Administrer skjemaer

Når du har opprettet et skjema, kan du utføre handlinger for å administrere skjemaene fra hovedsiden i appen, for eksempel aktivering, omdøping eller sletting av et skjema. Du kan også se analyse om skjemaer og opprette kundesegmenter.

For at et aktivt skjema skal vises i butikken må du ha Forms-temaappintegrasjonen installert i butikken.

Aktiver et skjema

Når du har opprettet et skjema, aktiveres det automatisk i butikken. Hvis du har deaktivert et skjema, kan du følge trinnene for å aktivere det på nytt.

Trinn:

 1. Gå til Apper > Skjemaer fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på … ved siden av skjemaet du vil aktivere.
 3. Klikk på Aktiver.

Skjemaer kan også aktiveres fra siden til et bestemt skjema. Klikk på skjemaet du vil aktivere, og klikk deretter på Aktiver skjema.

Deaktiver et skjema

 1. Gå til Apper > Skjemaer fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på … ved siden av skjemaet du vil deaktivere.
 3. Klikk Slå av.

Skjemaer kan også deaktiveres fra siden til et bestemt skjema. Klikk på skjemaet du vil deaktivere, og klikk deretter på Deaktiver skjema.

Gi nytt navn til et skjema

 1. Gå til Apper > Skjemaer fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på … ved siden av skjemaet du vil gi nytt navn.
 3. Klikk på Gi nytt navn til skjema.
 4. Angi det nye navnet på skjemaet.
 5. Klikk på Lagre.

Skjemaer kan også omdøpes fra siden til et bestemt skjema. Klikk på skjemaet du vil gi nytt navn, klikk på Flere handlinger og klikk deretter på Gi nytt navn.

Slette et skjema

 1. Gå til Apper > Skjemaer fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på … ved siden av skjemaet du vil slette.
 3. Klikk på Slett skjema, og så på Slett skjema igjen.

Skjemaer kan også slettes fra siden til et bestemt skjema. Klikk på skjemaet du vil slette, klikk på Flere handlinger, klikk på Slett og så på Slett skjema.

Aktiver varsler for et skjema

Hvis du ønsker å motta et e-postvarsel hver gang en kunde sender inn et skjema, kan du aktivere varsler i Forms-innstillingene.

Trinn:

 1. Gå til Apper > Skjemaer fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på skjemaet du vil administrere varsler for.
 3. Merk av for Send en e-postmelding for hver innsendelse av dette skjemaet i seksjonen E-postvarsler.
 4. Klikk på Lagre.

Skjemaanalyse

Du kan vise analyse om skjemaene dine fra siden Oversikt for Forms-appen i Shopify-administrator. Denne siden viser en beregningslinje øverst på siden med aggregerte data for alle skjemaene dine, og en indekstabell med beregninger for hvert av skjemaene.

Samlede skjemadata

 • Totalt antall visninger: Totalt antall visninger på tvers av alle skjemaer.
 • Totalt antall innsendelser: Totalt antall innsendelser på tvers av alle skjemaer.
 • Gjennomsnittlig fullføringsrate: Totalt antall skjemainnsendinger delt på totalt antall visninger, vist som en prosentandel.

Individuelle skjemaberegninger

 • Rabatt: Hvorvidt skjemaet har en tilordnet rabatt.
 • Status: Hvorvidt skjemaet er aktivt eller inaktivt.
 • Visninger: Hvor mange ganger skjemaet har blitt vist.
 • Innsendinger: Hvor mange ganger en kunde har fylt ut og sendt inn skjemaet. Finn ut mer om å se skjemainnsendinger.
 • Fullføringsrate: Antall skjemainnsendinger delt på totalt antall visninger.

Som standard viser oversikten alle skjemaer, men du kan filtrere visningen og bare vise aktive eller inaktive skjemaer. Du kan utføre handlinger for å administrere skjemaer fra hovedsiden i appen, som aktivering, skifte navn eller slette et skjema.

Vis skjemainnsendinger

Når en kunde fyller ut og sender inn et skjema, lagres dataene fra skjemainnsendingen på de følgende stedene:

 • Metaobjekter-siden i Innhold-delen av Shopify-administratoren, der du kan se alle oppføringer med metaobjekter
 • Metafelter-delen i en kundeprofil

Du kan vise enten alle innsendinger fra skjemaene dine eller innsendingene for et bestemt skjema.

Trinn:

 1. Gå til Apper > Skjemaer fra Shopify-administratoren.
 2. Oversikt-siden gjør du en av følgende:
  • For å vise innsendingene for alle skjemaene dine klikker du på Totalt antall innsendelser i beregninger-delen.
  • For å vise innsendingene for et bestemt skjema klikker du på tittelen til skjemaet du vil vise, og klikker deretter på Innsendinger i beregninger-delen.

Opprett et kundesegment

Du kan opprette et kundesegment for hvert av skjemaene. Når du har opprettet et kundesegment fra et skjema, kan du bruke segmentet for å sende en e-postmelding til disse kundene, eller gi kundene en rabatt.

Trinn:

 1. Gå til Apper > Skjemaer fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på skjemaet du vil opprette et kundesegment for.
 3. Klikk på Vis segment.
 4. Valgfritt: Legg til eventuelle ekstrafiltre du vil legge til for kundesegmentet i feltet Nytt segment.
 5. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Lagre segment.
 6. Angi et navn for segmentet i feltet Segmentnavn i dialogboksen Lagre som et nytt segment, og klikk deretter på Lagre.
 7. Valgfritt: Klikk på Bruk segment, og følg deretter instruksene for å sende en e-postmelding eller en rabatt til kundene i segmentet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis