Quản lý biểu mẫu

Sau khi tạo biểu mẫu, bạn có thể thực hiện các thao tác để quản lý biểu mẫu trên trang ứng dụng chính, ví dụ như kích hoạt, đổi tên hoặc xóa biểu mẫu. Bạn cũng có thể xem phân tích về biểu mẫu và tạo phân khúc khách hàng.

Kích hoạt biểu mẫu

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào … bên cạnh biểu mẫu bạn muốn kích hoạt.
 3. Nhấp vào Bật.

Bạn cũng có thể kích hoạt biểu mẫu trên trang của một biểu mẫu cụ thể. Nhấp vào biểu mẫu bạn muốn kích hoạt, sau đó nhấp vào Bật biểu mẫu.

Hủy kích hoạt biểu mẫu

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào ... bên cạnh biểu mẫu bạn muốn hủy kích hoạt.
 3. Nhấp vào Tắt.

Bạn cũng có thể hủy kích hoạt biểu mẫu trên trang của một biểu mẫu cụ thể. Nhấp vào biểu mẫu bạn muốn hủy kích hoạt, sau đó nhấp vào Tắt biểu mẫu.

Đổi tên biểu mẫu

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào … bên cạnh biểu mẫu bạn muốn đổi tên.
 3. Nhấp vào Đổi tên biểu mẫu.
 4. Nhập tên mới cho biểu mẫu.
 5. Nhấp vào Lưu.

Bạn cũng có thể đổi tên biểu mẫu trên trang của một biểu mẫu cụ thể. Nhấp vào biểu mẫu bạn muốn đổi tên, nhấp vào Thao tác khác, sau đó nhấp vào Đổi tên.

Xóa biểu mẫu

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào … bên cạnh biểu mẫu bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Xóa biểu mẫu rồi nhấp vào Xóa biểu mẫu.

Bạn cũng có thể xóa biểu mẫu trên trang của một biểu mẫu cụ thể. Nhấp vào biểu mẫu bạn muốn xóa, nhấp vào Thao tác khác, nhấp vào Xóa rồi nhấp vào Xóa biểu mẫu.

Bật thông báo cho biểu mẫu

Nếu muốn nhận thông báo qua email mỗi khi khách hàng gửi biểu mẫu thì bạn có thể bật thông báo trong phần cài đặt Forms.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào biểu mẫu bạn muốn quản lý thông báo.
 3. Trong mục Thông báo qua email, đánh dấu vào Gửi email cho mỗi lần biểu mẫu này được gửi.
 4. Nhấp vào Lưu.

Phân tích biểu mẫu

Bạn có thể xem phân tích về biểu mẫu trên trang Tổng quan trong ứng dụng Biểu mẫu của trang quản trị Shopify. Trang này hiển thị danh sách tất cả biểu mẫu của bạn và bao gồm những thông tin sau:

 • Ưu đãi giảm giá: Có ưu đãi giảm giá được chỉ định cho biểu mẫu hay không.
 • Trạng thái: Biểu mẫu đang hoạt động hay không hoạt động.
 • Lượt xem: Số lần biểu mẫu đã được xem.
 • Lượt gửi: Số lần khách hàng điền và gửi biểu mẫu thành công.
 • Tỷ lệ hoàn thành: Số lần gửi biểu mẫu chia cho tổng số lượt xem.

Theo mặc định, mục tổng quan hiển thị tất cả biểu mẫu, nhưng bạn có thể lọc chế độ xem để chỉ hiển thị biểu mẫu Đang hoạt động hoặc Không hoạt động. Bạn có thể thực hiện các thao tác để quản lý biểu mẫu trên trang ứng dụng chính, ví dụ như kích hoạt, đổi tên hoặc xóa biểu mẫu.

Tạo phân khúc khách hàng

Bạn có thể tạo phân khúc khách hàng cho từng biểu mẫu. Sau khi tạo phân khúc khách hàng từ biểu mẫu, bạn có thể sử dụng phân khúc đó để gửi email đến những khách hàng đó hoặc tặng cho họ ưu đãi giảm giá.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào biểu mẫu bạn muốn tạo phân khúc khách hàng.
 3. Nhấp vào Xem phân khúc.
 4. Không bắt buộc: Trong trường Phân khúc mới, áp dụng thêm bất kỳ bộ lọc nào bạn muốn thêm vào phân khúc khách hàng.
 5. Nhấp vào Áp dụng rồi nhấp vào Lưu phân khúc.
 6. Trong hộp thoại Lưu thành phân khúc mới, trong trường Tên phân khúc, nhập tên cho phân khúc rồi nhấp vào Lưu.
 7. Không bắt buộc: Nhấp vào Sử dụng phân khúc, sau đó làm theo lời nhắc để gửi email hoặc ưu đãi giảm giá cho khách hàng trong phân khúc của bạn.

Tích hợp ứng dụng Shop

Ứng dụng Forms tự động tích hợp với ứng dụng Shop. Khách hàng sử dụng ứng dụng Shop có thể tự động áp dụng mã giảm giá họ nhận được bằng cách hoàn thành biểu mẫu khi thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí