Cài đặt cho cả biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng

Khi bạn tạo biểu mẫu, các mục sau sẽ hiển thị trên trang Tạo biểu mẫu cho cả biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng:

 • Biểu mẫu
 • Thành công
 • Thẻ
 • Thông báo bằng email
 • Tự động hóa và quy trình làm việc

Tìm hiểu thêm về các cài đặt cụ thể bạn có thể định cấu hình cho biểu mẫu cửa sổ bật lêntrên cùng dòng.

Cài đặt áp dụng cho cả biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng

Bảng dưới đây mô tả các mục có trên trang Tạo biểu mẫu cho cả biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng, đồng thời có các cài đặt mà bạn có thể định cấu hình trong từng mục. Tìm hiểu thêm về tạo biểu mẫu.

Cài đặt áp dụng cho cả biểu mẫu cửa sổ bật lên và biểu mẫu trên cùng dòng.
Mục Mô tả
Biểu mẫu Cài đặt trong mục Biểu mẫu xác định nội dung của biểu mẫu, chẳng hạn như tiêu đề, văn bản và thông tin đầu vào. Tìm hiểu thêm về Cài đặt Biểu mẫu.
Thành công Cài đặt trong mục Thành công xác định nội dung sẽ hiển thị với khách hàng sau khi họ hoàn tất biểu mẫu thành công. Tìm hiểu thêm về cài đặt Thành công.
Thẻ Cài đặt Thẻ sẽ xác định có thêm thẻ vào những khách hàng hoàn thành biểu mẫu thành công hay không. Để thêm thẻ, nhập thẻ đó vào trường Tìm hoặc tạo thẻ. Tìm hiểu thêm về sử dụng thẻ khách hàng.
Thông báo bằng email Cài đặt Thông báo qua email giúp bạn xác định việc có gửi email đến chủ cửa hàng đối với mỗi lần biểu mẫu được gửi hay không.
Tự động hóa và quy trình làm việc Cài đặt Tự động hóa và quy trình làm việc cho phép bạn tích hợp biểu mẫu với quy trình tự động hóa tiếp thị hiện có trong Shopify Flow. Bạn có thể kết nối với quy trình tự động hóa hiện có hoặc tạo quy trình mới. Tìm hiểu thêm về tạo quy trình tự động hóa tiếp thị.

Cài đặt biểu mẫu

Bạn có thể định cấu hình các cài đặt sau trong mục Biểu mẫu của biểu mẫu cửa sổ bật lên hoặc biểu mẫu trên cùng dòng.

Cài đặt mục biểu mẫu cho biểu mẫu của bạn.
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của biểu mẫu, giúp bạn đưa ra ưu đãi hoặc lời kêu gọi hành động tham gia nhận bản tin. Tối đa 50 ký tự.
Nội dung Văn bản sẽ hiển thị bên dưới tiêu đề. Trong trường này, cân nhắc việc đưa ra ưu đãi khi đăng ký cũng như duy trì sự giản hơn. Tối đa 100 ký tự.
Trường Thông tin cần thu thập bằng biểu mẫu. Tìm hiểu thêm về quản lý thông tin nhập vào của biểu mẫu.
Nhãn nút Văn bản hiển thị trên nút gửi. Nút phải có lời kêu gọi hành động rõ ràng, ví dụ như Đăng ký, Đăng ký gói, Gửi hoặc Nhận ưu đãi giảm giá. Tối đa 25 ký tự.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với sự đồng thuận (không bắt buộc) Tuyên bố miễn trừ có thể bao gồm thông tin như thông báo cho khách hàng rằng bằng cách cung cấp địa chỉ email, họ đồng ý nhận email tiếp thị. Cân nhắc thêm liên kết vào điều khoản và điều kiện hoặc chính sách quyền riêng tư của cửa hàng. Tối đa 100 ký tự.

Quản lý các trường biểu mẫu

Theo mặc định, biểu mẫu thu thập tên và địa chỉ email của khách hàng. Trong mục Trường của biểu mẫu, bạn có thể thêm hoặc gỡ bỏ các trường để tùy chỉnh thông tin thu thập từ khách hàng.

 1. Làm theo các bước để tạo biểu mẫu.
 2. Trong mục Trường, thực hiện bất kỳ bước nào sau đây để quản lý các trường biểu mẫu:

  • Để thêm trường mới, nhấp vào Thêm trường mới. Chọn và định cấu hình trường bạn muốn thêm, sau đó nhấp vào Xong.
  • Để xóa một trường, hãy nhấp vào biểu tượng xóa (⊖) bên cạnh tên trường.
  • Để chỉnh sửa thông tin chi tiết của trường, ví dụ như liệu trường này có bắt buộc phải điền để hoàn tất biểu mẫu hay không, hãy nhấp vào tên trường. Sau khi thực hiện thay đổi, nhấp vào Xong.
 3. Định cấu hình cài đặt biểu mẫu khác rồi nhấp vào Lưu.

Trường nhập tùy chỉnh

Các trường nhập tùy chỉnh được lưu dưới dạng trường thông tin bổ sung. Khi thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu, bạn cần đặt tên cho trường thông tin bổ sung tương ứng. Sau khi lưu trường thông tin bổ sung, bạn có thể tìm thấy trường này trong trường thông tin bổ sung dữ liệu khách hàng hoặc trường thông tin bổ sung dữ liệu công ty trên trang quản trị Shopify, mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh > Khách hàng. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để đánh giá yêu cầu công ty B2B hoặc tạo phân khúc khách hàng.

Trường tùy chỉnh có thể là bất kỳ loại dữ liệu nào sau:

 • Văn bản một dòng: Trường văn bản ngắn phù hợp cho một câu duy nhất.
 • Danh sách thả xuống: Danh sách tùy chọn hiển thị dưới dạng menu thả xuống để người dùng có thể chọn tùy chọn.
 • Nút radio: Danh sách tùy chọn hiển thị dưới dạng một loạt các nút mà người dùng có thể bấm vào để chọn tùy chọn.
 • Văn bản nhiều dòng: Trường văn bản dài hơn, phù hợp với đoạn văn.
 • Trắc nghiệm: Danh sách tùy chọn hiển thị dưới dạng một loạt các hộp kiểm. Khác với Danh sách thả xuốngNút radio, người dùng có thể chọn nhiều câu trả lời.
 • Ngày: Ngày cụ thể.
 • Số: Một con số.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập yêu cầu cụ thể cho từng loại trường.

Ví dụ: Nếu muốn tạo một trường để thu thập cỡ giày của khách hàng, bạn có thể chọn trường Số và đặt tên cho trường thông tin bổ sung là Cỡ giày. Sau đó, bạn có thể thiết lập trường để chấp nhận các giá trị từ 1 đến 16.

Cài đặt thành công

Các trường bạn cần hoàn thành trong mục Thành công phụ thuộc vào Hành vi xác nhận mà bạn chọn:

 • Hiển thị thông báo sẽ hiển thị thông báo cho khách hàng sau khi họ gửi biểu mẫu.
 • Chuyển hướng đến trang khác sẽ chuyển hướng khách hàng đến trang bạn chọn sau khi họ gửi biểu mẫu.
Cài đặt mục Thành công của biểu mẫu.
Cài đặt Mô tả Hành vi xác nhận
Ưu đãi giảm giá (không bắt buộc) Cài đặt Ưu đãi giảm giá giúp bạn chọn mã giảm giá để hiển thị với khách hàng sau khi họ hoàn tất biểu mẫu và đến bước thành công.
Tiêu đề Tại tiêu đề mục thành công của biểu mẫu, bạn có thể đưa ra xác nhận rằng khách hàng đã đăng ký vào danh sách email thành công. Ví dụ: Đây là ưu đãi giảm giá của bạn, Quyền truy cập VIP bắt đầu từ lúc này hoặc Cảm ơn bạn đã đăng ký!. Tối đa 50 ký tự. Hiển thị tin nhắn
Nội dung Tại phần nội dung mục thành công của biểu mẫu, bạn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc làm nổi bật lợi ích khi tham gia danh sách email. Ví dụ: Giờ đây, bạn đã trở thành người đầu tiên biết được những đợt giảm giá mới nhất và những ưu đãi đặc biệt. Hiển thị tin nhắn
URL chuyển hướng URL bạn muốn chuyển hướng khách hàng đến sau khi họ hoàn tất biểu mẫu. Ví dụ: Trang "Cảm ơn" cung cấp cho người đăng ký nhận email ưu đãi đặc biệt hoặc trang "Bước tiếp theo" dành cho khách hàng B2B mới. Chuyển hướng sang trang khác

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí