Indstillinger for pop op-formular

Følgende indstillinger bestemmer udseendet og adfærden for dine pop op-formularer. Du kan konfigurere disse indstillinger, når du opretter en formular, samt de indstillinger, der gælder for både pop op- og indlejrede formularer.

Indstilling for visning af formular

Indstillingen Formularvisning bestemmer, hvordan formularen vises i din butik.

Indstillinger for formularvisningsafsnittet for pop op-formularer.
Indstilling Beskrivelse
Overfører Viser teaseren og formularen som et svævende afsnit, der vises i dit butikslayout, og giver dig mulighed for at vælge formularens placering i din butik.
Overlejring Viser formularen midt på siden med en overlejringsfarve anvendt på resten af butikslayoutet.

Indstillinger for teaser

Teaserindstillinger bestemmer, hvornår teaseren for din formular vises. Teaserafsnittet er et lille pop op-vindue, der vises i din butik. Hvis en kunde klikker på teaseren, åbnes formularen.

Indstillinger for teaserafsnittet til pop op-formularer.
Indstilling Beskrivelse
Vis Angiver, hvornår teaserafsnittet vises for kunderne.
  • Først (før formularen): Viser teaserafsnittet før formularen.
  • Først (før formularen),og hvis kunden lukker formularen: Viser teaserafsnittet før formularen, og viser teaseren, hvis kunden lukker formularen.
  • Hvis kunden lukker formularen uden at abonner: Viser teaserafsnittet, hvis kunden lukker formularen uden at udfylde den.
  • Aldrig: Skjuler teaserafsnittet for alle kunder.Hvis en kunde lukker formularen uden at udfylde den, kan vedkommende ikke få adgang til den igen.
Placering i din butik Angiver, hvor i din butik teaseren vises.De (roterede) visningsmulighederne viser teaserafsnittet i liggende format.
Titel Den tekst, der vises i teaserafsnittet.

Indstillinger for formatering

Indstillingerne under Formatering bestemmer, hvordan din formular ser ud. Der vises en advarsel, hvis du vælger farver, der ikke fungerer godt sammen, ikke har nok kontrast eller kan være svære at læse.

I afsnittet Brandfarver i appen Formularer kan du finde og vælge farver, som du har tilføjet som brandfarver.

Indstillinger for formateringsafsnittet til pop op-formularer.
Indstilling Beskrivelse
Farver Skift farven på formularens baggrund, aktive felt, knaptekst og fejlmeddelelser, så de matcher dit brand og tema.
Formularfelter Vælg hvid eller gennemsigtig.
Typografi Vælg den skrifttype, du vil bruge til din titel og brødtekst.

Indstillinger for billede

Indstillingerne for Billede bestemmer, om der vises et billede i din formular, og påvirker billedets placering og udseende.

Indstillinger for billedafsnittet til pop op-formularer.
Indstilling Beskrivelse
Valg af billede Hvor billedet vises i din formular.
Billede Dette felt vises, hvis du vælger Baggrundsbillede, Billede venstre eller billede højre. Klik på Tilføj billede for at uploade et billede fra din enhed.
Billedets uigennemsigtighed Dette felt vises, hvis du vælger baggrundsbillede. Du kan vælge billedets uigennemsigtighed ved hjælp af skyderen. Ved 100 vises kun det billede, du har uploadet. Hvis du reducerer uigennemsigtigheden, vises billedet med baggrundsfarven i afsnittet Farver.

Indstillinger for adfærd

Indstillingerne for Adfærd bestemmer, hvornår og hvor din formular vises.

Indstillinger for formateringsafsnittet til pop op-formularer.
Indstilling Beskrivelse
Enheder Vælg, om du vil have, at formularen skal vises på alle enheder, kun på stationære enheder eller kun på mobilenheder.
Sider Vælg, om du ønsker, at formularen skal vises på alle sider eller kun på specifikke sider.
Udløser Du kan vælge, at formularen skal vises på den første, anden eller tredje side enten med det samme eller efter en forsinkelse på 10 eller 30 sekunder.

I dette afsnit kan du også vælge at markere afkrydsningsfeltet Vis formularen, når besøgende forsøger at forlade siden (kun computer). Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises formularen, hvis en besøgende flytter sin markør i nærheden af adresselinjen.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis