Ustawienia wbudowanego formularza

Poniższe ustawienia pozwalają ustalić wygląd i położenie wbudowanego formularza. Ustawienia te można skonfigurować podczas tworzenia formularza wraz z ustawieniami, które mają zastosowanie zarówno do formularzy wyskakujących, jak i wbudowanych.

Na tej stronie

Ustawienia stylu

W sekcji Typografia ustawień Styl dla formularza wbudowanego możesz użyć rozwijanych menu, aby wybrać czcionkę, której chcesz używać dla nagłówków i tekstu głównego.

Aby zmienić kolory lub układ wbudowanego formularza, użyj edytora szablonów. Na przykład, aby edytować kolory wbudowanych formularzy w edytorze szablonów, przejdź do opcji: Ustawienia szablonu > Kolory > Pola formularza, aby edytować kolory tekstu formularza, obramowań i tła.

Położenie

Ustawienie Położenie określa miejsce wyświetlania formularza w sklepie. Możesz wybrać poniższe docelowe miejsca formularza:

Dodaj formularz do istniejącego wzorca

 1. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć formularz.
 2. W sekcji Położenie kliknij opcję Kopiuj, aby skopiować ID formularza.
 3. We wzorcu, w którym ma być wyświetlany formularz, wykonaj kroki, aby dodać blok aplikacji we wzorcu.
 4. Po dodaniu bloku aplikacji w edytorze szablonów wklej skopiowany ID formularza do pola ID formularza.
 5. Skonfiguruj pozostałe ustawienia formularza, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Utwórz nową stronę docelową dla formularza

 1. Wykonaj kroki 1-5, aby utworzyć formularz.
 2. W sekcji Położenie kliknij opcję Utwórz, aby utworzyć nową stronę w szablonie formularza.
 3. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz używać domyślnej nazwy strony, edytuj nazwę i adres URL nowej strony.
 4. Kliknij opcję Zapisz.
 5. Kliknij opcję Gotowe, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij opcję Otwórz edytor szablonów, aby dostosować stronę w edytorze szablonów.
  • Skonfiguruj pozostałe ustawienia formularza, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo