Formulärinställningar

När du skapar ett formulär måste du konfigurera dina inställningar. Vissa inställningar gäller för alla typer av formulär, medan andra inställningar beror på om du skapar ett popup-formulär eller ett infogat formulär.

Läs om skillnaderna mellan popup-formulär och infogade formulär.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis