }
  
   div#custom_section {
    background: linear-gradient(120deg, #FF9F73, #FFC7AD);
    padding:0 0 2rem 0;
    border-radius: 4rem;
   }
  </style>
  <div id="custom_section">
   <p id="welcome">
    Hello from {{shop.name}}<strong></strong>!
   </p>
   <div id="image_wrapper">
    <img src="https://burst.shopifycdn.com/photos/a-trio-of-natural-soaps.jpg" alt="" />
   </div>
   <div id="button_wrapper">
    <a href="">Shop now</a>
   </div>
   <div id="footer">{{ unsubscribe_link }} {{ open_tracking_block }}</div>
  </div>

  Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

  Probeer het gratis