Forms-app

Met de Forms-app kun je in contact blijven met klanten van je onlinewinkel en je e-maillijst uitbreiden. Met behulp van de Forms-app kun je een formulier aanmaken waarin je klanten vraagt zich in te schrijven voor je e-maillijst om marketing-uitingen te ontvangen. Je kunt het formulier aanpassen zodat het aansluit op je merk en klantinformatie in overeenstemming met privacywetten wordt vastgelegd. Je kunt ook een kortingscode in het formulier integreren en kiezen wanneer je deze wilt weergeven. Nadat je een formulier hebt gemaakt, kun je automatiseringen doorvoeren en analytics bekijken, zoals conversiepercentages en klantsegmenten.

Aandachtspunten voor het gebruik van de Forms-app

Lees de volgende aandachtspunten voordat je de Forms-app gebruikt:

 • Formulieren worden alleen in je winkel weergegeven als ze zijn geactiveerd. Formulieren worden standaard geactiveerd bij het aanmaken.
 • Als je zowel een pop-upformulier als een inline formulier gebruikt in je winkel en je deactiveert de ingesloten thema-app Forms, wordt het pop-upformulier nog steeds alleen weergegeven op pagina's die ook het inline formulier bevatten. In dit geval wordt het pop-upformulier niet weergegeven op pagina's zonder inline formulier. Deactiveer het pop-upformulier om te voorkomen dat het op een pagina wordt weergegeven.

Maak een formulier

Wanneer je een formulier aanmaakt, kun je kiezen of je wilt dat het wordt weergegeven als pop-upformulier of als inline formulier.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op Formulier aanmaken.
 3. Selecteer of je een Pop-upformulier of een Inline formulier wilt aanmaken.
 4. Voer een naam in voor het formulier.
 5. Klik op Maken.
 6. Configureer het formulier op basis van je voorkeuren voor instellingen.
 7. Klik op Opslaan.

Een pop-upformulier wordt weergegeven als content die zweeft als een overlay boven de content van je winkel. Hier vind je meer informatie over de configuratie-instellingen voor pop-upformulieren.

Inline formulieren

Een inline formulier wordt in je winkel weergegeven in een specifieke sectie van het thema, bijvoorbeeld op een pagina. Hier vind je meer informatie over de configuratie-instellingen voor inline formulieren.

Formulieren beheren

Op de hoofdpagina van de app wordt een lijst weergegeven met alle formulieren en de volgende informatie:

 • Korting: of er een korting is toegewezen aan het formulier.
 • Status: of het formulier actief of inactief is.
 • Weergaven: hoeveel keer het formulier is bekeken.
 • Indieningen: hoe vaak een klant het formulier heeft ingevuld en ingediend.
 • Voltooiingspercentage: het aantal ingediende formulieren gedeeld door het totale aantal keren dat een formulier is bekeken.

Standaard worden alle formulieren weergegeven in het overzicht, maar je kunt de weergave zo filteren, dat je alleen de actieve of inactieve formulieren ziet. Je kunt acties ondernemen om formulieren te beheren vanaf de hoofdpagina van de app, zoals het activeren, hernoemen of verwijderen van een formulier.

Een formulier activeren

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier dat je wilt activeren.
 3. Klik op Inschakelen.

Je kunt formulieren ook activeren vanaf de pagina van een specifiek formulier. Klik op het formulier dat je wilt activeren en vervolgens op Formulier inschakelen.

Een formulier deactiveren

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier dat je wilt deactiveren.
 3. Klik op Uitschakelen.

Je kunt formulieren ook deactiveren vanaf de pagina van een specifiek formulier. Klik op het formulier dat je wilt deactiveren en vervolgens op Formulier uitschakelen.

Naam van een formulier wijzigen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier waar je de naam van wilt wijzigen.
 3. Klik op Naam formulier wijzigen.
 4. Voer de nieuwe naam voor het formulier in.
 5. Klik op Opslaan.

Je kunt de naam van formulieren ook wijzigen vanaf de pagina van een specifiek formulier. Klik op het formulier waar je de naam van wilt wijzigen, dan op Meer acties en vervolgens op Naam wijzigen.

Een formulier verwijderen

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier dat je wilt verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen.

Je kunt formulieren ook verwijderen vanaf de pagina van een specifiek formulier. Klik op het formulier dat je wilt verwijderen, dan op Meer acties en vervolgens op Verwijderen.

Shop

De Forms-app is geïntegreerd in de Shop-app. Klanten die de Shop-app gebruiken, kunnen automatisch kortingscodes toepassen die ze ontvangen door het formulier in te vullen tijdens de checkout.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis