Tạo biểu mẫu

Bạn có thể tạo biểu mẫu để giúp tăng trưởng doanh nghiệp theo những cách sau:

 • nhắc khách hàng tham gia danh sách nhận tiếp thị qua email
 • liên hệ nhà bán lẻ mua sỉ bằng biểu mẫu yêu cầu tài khoản công ty
 • thu thập dữ liệu về những khách hàng quan trọng với doanh nghiệp của bạn

Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu bằng trình biên tập để phù hợp với cửa hàng trực tuyến và thu thập thông tin khách hàng theo cách tuân thủ quyền riêng tư.

Bạn có thể hiển thị biểu mẫu cửa sổ bật lên, biểu mẫu trên cùng dòng hoặc cả hai cùng lúc cho cửa hàng. Tìm hiểu thêm về loại biểu mẫu.

Những điều cần cân nhắc

Trước khi sử dụng ứng dụng Biểu mẫu, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Biểu mẫu chỉ hiển thị trong cửa hàng của bạn khi đã được kích hoạt. Biểu mẫu được kích hoạt theo mặc định khi tạo.
 • Biểu mẫu không được hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ và không tương thích với ứng dụng Translate & Adapt.
 • Để tìm hiểu về khác biệt giữa biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng cũng như yêu cầu của các biểu mẫu đó, tham khảo Loại biểu mẫu.
 • Nếu bạn sử dụng cả biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng trong cửa hàng cũng như hủy kích hoạt Mục nhúng ứng dụng chủ đề Biểu mẫu, thì biểu mẫu cửa sổ bật lên sẽ chỉ hiển thị trên các trang có cả biểu mẫu trên cùng dòng.
 • Để ngăn biểu mẫu cửa sổ bật lên hiển thị trên mọi trang, bạn cần hủy kích hoạt biểu mẫu.
 • Sau khi khách hàng gửi biểu mẫu, hệ thống sẽ chỉ tạo hồ sơ khách hàng nếu đó là khách hàng mới. Khách hàng hiện có sẽ được so khớp với thông tin trong hồ sơ của họ mà không sửa đổi email hay số điện thoại.

Loại biểu mẫu

Bạn có thể tạo biểu mẫu cửa sổ bật lên hoặc biểu mẫu trên cùng dòng:

Loại, mô tả và yêu cầu của biểu mẫu
Loại biểu mẫu Mô tả Yêu cầu
Biểu mẫu cửa sổ bật lên Hiển thị dưới dạng nội dung nổi như lớp phủ phía trên cửa hàng. Tìm hiểu về cài đặt bạn có thể định cấu hình cho biểu mẫu cửa sổ bật lên. Để hiển thị biểu mẫu cửa sổ bật lên trong cửa hàng, bạn cần cài đặt mục nhúng ứng dụng chủ đề Biểu mẫu trong chủ đề. Tìm hiểu về cài đặt cụ thể bạn có thể định cấu hình cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Biểu mẫu trên cùng dòng Hiển thị trong cửa hàng ở một mục cụ thể trong chủ đề, ví dụ như trên một trang. Tìm hiểu về cài đặt bạn có thể định cấu hình cho biểu mẫu trên cùng dòng. Để hiển thị biểu mẫu trên cùng dòng trong cửa hàng, bạn cần sử dụng chủ đề Online Store 2.0 và cài đặt mục nhúng ứng dụng chủ đề Biểu mẫu trong chủ đề.

Tạo biểu mẫu

Bạn có thể tạo biểu mẫu trên trang quản trị Shopify, trong ứng dụng Biểu mẫu. Trước khi tạo biểu mẫu, bạn cần cài đặt mục nhúng ứng dụng chủ đề Biểu mẫu trong chủ đề để biểu mẫu hiển thị trên cửa hàng.

Sau khi bạn tạo biểu mẫu, biểu mẫu sẽ tự động được kích hoạt trên cửa hàng. Tìm hiểu thêm về quản lý biểu mẫu.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Forms.
 2. Nhấp vào Tạo biểu mẫu.
 3. Chọn xem tạo biểu mẫu Cửa sổ bật lên hay biểu mẫu Trên cùng dòng.
 4. Nhập tên cho biểu mẫu.
 5. Nhấp vào Create (Tạo).
 6. Định cấu hình biểu mẫu dựa vào các tùy chọn cài đặt. Tìm hiểu thêm về cài đặt biểu mẫu.
 7. Nhấp vào Lưu.

Tạo biểu mẫu bằng cách nhân bản

Bạn có thể nhân bản biểu mẫu để tạo biểu mẫu mới bao gồm tất cả các trường, cài đặt và cấu hình của biểu mẫu hiện tại.

Sau khi bạn tạo biểu mẫu bằng cách nhân bản, biểu mẫu mới sẽ mặc định không hoạt động. Tìm hiểu cách kích hoạt biểu mẫu.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào ... bên cạnh biểu mẫu bạn muốn nhân bản.
 3. Trong menu thả xuống, chọn Nhân bản biểu mẫu.
 4. Không bắt buộc: Chỉnh sửa cài đặt biểu mẫu bạn muốn thay đổi rồi nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí