Ustawienia wyskakującego formularza

Od poniższych ustawień zależy wygląd i zachowanie wyskakujących formularzy. Ustawienia te można skonfigurować podczas tworzenia formularza wraz z ustawieniami, które mają zastosowanie zarówno do formularzy wyskakujących, jak i wbudowanych.

Ustawienie wyświetlania formularza

Ustawienie Wyświetlanie formularza określa sposób wyświetlania formularza w sklepie.

Ustawienia sekcji wyświetlania formularza dla wyskakujących formularzy.
Ustawienie Opis
Pływająca sekcja Wyświetla teaser i formularz jako sekcję pływającą wyświetlaną w witrynie sklepu i umożliwia wybór położenia formularza w sklepie.
Nakładka Wyświetla formularz na środku strony, z kolorem nakładki zastosowanym do reszty witryny sklepu.

Ustawienia teasera

Ustawienia Teaser określają, kiedy dla formularza wyświetlany jest teaser. Sekcja teasera to małe wyskakujące okienko, które wyświetla się w sklepie. Jeśli klient kliknie teaser, formularz otwiera się.

Ustawienia sekcji teasera dla wyskakujących formularzy.
Ustawienie Opis
Pokaż Określa, kiedy sekcja teasera jest wyświetlana klientom.
  • Najpierw (przed formularzem): Wyświetla sekcję teasera przed formularzem.
  • Najpierw (przed formularzem) i jeśli klient zamknie formularz: Wyświetla sekcję teasera przed formularzem i teaser, jeśli klient zamknie formularz.
  • Jeśli klient zamknie formularz bez subskrypcji: Wyświetla sekcję teasera, jeśli klient zamknie formularz bez jego wypełnienia.
  • Nigdy: Ukrywa sekcję teasera przed wszystkimi klientami. Jeśli klient zamknie formularz bez jego wypełnienia, nie będzie mieć do niego ponownie dostępu.
Pozycja w Twoim sklepie Określa, gdzie w Twoim sklepie jest wyświetlany teaser. Opcje wyświetlania (obróconego) powodują wyświetlenie sekcji teasera z boku.
Tytuł Tekst wyświetlany w sekcji teasera.

Ustawienia stylu

Od ustawień Styl zależy wygląd formularza. Jeśli wybierzesz kolory, które nie będą do siebie pasować, nie będą mieć wystarczającego kontrastu lub będą niewyraźne, pojawi się ostrzeżenie.

W sekcji Kolory marki aplikacji Forms możesz wyszukać i wybrać kolory dodane jako kolory marki.

Ustawienia sekcji stylu dla wyskakujących formularzy.
Ustawienie Opis
Kolory Zmień kolor tła formularza, aktywnego pola, przycisku z etykietą i komunikatów o błędach, aby dopasować go do swojej marki i szablonu.
Pola formularza Wybierz kolor biały lub transparentny.
Typografia Wybierz czcionkę, której chcesz użyć dla nagłówka i głównej treści.

Ustawienia obrazu

Ustawienia Obraz określają, czy obraz jest wyświetlany w formularzu i wpływają na położenie oraz wygląd obrazu.

Ustawienia sekcji obrazu dla wyskakujących formularzy.
Ustawienie Opis
Opcja obrazu Miejsce, w którym wyświetlany jest obraz w formularzu.
Obraz To pole jest wyświetlane w przypadku wybrania opcji Obraz w tle, Obraz po lewej lub Obraz po prawej. Kliknij opcję Dodaj obraz, aby przesłać obraz z urządzenia.
Nieprzezroczystość obrazu To pole jest wyświetlane w przypadku wybrania opcji Obraz w tle. Możesz wybrać nieprzezroczystość obrazu za pomocą suwaka. Przy liczbie 100 wyświetlony zostanie tylko przesłany obraz. Zmniejszenie nieprzezroczystości powoduje zacienienie obrazu kolorem tła w sekcji Kolory.

Ustawienia zachowania

Ustawienia Zachowanie określają, kiedy i gdzie wyświetlany jest formularz.

Ustawienia sekcji stylu dla wyskakujących formularzy.
Ustawienie Opis
Urządzenia Określ, czy formularz ma się wyświetlać na wszystkich urządzeniach, tylko na urządzeniach stacjonarnych czy tylko na urządzeniach mobilnych.
Strony Określ, czy formularz ma się wyświetlać na wszystkich stronach, czy tylko na wybranych.
Wyzwalacz Możesz wybrać opcję wyświetlania formularza w widoku pierwszej, drugiej lub trzeciej strony natychmiast lub z opóźnieniem wynoszącym 10 lub 30 sekund.

W tej sekcji możesz również zaznaczyć pole wyboru Pokaż formularz, gdy odwiedzający próbują opuścić stronę (tylko komputery). Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, formularz jest wyświetlany, gdy odwiedzający przesunie kursor w kierunku paska adresu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo