Formulieren aanmaken

Met de Forms-app kunt je een formulier aanmaken waarin je klanten vraagt zich in te schrijven voor je e-mailmarketinglijst. Je kunt het formulier aanpassen met behulp van de formulierinstellingen zodat het aansluit op je merk en klantinformatie in overeenstemming met privacywetten wordt vastgelegd.

Je kunt in je winkel tegelijkertijd een pop-upformulier, inline formulier of beide weergeven. Hier vind je meer informatie over formuliertypen.

Formuliertypen

Wanneer je een formulier aanmaakt, kun je kiezen tussen de volgende formuliertypen:

Formuliertypen, beschrijvingen en vereisten
Formuliertype Beschrijving Vereisten
Pop-upformulieren Wordt weergegeven als content die zweeft als een overlay boven je winkel. Hier vind je meer informatie over de instellingen die je kunt configureren voor pop-upformulieren. Installeer de ingesloten app Forms in je thema als je wilt dat pop-upformulieren in je winkel worden weergegeven. Hier vind je meer informatie over de specifieke instellingen die je kunt configureren voor pop-upformulieren.
Inline formulieren Wordt in je winkel weergegeven in een specifieke sectie van het thema, bijvoorbeeld op een pagina. Hier vind je meer informatie over de instellingen die je kunt configureren voor inline formulieren. Gebruik een Online Store 2.0-thema als je wilt dat inline formulieren in je winkel worden weergegeven.

Een formulier aanmaken

Je kunt een formulier aanmaken vanuit het Shopify-beheercentrum in de Forms-app. Nadat je een formulier hebt aangemaakt, wordt dit geactiveerd in je winkel. Hier vind je meer informatie over het beheren van formulieren.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op Formulier aanmaken.
 3. Selecteer of je een Pop-upformulier of een Inline formulier wilt aanmaken.
 4. Voer een naam in voor het formulier.
 5. Klik op Maken.
 6. Configureer het formulier op basis van je voorkeuren voor instellingen. Hier vind je meer informatie over formulierinstellingen.
 7. Klik op Opslaan.

Instellingen voor alle formulieren

De volgende instellingen zijn van toepassing op pop-up- en inline formulieren. Je kunt deze configureren wanneer je een formulier aanmaakt:

Hier vind je meer informatie over de specifieke instellingen die je kunt configureren voor pop-up- en inline formulieren.

Formulier

De formulierinstellingen bepalen de content van je formulier.

Instellingen voor de formuliersectie op inline formulieren
Instellingen Beschrijving
Titel De titel van het formulier, waar je een stimulans of een call to action kunt verwerken voor klanten om zich aan te melden voor je nieuwsbrief. Maximaal 50 tekens.
Inhoud De tekst die onder de titel wordt weergegeven. In dit veld zou je klanten iets kunnen aanbieden om zich aan te melden. Houd het wel kort. Maximaal 100 tekens.
Formulierinvoer De informatie die in het formulier wordt vastgelegd. Standaard worden de voornaam en het e-mailadres van de klant op het formulier vastgelegd. Klik op Nieuw veld toevoegen als je aanvullende informatie wilt verzamelen. Je kunt een van de volgende extra velden toevoegen of verwijderen: Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, Telefoon of E-mail. Als je de gegevens van een vermelding wilt wijzigen, zoals of het veld vereist is bij het invullen van het formulier, klik je op de naam van het veld. Als je een veld wilt verwijderen, klik je op het verwijderpictogram (⊖) naast de naam van het veld.

Neem E-mail of Telefoon op als verplicht veld in het formulier.

Klik op Nieuw veld toevoegen om aangepaste invoervelden voor het formulier aan te maken.
Knop met tekstlabel De tekst die wordt weergegeven op de knop voor indienen. Geef de knop een duidelijke oproep tot actie, zoals Meld je aan, Abonneer je, Stuur in of Pak je korting. Maximaal 25 tekens.
Contentdisclaimer (optioneel) In je disclaimer kun je bijvoorbeeld aangeven dat je klanten door het opgeven van hun e-mailadres akkoord gaan met het ontvangen van marketingmails. Het is ook handig om links toe te voegen naar de algemene voorwaarden of het privacybeleid van je winkel. Maximaal 100 tekens.

Aangepaste invoervelden

Aangepaste invoervelden worden opgeslagen als een metaveld. Wanneer je een aangepast veld aan je formulier toevoegt, moet je het bijbehorende metaveld een naam geven. Nadat een metaveld is opgeslagen, kun je het vinden in de metavelden van je klantgegevens of metavelden met bedrijfsgegevens in het Shopify-beheercentrum via Instellingen > Aangepaste gegevens > Klanten. Je kunt deze gegevens gebruiken om B2B-bedrijfsaanvragen te beoordelen of om klantsegmenten aan te maken.

Het aangepaste veld kan een van de volgende gegevenstypen zijn:

 • Tekst met één regel: een kort tekstveld waar één zin in past.
 • Vervolgkeuzelijst: een lijst met opties die worden gepresenteerd als een lijst waaruit de klant één optie kan selecteren.
 • Keuzerondjes: een lijst met opties die worden gepresenteerd als een reeks knoppen waaruit de gebruiker één optie kan selecteren.
 • Tekst van meerdere regels: een langer tekstveld waar een alinea in past.
 • Meerkeuze: een lijst met opties die worden gepresenteerd als een reeks selectievakjes. In tegenstelling tot de vervolgkeuzelijst en keuzerondjes kunnen klanten hierbij meer dan één antwoord selecteren.
 • Datum: een specifieke datum.
 • Getal: één getal.

Je kunt desgewenst voor elk type veld specifieke vereisten instellen.

Als je bijvoorbeeld een veld wilt aanmaken om de schoenmaat van je klanten vast te leggen, kun je het veld Getal selecteren en het metaveld de naam Schoenmaat geven. Daarna kun je instellen dat het veld waarden van 1-16 kan accepteren.

Succes

De instellingen die je voor Gelukt invoert, bepalen welke content klanten te zien krijgen nadat ze een formulier hebben ingevuld.

Welke velden je invult in de sectie Gelukt, hangt af van wat je selecteert bij Na bevestiging:

 • Bericht weergeven: nadat klanten een formulier hebben ingediend, wordt een bericht weergegeven.
 • Omleiden naar een andere pagina: nadat je klanten een formulier hebben ingediend, worden ze naar de pagina omgeleid die jij kiest.
Instellingen voor de sectie 'Gelukt' van een formulier.
Instellingen Beschrijving Na bevestiging
Korting (optioneel) De instelling Korting bepaalt of klanten een kortingscode krijgen als ze het formulier invullen en de stap 'Gelukt' bereiken. Als je een kortingscode wilt toevoegen, klik je op Korting selecteren en selecteer je een bestaande kortingscode of maak je een nieuwe korting aan. Bericht weergeven
Titel De titel van de successectie voor het formulier, waar je kunt bevestigen dat een klant zich heeft aangemeld voor je e-maillijst. Bijvoorbeeld Hier is je korting, Je hebt nu VIP-toegang of Bedankt voor het aanmelden!. Maximaal 50 tekens. Bericht weergeven
Inhoud De hoofdtekst van de successectie van het formulier, waar je meer details kunt verstrekken of de voordelen van aanmelden voor je e-maillijst kunt benadrukken. Bijvoorbeeld Je krijgt nu als eerste informatie over de nieuwste releases en speciale aanbiedingen. Bericht weergeven
Omleidings-URL De URL waarnaar je je klanten wil omleiden nadat zij een formulier hebben ingevuld. Bijvoorbeeld een pagina 'Bedankt', waarop je e-mailabonnees iets speciaals geeft of een pagina 'Volgende stappen' voor nieuwe B2B-klanten. Omleiden naar een andere pagina

Tags

De instelling Tags bepaalt of er tags worden toegevoegd aan klanten die het formulier hebben ingevuld. Als je een tag wilt toevoegen, voer je de tag in het veld Tags zoeken of aanmaken in.

E-mailmeldingen

Met de instelling E-mailmeldingen kun je bepalen of je een e-mail wil sturen voor elke inzending op dit formulier.

Automatiseringen en workflows

Met de instellingen voor Automatisering en workflows kun je het formulier integreren met een bestaande marketingautomatisering in Shopify Flow. Je kunt een koppeling maken met een bestaande automatisering of een nieuwe aanmaken.

Ontdek meer over het maken van marketingautomatiseringen in Shopify.

De volgende instellingen zijn specifiek voor pop-upformulieren:

De instelling Formulierweergave bepaalt hoe het formulier in je winkel wordt weergegeven.

Instellingen voor de formulierweergavesectie op pop-upformulieren.
Instellingen Beschrijving
Zwevend De teaser en het formulier worden in je webshop zwevend weergegeven.Selecteer de locatie van de sectie in je webshop in het menu Positie in je winkel.
Overlay Het formulier komt midden op de pagina en voor de rest van de webshop is er een overlay. Klik op Kleur van overlay om de kleur en doorzichtigheid van de overlay te selecteren.

De Teaserinstellingen bepalen wanneer de teaser voor het formulier wordt weergegeven. De teasersectie is een kleine pop-up die in je winkel wordt weergegeven. Als een klant op de teaser klikt, wordt het formulier geopend.

Instellingen voor de teasersectie op pop-upformulieren.
Instellingen Beschrijving
Weergeven Bepaalt wanneer klanten de teasersectie te zien krijgen.
 • Eerst (vóór het formulier): de teasersectie wordt vóór het formulier weergegeven.
 • Eerst (vóór het formulier) en als de klant het formulier sluit: geeft de teasersectie vóór het formulier weer en opnieuw als de klant het formulier sluit.
 • Als de klant het formulier sluit zonder zich te abonneren: geeft de teasersectie weer als de klant het formulier sluit zonder het in te vullen.
 • Nooit: klanten krijgen de teasersectie nooit te zien.Als een klant het formulier sluit zonder het in te vullen, kan hij of zij het niet opnieuw openen.
Positie in je winkel Bepaalt waar in je winkel de teaser wordt weergegeven. Bij de weergaveopties (gedraaid) wordt de teasersectie op de zijkant weergegeven.
Titel De tekst die in de teasersectie wordt weergegeven.

De stijlinstellingen bepalen het uiterlijk van het formulier. Er wordt een waarschuwing weergegeven als je kleuren selecteert die niet goed samen gaan, niet genoeg contrast hebben of moeilijk leesbaar zijn.

In de sectie Merkkleuren van de Forms-app kun je kleuren zoeken en selecteren die je als merkkleuren hebt toegevoegd.

Instellingen voor de stijlsectie op pop-upformulieren
Instellingen Beschrijving
Kleuren Wijzig de kleur van de achtergrond, het actieve veld, het knoplabel en de foutberichten van het formulier om deze af te stemmen op je merk en thema.
Formuliervelden Selecteer wit of transparant.
Typografie Kies een lettertype voor de titel en de hoofdtekst.

De Afbeeldingsinstellingen bepalen of een afbeelding in het formulier wordt weergegeven en zijn van invloed op de plaatsing en het uiterlijk van de afbeelding.

Instellingen voor de afbeeldingssectie op pop-upformulieren.
Instellingen Beschrijving
Optie voor afbeelding Waar de afbeelding wordt weergegeven op het formulier.
Afbeelding Dit veld wordt weergegeven als je Achtergrondafbeelding, Afbeelding links of Afbeelding rechts selecteert. Klik op Afbeelding toevoegen om een afbeelding van je apparaat te uploaden.
Doorzichtigheid van afbeelding Dit veld wordt weergegeven als je Achtergrondafbeelding selecteert. Je kunt met de schuifregelaar selecteren hoe ondoorzichtig de afbeelding moet worden. Bij 100 wordt alleen de afbeelding weergegeven die je hebt geüpload. Als je de ondoorzichtigheid verlaagt, wordt de afbeelding ingekleurd met de achtergrondkleur die in de sectie Kleuren is opgegeven.

De Gedragsinstellingen bepalen wanneer en waar het formulier wordt weergegeven.

Instellingen voor de stijlsectie op pop-upformulieren
Instellingen Beschrijving
Apparaten Kies of je het formulier wilt weergeven op alle apparaten, alleen op desktopapparaten of alleen op mobiele apparaten.
Pagina's Kies of het formulier op alle pagina's of alleen specifieke pagina's moet worden weergegeven.
Activeren Je kunt ervoor kiezen om het formulier onmiddellijk of na een vertraging van 10 of 30 seconden op de eerste, tweede of derde paginaweergave te tonen. Je kunt er in deze sectie ook voor kiezen om het selectievakje Formulier weergeven wanneer bezoekers de pagina willen verlaten (alleen op desktopcomputer) aan te vinken. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het formulier weergegeven als een bezoeker de cursor naar de adresbalk verplaatst.

Instellingen voor inline formulieren

De volgende instellingen zijn specifiek voor inline formulieren:

Stijl

De stijlinstellingen bepalen het uiterlijk van het formulier. Gebruik de themabewerker om de kleuren of opmaak van een inline formulier te wijzigen.

Instellingen voor de stijlsectie op inline formulieren
Instellingen Beschrijving
Typografie Kies een lettertype voor de titel en de hoofdtekst.

Plaatsing

De instelling Plaatsing bepaalt waar in je winkel het formulier wordt weergegeven.

Instellingen Beschrijving
Bestaande template Klik op Kopiëren om het formulier toe te voegen aan een bestaande sectie van het thema. Nadat je de ID van het formulier hebt gekopieerd, kun je een app-blok toevoegen in een template op de plaats waar je wilt dat het formulier wordt weergegeven. Plak de ID die je hebt gekopieerd in het veld Formulier-ID nadat je een app-blok hebt toegevoegd in de themabewerker.
Landingspagina Klik op Aanmaken om een nieuwe pagina in het thema voor je formulier aan te maken. Je kunt de naam en URL voor de nieuwe pagina bewerken, of als je wilt de standaard gebruiken, en vervolgens klikken op Opslaan. Klik op Gereed om door te gaan met het bewerken van de formulierinstellingen of op Themabewerker openen om de pagina aan te passen in de themabewerker.

Nadat je een pagina hebt aangemaakt voor je formulier, kun je deze niet verwijderen vanuit de Forms-app. Als je een pagina wilt verwijderen, kun je dit doen vanuit het Shopify-beheercentrum.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis