Cài đặt biểu mẫu trên cùng dòng

Cài đặt sau sẽ cho phép bạn xác định giao diện và vị trí của biểu mẫu trên cùng dòng. Bạn có thể định cấu hình các cài đặt này khi tạo biểu mẫu, cùng với cài đặt áp dụng cho cả biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng.

Cài đặt kiểu cách

Trong mục Kiểu chữ của cài đặt Kiểu cách cho biểu mẫu trên cùng dòng, bạn có thể sử dụng menu thả xuống để chọn phông chữ bạn muốn dùng cho văn bản tiêu đề và nội dung.

Để thay đổi màu hoặc bố cục của biểu mẫu trên cùng dòng, sử dụng trình biên tập chủ đề. Ví dụ: Để chỉnh sửa màu của biểu mẫu trên cùng dòng, trong trình biên tập chủ đề, vào mục Cài đặt chủ đề > Màu > Trường biểu mẫu để chỉnh sửa màu của văn bản, đường viền và nền biểu mẫu.

Vị trí

Cài đặt Vị trí sẽ xác định vị trí hiển thị biểu mẫu trong cửa hàng. Bạn có thể chọn trong số các vị trí sau cho biểu mẫu:

Thêm biểu mẫu vào mẫu hiện có

 1. Làm theo các bước để tạo biểu mẫu.
 2. Trong mục Vị trí, nhấp vào Sao chép để sao chép ID biểu mẫu của biểu mẫu.
 3. Trong mẫu bạn muốn hiển thị biểu mẫu, làm theo các bước để thêm khối ứng dụng vào mẫu.
 4. Sau khi thêm khối ứng dụng vào trình biên tập chủ đề, dán ID biểu mẫu bạn đã sao chép vào trường ID biểu mẫu.
 5. Định cấu hình cài đặt biểu mẫu khác rồi nhấp vào Lưu.

Tạo trang đích mới cho biểu mẫu

 1. Làm theo các bước 1-5 để tạo biểu mẫu.
 2. Trong mục Vị trí, nhấp vào Tạo để tạo trang mới trong chủ đề cho biểu mẫu.
 3. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn sử dụng tên trang mặc định, hãy chỉnh sửa tên và URL cho trang mới.
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Nhấp vào Xong rồi thực hiện một trong hai thao tác sau:
  • Nhấp vào Mở trình biên tập chủ đề để tùy chỉnh trang trong trình biên tập chủ đề.
  • Định cấu hình cài đặt biểu mẫu khác rồi nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí