Opret formularer

Du kan bruge Forms-appen til at oprette en formular, der beder dine kunder om at tilmelde sig din mailmarketingliste. Formularen kan tilpasses ved hjælp af dine formularindstillinger, så den passer til dit brand og indsamler kundeoplysninger på en måde, der overholder persondatalovgivningen.

Du kan vise en pop op-formular, en indbygget formular eller begge dele på én gang i din butik. Få mere at vide om formulartyper.

Formulartyper

Når du opretter en formular, kan du vælge mellem følgende formulartyper:

Formulartyper, beskrivelser og krav
Formulartype Beskrivelse Betingelser
Pop op-formularer Vises som indhold, der svæver som en overlejring over din butik. Få mere at vide om de indstillinger, du kan konfigurere for pop op-formularer. Hvis du vil have vist pop op-formularer i din butik, skal du installere formulartemaet appindlejring i dit tema. Få mere at vide om de specifikke indstillinger, du kan konfigurere for pop op-formularer.
Indlejrede formularer Vises i din butik i en bestemt sektion i dit tema, f.eks. på en side. Få mere at vide om de indstillinger, du kan konfigurere for indlejrede formularer. Hvis du vil vise indlejrede formularer i din butik, skal du bruge et Online Store 2.0-tema.

Opret en formular

Du kan oprette en formular fra din Shopify-administrator i Forms-appen. Når du har oprettet en formular, aktiveres den i din butik. Få mere at vide om administration af formularer.

Trin:

 1. Gå til Apps > Forms i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Opret formular.
 3. Vælg, om du vil oprette en pop op-formular eller en indlejret formular.
 4. Angiv et navn på formularen.
 5. Klik på Opret.
 6. Konfigurer formularen efter dine egne foretrukne indstillinger. Få mere at vide om formularindstillinger
 7. Klik på Gem.

Indstillinger for alle formularer

Følgende indstillinger gælder for både pop op- og indlejrede formularer, og de kan konfigureres, når du opretter en formular:

Få mere at vide om de specifikke indstillinger, du kan konfigurere for pop op-og indlejrede formularer.

Formular

Formularindstillingerne bestemmer din formulars indhold.

Indstillingerne for formularafsnittet i indlejrede formularer.
Indstilling Beskrivelse
Titel Titlen på formularen, hvor du kan angive et incitament eller en opfordring til handling for tilmelding til dit nyhedsbrev. Højst 50 tegn.
Indhold Teksten, der vises under titlen. Her kan du overveje at angive et incitament for tilmeldingen, og sørg for at holde det enkelt. Højst 100 tegn.
Formularinput De oplysninger, der skal registreres ved hjælp af formularen. Formularen henter som standard kundens fornavn og mailadresse. Klik på Tilføj nyt felt for at indsamle yderligere oplysninger. Du kan tilføje eller fjerne nogle af følgende yderligere felter: Fornavn, Efternavn, Fødselsdato, Telefon eller Mail. Hvis du vil ændre oplysningerne for et inputfelt, f.eks. om feltet er påkrævet for, at formularen kan sendes, skal du klikke på feltnavnet. For at fjerne et felt skal du klikke på sletteikonet (⊖) ud for feltets navn.

Din formular skal indeholde enten Mail eller Telefon som påkrævet felt.Hvis du vil oprette tilpassede inputfelter til din formular, skal du klikke på Tilføj nyt felt.
Knaptekst Teksten, der vises på knappen Send. Knappen skal have en tydelig call to action, f.eks Tilmeld dig, Send, Abonnér eller Få min rabat. Højst 25 tegn.
Ansvarsfraskrivelse (valgfri) Din ansvarsfraskrivelse kan indeholde oplysninger såsom at fortælle dine kunder, at de accepterer at modtage markedsføringsmails, når de indsender deres mailadresse. Overvej at tilføje links til din butiks vilkår og betingelser eller politik om beskyttelse af persondata. Højst 100 tegn.

Tilpassede inputfelter

Tilpassede indtastningsfelter gemmes som et metafelt. Når du føjer et tilpasset felt til din formular, skal du give det tilsvarende metafelt et navn. Når et metafelt er blevet gemt, kan du finde det i dine metafelter for kundedata eller metafelter for virksomhedsdata i Shopify-administratoren under Indstillinger > Tilpassede data > Kunder. Du kan bruge disse data til at vurdere anmodninger fra B2B-virksomheder eller til at oprette kundesegmenter.

Det tilpassede felt kan være en af følgende datatyper:

 • Enkeltlinjetekst: Et kort tekstfelt, der er relevant for en enkelt sætning.
 • Rullemenu: En liste med valgmuligheder, der vises som en rullemenu, som brugeren kan vælge én valgmulighed fra.
 • Alternativknapper: En liste over valgmuligheder, der vises som en række knapper, som brugeren kan vælge én valgmulighed fra.
 • Tekst med flere linjer: Et længere tekstfelt, der er relevant for et afsnit.
 • Flere valgmuligheder: En liste over valgmuligheder, der vises som en række afkrydsningsfelter. I modsætning til Rullemenu og Alternativknapper kan brugerne vælge mere end ét svar.
 • Dato: En bestemt dato.
 • Nummer: Et enkelt tal.

Du kan også vælge at angive specifikke krav for hver type felt.

Hvis du f.eks. vil oprette et felt til at registrere dine kunders skostørrelse, kan du vælge feltet Nummer og navngive metafeltet Skostørrelse. Du kan derefter indstille feltet til at acceptere værdier fra 1-16.

Siden Fuldført

Indstillingerne for siden Fuldført bestemmer, hvilket indhold din kunde får vist, når kunden har udfyldt en formular.

De felter, som du skal udfylde i afsnittet Udført , afhænger af den bekræftelsesadfærd, du vælger:

 • Vis besked viser en besked til dine kunder, når de har sendt en formular.
 • Videresend til en anden side omdirigerer dine kunder til den side, du har valgt, når de har sendt en formular.
Indstillinger for afsnittet Succes i en formular.
Indstilling Beskrivelse Bekræftelsesadfærd
Rabat (valgfrit) Indstillingen Rabat bestemmer, om din kunde får en rabatkode, når kunden udfylder sin formular og når til trinnet Fuldført. Hvis du vil tilføje en rabatkode, skal du klikke på Vælg rabat og derefter vælge en eksisterende rabatkode elleroprette en ny rabatkode. Vis besked
Titel Titlen på gennemførselsafsnittet i formularen, hvor du kan angive en bekræftelse af, at kunden har tilmeldt sig din mailliste. For eksempel Her er din rabat, VIP-adgang starter nu eller Tak for din tilmelding!. Højst 50 tegn. Vis besked
Indhold Brødteksten i gennemførselsafsnittet i formularen, hvor du kan angive flere oplysninger eller fremhæve fordelene ved at tilmelde sig din mailliste. For eksempel Du er nu blandt de første til at få oplysninger om de nyeste produkter og særtilbud. Vis besked
Omdirigeringswebadresse Den webadresse, som du vil omdirigere dine kunder til, når de har fuldført en formular. For eksempel en "Tak"-side, der giver e-mailabonnenter en særlig støtte eller en "Næste trin"-side for nye B2B-kunder. Videresend til en anden side

Tags

Afsnittet Tags bestemmer, om der føjes tags til kunder, der fuldføre udfyldningen af formularen. Hvis du vil tilføje et tag, skal du indtaste det i feltet Find eller opret tags.

Mailnotifikationer

Indstillingen for Mailnotifikationer giver dig mulighed for at afgøre, om du vil sende en mail til butiksejeren for hver indsendelse til denne formular.

Automatiseringer og workflows

Indstillingerne af Automatiseringer og workflows giver dig mulighed for at integrere din formular med en eksisterende markedsføringsautomatisering i Shopify Flow. Du kan oprette tilknytning til en eksisterende automatisering eller oprette en ny.

Få mere at vide om at oprette markedsføringsautomatiseringer i Shopify.

De følgende indstillinger er specifikke for pop op-formularer:

Indstillingen Formularvisning bestemmer, hvordan formularen vises i din butik.

Indstillinger for formularvisningsafsnittet for pop op-formularer.
Indstilling Beskrivelse
Overfører Viser teaseren og formularen som et svævende afsnit i din butiksfacade. Vælg afsnittets lokation i dit butiksfacade i menuen Placering i din butik.
Overlejring Viser formularen midt på siden med en overlejring anvendt på resten af butikslayoutet. Klik på Overlejringsfarve for at vælge overlejringens farve og uigennemsigtighed.

Teaserindstillinger bestemmer, hvornår teaseren for din formular vises. Teaserafsnittet er et lille pop op-vindue, der vises i din butik. Hvis en kunde klikker på teaseren, åbnes formularen.

Indstillinger for teaserafsnittet til pop op-formularer.
Indstilling Beskrivelse
Vis Angiver, hvornår teaserafsnittet vises for kunderne.
 • Først (før formularen): Viser teaserafsnittet før formularen.
 • Først (før formularen),og hvis kunden lukker formularen: Viser teaserafsnittet før formularen, og viser teaseren, hvis kunden lukker formularen.
 • Hvis kunden lukker formularen uden at abonner: Viser teaserafsnittet, hvis kunden lukker formularen uden at udfylde den.
 • Aldrig: Skjuler teaserafsnittet for alle kunder.Hvis en kunde lukker formularen uden at udfylde den, kan vedkommende ikke få adgang til den igen.
Placering i din butik Angiver, hvor i din butik teaseren vises.De (roterede) visningsmulighederne viser teaserafsnittet i liggende format.
Titel Den tekst, der vises i teaserafsnittet.

Indstillingerne under Formatering bestemmer, hvordan din formular ser ud. Der vises en advarsel, hvis du vælger farver, der ikke fungerer godt sammen, ikke har nok kontrast eller kan være svære at læse.

I afsnittet Brandfarver i appen Formularer kan du finde og vælge farver, som du har tilføjet som brandfarver.

Indstillinger for formateringsafsnittet til pop op-formularer.
Indstilling Beskrivelse
Farver Skift farven på formularens baggrund, aktive felt, knaptekst og fejlmeddelelser, så de matcher dit brand og tema.
Formularfelter Vælg hvid eller gennemsigtig.
Typografi Vælg den skrifttype, du vil bruge til din titel og brødtekst.

Indstillingerne for Billede bestemmer, om der vises et billede i din formular, og påvirker billedets placering og udseende.

Indstillinger for billedafsnittet til pop op-formularer.
Indstilling Beskrivelse
Valg af billede Hvor billedet vises i din formular.
Billede Dette felt vises, hvis du vælger Baggrundsbillede, Billede venstre eller billede højre. Klik på Tilføj billede for at uploade et billede fra din enhed.
Billedets uigennemsigtighed Dette felt vises, hvis du vælger baggrundsbillede. Du kan vælge billedets uigennemsigtighed ved hjælp af skyderen. Ved 100 vises kun det billede, du har uploadet. Hvis du reducerer uigennemsigtigheden, vises billedet med baggrundsfarven i afsnittet Farver.

Indstillingerne for Adfærd bestemmer, hvornår og hvor din formular vises.

Indstillinger for formateringsafsnittet til pop op-formularer.
Indstilling Beskrivelse
Enheder Vælg, om du vil have, at formularen skal vises på alle enheder, kun på stationære enheder eller kun på mobilenheder.
Sider Vælg, om du ønsker, at formularen skal vises på alle sider eller kun på specifikke sider.
Udløser Du kan vælge, at formularen skal vises på den første, anden eller tredje side enten med det samme eller efter en forsinkelse på 10 eller 30 sekunder. I dette afsnit kan du også vælge at markere afkrydsningsfeltet Vis formularen, når besøgende forsøger at forlade siden (kun computer). Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises formularen, hvis en besøgende flytter sin markør i nærheden af adresselinjen.

Indstillinger for indlejrede formularer

De følgende indstillinger er specifikke for inline-formularer:

Formatering

Indstillingerne under Formatering bestemmer, hvordan din formular ser ud. Brug temaeditoren til at ændre farver eller layout for en indbygget formular.

Indstillinger for formateringsafsnittet i indlejrede formularer.
Indstilling Beskrivelse
Typografi Vælg den skrifttype, du vil bruge til din titel og brødtekst.

Placering

Indstillingen Placering bestemmer, hvor i din butik formularen vises.

Indstilling Beskrivelse
Eksisterende skabelon Klik på Kopiér for at føje formularen til et eksisterende afsnit i dit tema. Når du har kopieret formularens formular-id, kan du tilføje en appblok i en skabelon, hvor du vil have vist formularen. Når du har tilføjet en appblok i temaeditoren, skal du indsætte det kopierede id i feltet Formular-id .
Landingsside Klik på Opret for at oprette en ny side i dit tema til formularen.Du kan redigere navnet og webadressen for den nye side – du kan også bruge standardindstillingen, hvis du foretrækker det – og derefter klikke på Gem. Klik på Udført for at fortsætte med at redigere dine formularindstillinger, eller Åbn temaeditoren for at tilpasse siden i temaeditoren.

Når der er oprettet en side til din formular, kan den ikke slettes i appen Forms.Hvis du vil slette en side, kan du gøre det i Shopify-administratoren.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis