Tạo biểu mẫu

Bạn có thể dùng ứng dụng Biểu mẫu để tạo biểu mẫu sẽ nhắc khách hàng tham gia danh sách nhận tiếp thị qua email. Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu bằng cài đặt biểu mẫu cho phù hợp với thương hiệu của mình và thu thập thông tin khách hàng theo cách tuân thủ quyền riêng tư.

Bạn có thể hiển thị biểu mẫu cửa sổ bật lên, biểu mẫu trên cùng dòng hoặc cả hai cùng lúc cho cửa hàng. Tìm hiểu thêm về loại biểu mẫu.

Loại biểu mẫu

Khi tạo biểu mẫu, bạn có thể chọn trong số các loại biểu mẫu sau:

Loại, mô tả và yêu cầu của biểu mẫu
Loại biểu mẫu Mô tả Yêu cầu
Biểu mẫu cửa sổ bật lên Hiển thị dưới dạng nội dung nổi như lớp phủ phía trên cửa hàng. Tìm hiểu về cài đặt bạn có thể định cấu hình cho biểu mẫu cửa sổ bật lên. Để hiển thị biểu mẫu cửa sổ bật lên trong cửa hàng, bạn cần cài đặt mục nhúng ứng dụng chủ đề Biểu mẫu trong chủ đề. Tìm hiểu về cài đặt cụ thể bạn có thể định cấu hình cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Biểu mẫu trên cùng dòng Hiển thị trong cửa hàng ở một mục cụ thể trong chủ đề, ví dụ như trên một trang. Tìm hiểu về cài đặt bạn có thể định cấu hình cho biểu mẫu trên cùng dòng. Để hiển thị biểu mẫu trên cùng dòng trong cửa hàng, bạn cần sử dụng chủ đề Online Store 2.0.

Tạo biểu mẫu

Bạn có thể tạo biểu mẫu trên trang quản trị Shopify, trong ứng dụng Biểu mẫu. Sau khi tạo, biểu mẫu sẽ được kích hoạt trong cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về quản lý biểu mẫu.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào Tạo biểu mẫu.
 3. Chọn xem tạo biểu mẫu Cửa sổ bật lên hay biểu mẫu Trên cùng dòng.
 4. Nhập tên cho biểu mẫu.
 5. Nhấp vào Create (Tạo).
 6. Định cấu hình biểu mẫu dựa vào các tùy chọn cài đặt. Tìm hiểu thêm về cài đặt biểu mẫu
 7. Nhấp vào Lưu.

Cài đặt dành cho tất cả biểu mẫu

Các cài đặt sau áp dụng cho cả biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng cũng như có thể được cấu hình khi bạn tạo biểu mẫu:

Tìm hiểu thêm về các cài đặt cụ thể bạn có thể định cấu hình cho biểu mẫu cửa sổ bật lêntrên cùng dòng.

Biểu mẫu

Cài đặt Biểu mẫu sẽ xác định nội dung của biểu mẫu.

Cài đặt mục biểu mẫu cho biểu mẫu trên cùng dòng.
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của biểu mẫu, giúp bạn đưa ra ưu đãi hoặc lời kêu gọi hành động tham gia nhận bản tin. Tối đa 50 ký tự.
Nội dung Văn bản sẽ hiển thị bên dưới tiêu đề. Trong trường này, cân nhắc việc đưa ra ưu đãi khi đăng ký cũng như duy trì sự giản hơn. Tối đa 100 ký tự.
Thông tin nhập vào của biểu mẫu Thông tin cần thu thập bằng biểu mẫu. Theo mặc định, biểu mẫu sẽ thu thập tên và địa chỉ email của khách hàng. Để thu thập thông tin bổ sung, nhấp vào Thêm trường mới. Bạn có thể thêm hoặc xóa bất kỳ trường bổ sung nào sau đây: Tên, Họ, Ngày sinh, Số điện thoại hoặc Email. Để thay đổi chi tiết của mục nhập, ví dụ như liệu trường này có bắt buộc phải điền để hoàn thành biểu mẫu hay không, hãy nhấp vào tên trường. Để xóa một trường, hãy nhấp vào biểu tượng xóa (⊖) bên cạnh tên trường.

Biểu mẫu của bạn phải bao gồm Email hoặc Số điện thoại làm trường bắt buộc.

Để tạo trường nhập tùy chỉnh cho biểu mẫu, nhấp vào Thêm trường mới.
Nhãn nút Văn bản hiển thị trên nút gửi. Nút phải có lời kêu gọi hành động rõ ràng, ví dụ như Đăng ký, Đăng ký gói, Gửi hoặc Nhận ưu đãi giảm giá. Tối đa 25 ký tự.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với nội dung (không bắt buộc) Tuyên bố miễn trừ có thể bao gồm thông tin như thông báo cho khách hàng rằng bằng cách cung cấp địa chỉ email, họ đồng ý nhận email tiếp thị. Cân nhắc thêm liên kết vào điều khoản và điều kiện hoặc chính sách quyền riêng tư của cửa hàng. Tối đa 100 ký tự.

Trường nhập tùy chỉnh

Các trường nhập tùy chỉnh được lưu dưới dạng trường thông tin bổ sung. Khi thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu, bạn cần đặt tên cho trường thông tin bổ sung tương ứng. Sau khi lưu trường thông tin bổ sung, bạn có thể tìm thấy trường này trong trường thông tin bổ sung dữ liệu khách hàng hoặc trường thông tin bổ sung dữ liệu công ty trên trang quản trị Shopify, mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh > Khách hàng. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để đánh giá yêu cầu công ty B2B hoặc tạo phân khúc khách hàng.

Trường tùy chỉnh có thể là bất kỳ loại dữ liệu nào sau:

 • Văn bản một dòng: Trường văn bản ngắn phù hợp cho một câu duy nhất.
 • Danh sách thả xuống: Danh sách tùy chọn hiển thị dưới dạng menu thả xuống để người dùng có thể chọn tùy chọn.
 • Nút radio: Danh sách tùy chọn hiển thị dưới dạng một loạt các nút mà người dùng có thể bấm vào để chọn tùy chọn.
 • Văn bản nhiều dòng: Trường văn bản dài hơn, phù hợp với đoạn văn.
 • Trắc nghiệm: Danh sách tùy chọn hiển thị dưới dạng một loạt các hộp kiểm. Khác với Danh sách thả xuốngNút radio, người dùng có thể chọn nhiều câu trả lời.
 • Ngày: Ngày cụ thể.
 • Số: Một con số.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập yêu cầu cụ thể cho từng loại trường.

Ví dụ: Nếu muốn tạo một trường để thu thập cỡ giày của khách hàng, bạn có thể chọn trường Số và đặt tên cho trường thông tin bổ sung là Cỡ giày. Sau đó, bạn có thể thiết lập trường để chấp nhận các giá trị từ 1 đến 16.

Thành công

Cài đặt Thành công xác định nội dung hiển thị cho khách hàng sau khi họ hoàn thành biểu mẫu thành công.

Các trường bạn cần hoàn thành trong mục Thành công phụ thuộc vào Hành vi xác nhận mà bạn chọn:

 • Hiển thị thông báo sẽ hiển thị thông báo cho khách hàng sau khi họ gửi biểu mẫu.
 • Chuyển hướng đến trang khác sẽ chuyển hướng khách hàng đến trang bạn chọn sau khi họ gửi biểu mẫu.
Cài đặt mục Thành công của biểu mẫu.
Cài đặt Mô tả Hành vi xác nhận
Ưu đãi giảm giá (không bắt buộc) Cài đặt Ưu đãi giảm giá xác định có cung cấp mã giảm giá cho khách hàng hay không khi họ hoàn thành biểu mẫu và đến bước thành công. Để thêm mã giảm giá, nhấp vào Chọn ưu đãi giảm giá rồi chọn mã giảm giá hiện có hoặc tạo ưu đãi giảm giá mới. Hiển thị tin nhắn
Tiêu đề Tại tiêu đề mục thành công của biểu mẫu, bạn có thể đưa ra xác nhận rằng khách hàng đã đăng ký vào danh sách email thành công. Ví dụ: Đây là ưu đãi giảm giá của bạn, Quyền truy cập VIP bắt đầu từ lúc này hoặc Cảm ơn bạn đã đăng ký!. Tối đa 50 ký tự. Hiển thị tin nhắn
Nội dung Tại phần nội dung mục thành công của biểu mẫu, bạn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc làm nổi bật lợi ích khi tham gia danh sách email. Ví dụ: Giờ đây, bạn đã trở thành người đầu tiên biết được những đợt giảm giá mới nhất và những ưu đãi đặc biệt. Hiển thị tin nhắn
URL chuyển hướng URL bạn muốn chuyển hướng khách hàng đến sau khi họ hoàn tất biểu mẫu. Ví dụ: Trang "Cảm ơn" cung cấp cho người đăng ký nhận email ưu đãi đặc biệt hoặc trang "Bước tiếp theo" dành cho khách hàng B2B mới. Chuyển hướng sang trang khác

Thẻ

Cài đặt Thẻ sẽ xác định có thêm thẻ vào những khách hàng hoàn thành biểu mẫu thành công hay không. Để thêm thẻ, nhập thẻ đó vào trường Tìm hoặc tạo thẻ.

Thông báo qua email

Cài đặt Thông báo qua email giúp bạn xác định việc có gửi email đến chủ cửa hàng đối với mỗi lần biểu mẫu này được gửi hay không.

Tự động hóa và quy trình làm việc

Cài đặt Tự động hóa và quy trình làm việc cho phép bạn tích hợp biểu mẫu với quy trình tự động hóa tiếp thị hiện có trong Shopify Flow. Bạn có thể kết nối với quy trình tự động hóa hiện có hoặc tạo quy trình mới.

Tìm hiểu thêm về tạo quy trình tự động hóa tiếp thị trong Shopify.

Các cài đặt sau dành riêng cho biểu mẫu cửa sổ bật lên:

Cài đặt Hiển thị biểu mẫu xác định cách thức biểu mẫu hiển thị trong cửa hàng.

Cài đặt hiển thị biểu mẫu cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Cài đặt Mô tả
Phần nổi Hiển thị teaserbiểu mẫu dưới dạng mục nổi hiển thị trên cửa hàng. Chọn vị trí của mục trên cửa hàng trong Vị trí trên cửa hàng.
Lớp phủ Hiển thị biểu mẫu ở giữa trang, với lớp phủ được áp dụng cho phần còn lại của cửa hàng. Để chọn màu và độ chắn sáng của lớp phủ, nhấp vào Màu lớp phủ.

Cài đặt Teaser xác định thời điểm hiển thị teaser của biểu mẫu. Mục teaser là một cửa sổ bật lên nhỏ hiển thị trên cửa hàng. Nếu khách hàng nhấp vào teaser thì biểu mẫu sẽ được mở.

Cài đặt mục teaser cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Cài đặt Mô tả
Hiển thị Xác định thời điểm hiển thị mục teaser cho khách hàng.
 • Trước (trước biểu mẫu): Hiển thị mục teaser trước biểu mẫu.
 • Trước (trước biểu mẫu) và nếu khách hàng đóng biểu mẫu: Hiển thị mục teaser trước biểu mẫu và hiển thị teaser nếu khách hàng đóng biểu mẫu.
 • Nếu khách hàng đóng biểu mẫu mà không đăng ký: Hiển thị mục teaser nếu khách hàng đóng biểu mẫu mà chưa hoàn tất.
 • Không bao giờ: Ẩn mục teaser khỏi tất cả khách hàng. Nếu khách hàng đóng biểu mẫu mà chưa hoàn tất thì họ không thể truy cập lại.
Vị trí trong cửa hàng Xác định vị trí hiển thị teaser trên cửa hàng. Tùy chọn hiển thị (xoay) sẽ hiển thị mục teaser ở bên cạnh.
Tiêu đề Văn bản hiển thị trên mục teaser.

Cài đặt Phong cách sẽ xác định giao diện của biểu mẫu. Cảnh báo sẽ hiển thị nếu bạn chọn các màu không phù hợp với nhau, không đủ độ tương phản hoặc có thể khó đọc.

Trong mục Màu sắc thương hiệu của ứng dụng biểu mẫu, bạn có thể tìm và chọn những màu đã thêm làm màu sắc thương hiệu.

Cài đặt mục phong cách cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Cài đặt Mô tả
Màu sắc Thay đổi màu nền, trường đang hoạt động, nhãn nút và thông báo lỗi của biểu mẫu sao cho phù hợp với thương hiệu và chủ đề của bạn.
Trường biểu mẫu Chọn màu trắng hoặc trong suốt.
Kiểu chữ Chọn phông chữ bạn muốn sử dụng cho văn bản của tiêu đề và nội dung.

Cài đặt Hình ảnh xác định việc hình ảnh có hiển thị trong biểu mẫu hay không, cũng như ảnh hưởng đến vị trí và giao diện của hình ảnh.

Cài đặt mục hình ảnh cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Cài đặt Mô tả
Tùy chọn hình ảnh Vị trí hình ảnh hiển thị trong biểu mẫu.
Hình ảnh Trường này sẽ hiển thị nếu bạn chọn Ảnh nền, Hình ảnh bên trái hoặc Hình ảnh bên phải. Nhấp vào Thêm hình ảnh để tải lên hình ảnh từ thiết bị.
Độ chắn sáng của hình ảnh Trường này sẽ hiển thị nếu bạn chọn Ảnh nền. Bạn có thể chọn độ chắn sáng của hình ảnh bằng thanh trượt. Ở mức 100, chỉ hình ảnh bạn tải lên mới được hiển thị. Việc giảm độ chắn sáng sẽ đổ bóng hình ảnh với màu nền trong mục Màu.

Cài đặt Hành vi xác định thời điểm và vị trí biểu mẫu hiển thị.

Cài đặt mục phong cách cho biểu mẫu cửa sổ bật lên.
Cài đặt Mô tả
Thiết bị Chọn hiển thị biểu mẫu trên tất cả thiết bị, chỉ trên thiết bị máy tính để bàn hoặc chỉ trên thiết bị di động.
Trang Chọn xem bạn muốn hiển thị biểu mẫu trên tất cả các trang hay chỉ những trang cụ thể.
Yếu tố kích hoạt Bạn có thể chọn hiển thị biểu mẫu trong chế độ xem trang đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba ngay lập tức hoặc sau 10 hoặc 30 giây. Trong mục này, bạn cũng có thể chọn hộp kiểm Hiển thị biểu mẫu khi khách truy cập cố rời khỏi trang (chỉ dành cho máy tính để bàn). Nếu chọn hộp kiểm này thì biểu mẫu sẽ hiển thị khi khách truy cập di chuyển con trỏ về phía thanh địa chỉ.

Cài đặt biểu mẫu trên cùng dòng

Các cài đặt sau dành riêng cho biểu mẫu trên cùng dòng:

Phong cách

Cài đặt Phong cách sẽ xác định giao diện của biểu mẫu. Để thay đổi màu hoặc bố cục của biểu mẫu trên cùng dòng, sử dụng trình biên tập chủ đề.

Cài đặt mục phong cách cho biểu mẫu trên cùng dòng.
Cài đặt Mô tả
Kiểu chữ Chọn phông chữ bạn muốn sử dụng cho văn bản của tiêu đề và nội dung.

Vị trí

Cài đặt Vị trí sẽ xác định vị trí hiển thị biểu mẫu trong cửa hàng.

Cài đặt Mô tả
Mẫu có sẵn Nhấp vào Sao chép để thêm biểu mẫu vào mục hiện có của chủ đề. Sau khi sao chép ID Biểu mẫu của biểu mẫu, bạn có thể thêm khối ứng dụng vào mẫu mà bạn muốn hiển thị biểu mẫu. Sau khi thêm khối ứng dụng vào trình biên tập chủ đề, dán ID bạn đã sao chép vào trường ID Biểu mẫu.
Trang đích Nhấp vào Tạo để tạo trang mới trong chủ đề cho biểu mẫu. Bạn có thể chỉnh sửa tên và URL cho trang mới hoặc sử dụng tên và URL mặc định nếu muốn, sau đó nhấp vào Lưu. Nhấp vào Xong để tiếp tục chỉnh sửa cài đặt biểu mẫu hoặc Mở trình biên tập chủ đề để tùy chỉnh trang trong trình biên tập chủ đề.

Sau khi tạo trang cho biểu mẫu, bạn sẽ không thể xóa trang khỏi ứng dụng Biểu mẫu. Nếu cần xóa trang, bạn có thể xóa trên trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí