Indstillinger for både pop op- og indlejrede formularer

Når du opretter en formular, vises følgende afsnit på siden Opret formular for både pop op- og indlejrede formularer:

 • Formular
 • Udført
 • Tags
 • Mailbeskeder
 • Automatiseringer og workflows

Få mere at vide om de specifikke indstillinger, du kan konfigurere for pop op-og indlejrede formularer.

Indstillinger, der gælder for både pop op- og indlejrede formularer

Nedenstående tabel beskriver de afsnit, der er inkluderet på siden Opret formular for både pop op- og indlejrede formularer, og de indstillinger, du kan konfigurere i hvert afsnit. Få mere at vide om, hvordan du opretter en formular.

Indstillinger, der gælder for både pop op- og indlejrede formularer.
Afsnit Beskrivelse
Formular Indstillingerne i afsnittet Formular bestemmer indholdet af din formular, som f.eks. titel, tekst og input. Få mere at vide om formularindstillinger.
Udført Indstillingerne i afsnittet Fuldført bestemmer det indhold, der vises for din kunde, når kunden har udfyldt sin formular. Få mere at vide indstillingerne for Fuldført.
Tags Afsnittet Tags bestemmer, om der føjes tags til kunder, der fuldfører udfyldningen af en formular. Hvis du vil tilføje et tag, skal du indtaste det i feltet Find eller opret tags. Få mere at vide om brugen af kundetags.
Mailbeskeder Indstillingen for Mailnotifikationer giver dig mulighed for at afgøre, om du vil sende en mail til butiksejeren for hver indsendelse i en formular.
Automatiseringer og workflows Indstillingen Automatiseringer og workflows giver dig mulighed for at integrere din formular med en eksisterende markedsføringsautomatisering i Shopify Flow. Du kan oprette tilknytning til en eksisterende automatisering eller oprette en ny. Få mere at vide om at oprette markedsføringsautomatiseringer.

Formularindstillinger

Følgende indstillinger kan konfigureres i afsnittet Formular i din pop op- eller indlejrede formular.

Indstillinger for formularafsnittet i din formular.
Indstilling Beskrivelse
Titel Titlen på formularen, hvor du kan angive et incitament eller en opfordring til handling for tilmelding til dit nyhedsbrev. Højst 50 tegn.
Indhold Teksten, der vises under titlen. Her kan du overveje at angive et incitament for tilmeldingen, og sørg for at holde det enkelt. Højst 100 tegn.
Felter De oplysninger, der skal registreres ved hjælp af formularen. Få mere at vide om administration af input i formularer.
Knaptekst Teksten, der vises på knappen Send. Knappen skal have en tydelig call to action, f.eks Tilmeld dig, Send, Abonnér eller Få min rabat. Højst 25 tegn.
Ansvarsfraskrivelse (valgfri) Din ansvarsfraskrivelse kan indeholde oplysninger såsom at fortælle dine kunder, at de accepterer at modtage markedsføringsmails, når de indsender deres mailadresse. Overvej at tilføje links til din butiks vilkår og betingelser eller politik om beskyttelse af persondata. Højst 100 tegn.

Administrer formularfelter

Formularer henter som standard kundens fornavn og mailadresse. I afsnittet Felter i din formular kan du tilføje eller fjerne felter for at tilpasse de oplysninger, du indsamler fra kunder.

 1. Følg trinnene til oprettelse af en formular.
 2. Du kan administrere dine formularfelter på følgende måde i afsnittet Felter:

  • Klik på Tilføj nyt felt for at tilføje et nyt felt. Vælg og konfigurer det felt, du vil tilføje, og klik derefter på Udført.
  • For at fjerne et felt skal du klikke på sletteikonet (⊖) ud for feltets navn.
  • Hvis du vil redigere oplysningerne for et felt, f.eks. om feltet er påkrævet for, at formularen kan sendes, skal du klikke på feltnavnet. Når du har foretaget dine ændringer, skal du klikke på Udført.
 3. Konfigurer dine andre formularindstillinger, og klik på Gem.

Tilpassede inputfelter

Tilpassede indtastningsfelter gemmes som et metafelt. Når du føjer et tilpasset felt til din formular, skal du give det tilsvarende metafelt et navn. Når et metafelt er blevet gemt, kan du finde det i dine metafelter for kundedata eller metafelter for virksomhedsdata i Shopify-administratoren under Indstillinger > Tilpassede data > Kunder. Du kan bruge disse data til at vurdere anmodninger fra B2B-virksomheder eller til at oprette kundesegmenter.

Det tilpassede felt kan være en af følgende datatyper:

 • Enkeltlinjetekst: Et kort tekstfelt, der er relevant for en enkelt sætning.
 • Rullemenu: En liste med valgmuligheder, der vises som en rullemenu, som brugeren kan vælge én valgmulighed fra.
 • Alternativknapper: En liste over valgmuligheder, der vises som en række knapper, som brugeren kan vælge én valgmulighed fra.
 • Tekst med flere linjer: Et længere tekstfelt, der er relevant for et afsnit.
 • Flere valgmuligheder: En liste over valgmuligheder, der vises som en række afkrydsningsfelter. I modsætning til Rullemenu og Alternativknapper kan brugerne vælge mere end ét svar.
 • Dato: En bestemt dato.
 • Nummer: Et enkelt tal.

Du kan også vælge at angive specifikke krav for hver type felt.

Hvis du f.eks. vil oprette et felt til at registrere dine kunders skostørrelse, kan du vælge feltet Nummer og navngive metafeltet Skostørrelse. Du kan derefter indstille feltet til at acceptere værdier fra 1-16.

Indstillinger for Fuldført

De felter, som du skal udfylde i afsnittet Udført , afhænger af den bekræftelsesadfærd, du vælger:

 • Vis besked viser en besked til dine kunder, når de har sendt en formular.
 • Videresend til en anden side omdirigerer dine kunder til den side, du har valgt, når de har sendt en formular.
Indstillinger for afsnittet Succes i en formular.
Indstilling Beskrivelse Bekræftelsesadfærd
Rabat (valgfrit) Indstillingen Rabat giver dig mulighed for at vælge en rabatkode, som du vil vise til dine kunder, når de har udfyldt din formular og er nået til trinnet fuldført.
Titel Titlen på gennemførselsafsnittet i formularen, hvor du kan angive en bekræftelse af, at kunden har tilmeldt sig din mailliste. For eksempel Her er din rabat, VIP-adgang starter nu eller Tak for din tilmelding!. Højst 50 tegn. Vis besked
Indhold Brødteksten i gennemførselsafsnittet i formularen, hvor du kan angive flere oplysninger eller fremhæve fordelene ved at tilmelde sig din mailliste. For eksempel Du er nu blandt de første til at få oplysninger om de nyeste produkter og særtilbud. Vis besked
Omdirigeringswebadresse Den webadresse, som du vil omdirigere dine kunder til, når de har fuldført en formular. For eksempel en "Tak"-side, der giver e-mailabonnenter en særlig støtte eller en "Næste trin"-side for nye B2B-kunder. Videresend til en anden side

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis