Inställningar för infogade formulär

Följande inställningar låter dig avgöra ditt infogade formulärs utseende och placering. Du kan konfigurera dessa inställningar när du skapar ett formulär tillsammans med inställningar som gäller både för popup-formulär och infogade formulär.

På den här sidan

Stilinställningar

I avsnittet Typografi i inställningarna för Stil för ditt infogade formulär kan du använda rullgardinmenyerna för att välja det typsnitt du vill använda för dina rubriker och brödtext.

Använd temaredigeraren för att ändra färger eller layout i ett infogat formulär. Om du till exempel vill redigera färgerna för dina infogade formulär går du till Temainställningar > Färger > Formulärfält för att redigera färgerna i formulärtexten, kantlinjerna och bakgrunden.

Placering

inställningen Placering avgör var i din butik formuläret visas. Du kan välja mellan följande placeringar för ett formulär:

Lägg till ett formulär i en befintlig mall

 1. Följ stegen för att skapa ett formulär.
 2. I avsnittet Placering klickar du på Kopiera för att kopiera formulärets formulär-ID.
 3. Följ stegen i den mall du vill visa ditt formulär för att lägga till ett appblock i en mall.
 4. När du har lagt till appblocket i din temaredigerare klistrar du in det formulär-ID som du kopierat till fältet Formulär-ID.
 5. Konfigurera dina andra formulärinställningar och klicka sedan på Spara.

Skapa en ny landningssida för ditt formulär

 1. Följ steg 1-5 för att skapa ett formulär.
 2. I avsnittet Placering klickar du på Skapa för att skapa en ny sida i ditt tema för ditt formulär.
 3. Valfritt: Redigera namn och URL för den nya sidan om du inte vill använda standardsidnamnet.
 4. Klicka på Spara.
 5. Klicka på Klar och gör sedan något av följande:
  • Klicka på Öppna temaredigeraren för att anpassa sidan i din temaredigerare.
  • Konfigurera dina andra formulärinställningar och klicka sedan på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis