Innstillinger for integrerte skjemaer

Med følgende innstillinger kan du styre utseendet og plasseringen av et integrert skjema. Du kan konfigurere disse innstillingene når du oppretter et skjema, sammen med innstillingene som gjelder for både popup- og integrerte skjemaer.

Innstillinger for stil

I seksjonen Typografi under innstillingene Stil for et integrert skjema kan du bruke rullegardinmenyene for å velge skrifttypen du ønsker å bruke for overskrifter og tekstinnhold.

Bruk redigeringsprogrammet for temaer for å endre farger eller oppsett for et integrert skjema. Hvis du for eksempel ønsker å redigere farger for et integrert skjema, går du til Temainnstillinger > Farger > Skjemafelter i redigeringsprogrammet for temaer for å redigere farger for skjematekst, rammer og bakgrunn.

Plassering

Innstillingen Plassering avgjør hvor i butikken skjemaet vises. Du kan velge mellom følgende plasseringer for et skjema:

Legg til et skjema i en eksisterende mal

 1. Følg trinnene for å opprette et skjema.
 2. Klikk på Kopier i seksjonen Plassering for å kopiere skjemaets skjema-ID.
 3. Følg trinnene for å legge til en appblokk i en mal i malen du ønsker å vise skjemaet i.
 4. Når du har lagt inn appblokken i temaredigeringsprogrammet, limer du inn skjema-ID-en du har kopiert i feltet Skjema-ID.
 5. Konfigurer de andre skjemainnstillingene, og klikk deretter på Lagre.

Opprett en ny målside for skjemaet

 1. Følg trinn 1–5 for å opprette et skjema.
 2. Klikk på Opprett i seksjonen Plassering for å opprette en ny side for skjemaet i temaet.
 3. Valgfritt: Hvis du ikke ønsker å bruke standardnavnet for siden, kan du redigere navnet og URL-adressen til den nye siden.
 4. Klikk på Lagre.
 5. Klikk på Ferdig og gjør en av følgende:
  • Klikk på Åpne temaredigeringsprogram for å tilpasse siden i temaredigeringsprogrammet.
  • Konfigurer de andre skjemainnstillingene, og klikk deretter på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis