Hantera formulär

När du skapar ett formulär kan du vidta åtgärder för att hantera dina formulär från appens huvudsida, till exempel aktivera, byta namn på eller radera ett formulär. Du kan även se analyser om dina formulär och skapa kundsegment.

Aktivera ett formulär

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på ... intill det formulär som du vill aktivera.
 3. Klicka på Slå på.

Formulär kan också aktiveras från ett specifikt formulärs sida. Klicka på formuläret som du vill aktivera och klicka sedan på Aktivera formulär.

Inaktivera ett

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på ... bredvid formuläret som du vill inaktivera.
 3. Klicka på Stäng av.

Formulär kan också inaktiveras från ett specifikt formulärs sida. Klicka på formuläret du vill inaktivera och klicka sedan på Stäng av formulär.

Byt namn på ett formulär

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på ... intill formuläret som du vill döpa om.
 3. Klicka på Byt namn på formulär.
 4. Ange det nya namnet för formuläret.
 5. Klicka på Spara.

Formulär kan också döpas om på sidan för ett specifikt formulär. Klicka på formuläret som du vill byta namn på, klicka på Fler åtgärder och klicka sedan på Byt namn.

Radera ett formulär

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på ... intill formuläret som du vill radera.
 3. Klicka på Radera formulär och sedan på Radera formulär.

Formulär kan också raderas från ett visst formulärs sida. Klicka på det formulär som du vill radera. Klicka på Fler åtgärder. Klicka på Radera och klicka sedan på Radera formulär.

Slå på aviseringar för ett formulär

Om du vill få en e-postavisering varje gång en kund skickar ett formulär kan du aktivera aviseringar i dina Forms-inställningar.

Steg:

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på formuläret som du vill hantera aviseringar för.
 3. I avsnittet E-postaviseringar, kryssa i Skicka ett e-postmeddelande varje gång detta formulär skickas in.
 4. Klicka på Spara.

Formuläranalysverktyg

Du kan se analyser om formulären från Forms-appens sida Översikt i Shopify-admin. Den här sidan visar ett mätvärdesfält högst upp på sidan med sammanställda data för alla formulär och en indextabell med mätvärden för vart och ett av formulären.

Sammanställda formulärsdata

 • Totalt antal visningar: Det totala antalet visningar i alla formulär.
 • Totalt antal inlämningar: Det totala antalet inlämningar från alla formulär.
 • Genomsnittlig slutförandegrad: Det totala antalet formulärsinlämningar delat med det totala antalet visningar, visat som en procentsats.

Mätvärden för enskilda formulär

 • Rabatt: Om formuläret har en tilldelad rabatt.
 • Status: Om formuläret är aktivt eller inaktivt.
 • Visningar: Hur många gånger formuläret har visats.
 • Inlämningar: Hur många gånger en kund har fyllt i och skickat in formuläret. Läs mer om att visa formulärsinlämningar.
 • Slutförandegrad: Antalet formulärinlämningar delat med totalt antal visningar.

Som standard visar översikten alla dina formulär, men du kan filtrera vyn för att endast visa de aktiva eller inaktiva formulären.Du kan vidta åtgärder för att hantera dina formulär från huvudappsidan, till exempel aktivera, byta namn på eller radera ett formulär.

Visa inlämningar av formulär

När en kund fyller i och skickar in ett formulär så lagras uppgifterna om inlämningen av formuläret på följande platser:

 • sidan Metaobjekt i avsnittet Innehåll i Shopify-admin, där du kan visa alla metaobjektsposter
 • avsnittet Metafält i en kunds profil

Du kan antingen se alla inlämningar från dina formulär eller inlämningarna av ett specifikt formulär.

Steg:

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Gör något av följande på sidan Översikt:
  • Klicka på Totalt antal inlämningar i avsnittet mätvärden för att visa inlämningar för alla dina formulär.
  • Om du vill visa inlämningar för ett specifikt formulär så klickar du först på namnet på det formulär som du vill visa och sedan på Inlämningar i avsnittet mätvärden.

Skapa ett kundsegment

Du kan skapa ett kundsegment för vart och ett av dina formulär. När du har skapat ett kundsegment från ett formulär kan du använda segmentet för att skicka ett e-postmeddelande till dessa kunder eller ge dessa kunder en rabatt.

Steg:

 1. Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
 2. Klicka på det formulär som du vill skapa ett kundsegment för.
 3. Klicka på Visa segment.
 4. Valfritt: Tillämpa ytterligare filter som du vill lägga till kundsegmentet i fältet Nytt segment.
 5. Klicka på Tillämpa och sedan på Spara segment.
 6. Ange ett namn för ditt segment i fältet Segmentnamn i dialogrutan Spara som nytt segment och klicka sedan på Spara.
 7. Valfritt: Klicka på Använd segment och följ sedan anvisningarna för att skicka ett e-postmeddelande eller ett rabatterbjudande till kunderna i ditt segment.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis