จัดการแบบฟอร์ม

หลังจากที่คุณสร้างแบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถดำเนินการเพื่อจัดการแบบฟอร์มของตนได้จากหน้าแอปหลัก เช่น การเปิดใช้งาน การเปลี่ยนชื่อ หรือการลบแบบฟอร์ม นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการวิเคราะห์เกี่ยวกับแบบฟอร์มของคุณและสร้างกลุ่มลูกค้าได้อีกด้วย

หากต้องการให้แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานแสดงในร้านค้าของคุณ คุณเพียงแค่ต้องติดตั้งแอปธีม Forms แบบติดตั้งภายในไว้ในร้านค้าของคุณก่อน

เปิดการใช้งานแบบฟอร์ม

หลังจากที่คุณสร้างแบบฟอร์มแล้ว ระบบก็จะเปิดใช้งานแบบฟอร์มในร้านค้าของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณได้ ปิดใช้งานแบบฟอร์ม คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเปิดใช้งานแบบฟอร์มอีกครั้งได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Forms
 2. คลิก “...” ข้างแบบฟอร์มที่คุณต้องการเปิดใช้การงาน
 3. คลิก “เปิด

คุณสามารถเปิดใช้งานแบบฟอร์มได้จากหน้าแบบฟอร์มหน้าใดหน้าหนึ่ง คลิกแบบฟอร์มที่ต้องการเปิดใช้งานแล้วคลิก “เปิดแบบฟอร์ม

ปิดใช้งานแบบฟอร์ม

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Forms
 2. คลิก “...” ด้านข้างแบบฟอร์มที่คุณต้องการปิดใช้งาน
 3. คลิก “ปิด

นอกจากนี้ยังสามารถปิดการใช้งานแบบฟอร์มจากหน้าแบบฟอร์มที่เฉพาะเจาะจงได้ คลิกแบบฟอร์มที่คุณต้องการปิดใช้งาน จากนั้นคลิก “ปิดแบบฟอร์ม

เปลี่ยนชื่อแบบฟอร์ม

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Forms
 2. คลิก “...” ข้างแบบฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
 3. คลิก “เปลี่ยนชื่อแบบฟอร์ม
 4. ป้อนชื่อใหม่ให้แบบฟอร์ม
 5. คลิก “บันทึก

นอกจากนี้ แบบฟอร์มยังสามารถเปลี่ยนชื่อจากหน้าแบบฟอร์มที่เฉพาะเจาะจงได้ คลิกแบบฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” จากนั้นคลิก “เปลี่ยนชื่อ

ลบแบบฟอร์ม

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Forms
 2. คลิก “...” ข้างแบบฟอร์มที่คุณต้องการลบ
 3. คลิก ลบแบบฟอร์ม จากนั้นคลิก ลบแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสามารถลบได้จากหน้าแบบฟอร์มหน้าใดหน้าหนึ่ง คลิกแบบฟอร์มที่คุณต้องการลบ คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม คลิก ลบ จากนั้น คลิก ลบแบบฟอร์ม

เปิดการแจ้งเตือนสำหรับแบบฟอร์ม

หากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลทุกครั้งที่ลูกค้าส่งแบบฟอร์ม คุณสามารถเปิดการแจ้งเตือนได้ในการตั้งค่า Forms

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Forms
 2. คลิกแบบฟอร์มที่คุณต้องการจัดการการแจ้งเตือน
 3. ในส่วนการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก ส่งอีเมลทุกครั้งที่ส่งแบบฟอร์มนี้
 4. คลิก “บันทึก

การวิเคราะห์แบบฟอร์ม

คุณสามารถดูการวิเคราะห์เกี่ยวกับแบบฟอร์มได้จากหน้าภาพรวมของแอป Forms ในส่วนผู้ดูแล Shopify หน้านี้จะแสดงแถบเกณฑ์ชี้วัดที่ด้านบนของหน้าที่มีข้อมูลรวมของแบบฟอร์มทั้งหมดและตารางดัชนีของเกณฑ์ชี้วัดสำหรับแต่ละแบบฟอร์ม

รวมข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

 • ยอดเข้าชมทั้งหมด: ยอดเข้าชมทั้งหมดของทุกแบบฟอร์ม
 • จำนวนการส่งทั้งหมด: จำนวนการส่งทั้งหมดจากทุกแบบฟอร์ม
 • อัตราการเสร็จสิ้นงานโดยเฉลี่ย: จำนวนการส่งแบบฟอร์มทั้งหมดหารด้วยยอดเข้าชมทั้งหมดโดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

เกณฑ์ชี้วัดแบบฟอร์มแต่ละรายการ

 • ส่วนลด: แบบฟอร์มจะมีส่วนลดที่ได้รับมอบหมายหรือไม่
 • สถานะ: แบบฟอร์มจะใช้งานอยู่หรือไม่เปิดใช้งาน
 • มุมมอง: จำนวนครั้งที่มีการดูแบบฟอร์ม
 • การส่ง: จำนวนครั้งที่ลูกค้าได้กรอกและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการส่งแบบฟอร์ม
 • อัตราการทำงานให้เสร็จสิ้น: จํานวนการส่งแบบฟอร์มหารด้วยจํานวนยอดเข้าชมทั้งหมด

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ภาพรวมจะแสดงแบบฟอร์มทั้งหมดของคุณ แต่คุณสามารถกรองมุมมองให้แสดงเฉพาะแบบฟอร์มที่ใช้งานอยู่หรือไม่ได้ใช้งานได้คุณสามารถจัดการแบบฟอร์มของคุณจากหน้าแอปหลัก เช่น การเปิดใช้งาน การเปลี่ยนชื่อ หรือการลบแบบฟอร์ม

ดูการส่งแบบฟอร์ม

หลังจากที่ลูกค้ากรอกและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการส่งแบบฟอร์มไว้ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้

คุณสามารถดูการส่งทั้งหมดจากแบบฟอร์มของคุณ หรือการส่งแบบฟอร์มเฉพาะได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Forms
 2. ในหน้าภาพรวม ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • หากต้องการดูการส่งแบบฟอร์มของคุณทั้งหมด ให้คลิกการส่งทั้งหมดในส่วนเกณฑ์ชี้วัด
  • หากต้องการดูการส่งแบบฟอร์มเฉพาะ ให้คลิกชื่อแบบฟอร์มที่คุณต้องการดูแล้วคลิกการส่งในส่วนเกณฑ์ชี้วัด

สร้างกลุ่มลูกค้า

คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าสำหรับแบบฟอร์มแต่ละรายการที่คุณสร้างได้ หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มลูกค้าจากแบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถใช้กลุ่มดังกล่าวเพื่อส่งอีเมลให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น หรือมอบส่วนลดให้แก่ลูกค้าเหล่านั้นได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Forms
 2. คลิกแบบฟอร์มที่คุณต้องการสร้างกลุ่มลูกค้า
 3. คลิกดูกลุ่ม
 4. ไม่บังคับ: ในช่องกลุ่มใหม่ ให้ใช้ตัวกรองเพิ่มเติมที่คุณต้องการเพิ่มไปยังกลุ่มลูกค้าดังกล่าว
 5. คลิกใช้ จากนั้นคลิกบันทึกกลุ่ม
 6. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็นกลุ่มใหม่ ในช่องชื่อกลุ่ม ให้ป้อนชื่อกลุ่มของคุณ จากนั้นคลิกบันทึก
 7. ไม่บังคับ: ให้คลิกใช้กลุ่ม จากนั้นปฏิบัติตามข้อความจากระบบเพื่อส่งอีเมลหรือส่วนลดให้แก่ลูกค้าในกลุ่มที่คุณเลือก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี