Zarządzanie formularzami

Po utworzeniu formularza, możesz wykonywać czynności w ramach zarządzania formularzami z poziomu głównej strony aplikacji, takie jak aktywacja, zmiana nazwy lub usunięcie formularza. Możesz również przeglądać analizy dotyczące Twoich formularzy i tworzyć segmenty klientów.

Aby aktywny formularz wyświetlał się w Twoim sklepie, musisz mieć zainstalowane w nim osadzenie aplikacji szablonu Forms.

Aktywuj formularz

Po utworzeniu formularza jest on automatycznie aktywowany w Twoim sklepie. W przypadku dezaktywacji formularza możesz wykonać poniższe kroki, aby ponownie go aktywować.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij … obok formularza, który chcesz aktywować.
 3. Kliknij opcję Włącz.

Formularze można również aktywować z poziomu strony danego formularza. Kliknij formularz, który chcesz aktywować, a następnie kliknij opcję Włącz formularz.

Dezaktywuj formularz

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij... obok formularza, który chcesz dezaktywować.
 3. Kliknij opcję Wyłącz.

Formularze można również dezaktywować na stronie konkretnego formularza. Kliknij formularz, który chcesz dezaktywować, a następnie kliknij opcję Wyłącz formularz.

Zmień nazwę formularza

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij … obok formularza, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Kliknij opcję Zmień nazwę formularza.
 4. Wprowadź nową nazwę formularza.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Nazwę formularza można również zmienić z poziomu strony danego formularza. Kliknij formularz, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Więcej czynności i Zmień nazwę.

Usuń formularz

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij … obok formularza, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń formularz, a następnie Usuń formularz.

Formularze można również usuwać z określonej strony formularza. Kliknij formularz, który chcesz usunąć, kliknij opcję Więcej czynności , następnie Usuń i Usuń formularz.

Włącz powiadomienia dla formularza

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail za każdym razem, gdy klient prześle formularz, możesz włączyć powiadomienia w ustawieniach Forms.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij formularz, dla którego chcesz zarządzać powiadomieniami.
 3. W sekcji Powiadomienia e-mail zaznacz pole Wyślij wiadomość e-mail dla każdego zgłoszenia na ten formularz.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Analizy dotyczące formularzy

Możesz przeglądać analizy dotyczące swoich formularzy na stronie Przegląd aplikacji Forms w panelu administracyjnym Shopify. W górnej części tej strony wyświetla się pasek wskaźników z zagregowanymi danymi dla wszystkich Twoich formularzy oraz tabela indeksów wskaźników dla każdego z Twoich formularzy.

Zagregowane dane formularzy

 • Suma odsłon: Łączna liczba odsłon dla wszystkich formularzy.
 • Suma zgłoszeń: Całkowita liczba zgłoszeń ze wszystkich formularzy.
 • Średni wskaźnik ukończenia: Łączna liczba przesłanych formularzy podzielona przez całkowitą liczbę odsłon, wyświetlana jako wartość procentowa.

Wskaźniki dotyczące formularzy

 • Rabat: Czy formularz ma przypisany rabat.
 • Status: Czy formularz jest aktywny czy nieaktywny.
 • Odsłony: Ile razy formularz został wyświetlony.
 • Zgłoszenia: Ile razy klient wypełnił i przesłał formularz. Dowiedz się więcej o przeglądaniu zgłoszeń formularzy.
 • Wskaźnik ukończenia: Liczba przesłanych formularzy podzielona przez całkowitą liczbę odsłon.

Domyślnie w przeglądzie wyświetlane są wszystkie formularze, ale możesz filtrować widok, aby wyświetlić tylko aktywne lub nieaktywne formularze. Możesz podjąć działania w celu zarządzania formularzami z poziomu głównej strony aplikacji, takie jak aktywacja, zmiana nazwy lub usunięcie formularza.

Wyświetlanie zgłoszeń formularzy

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza przez klienta dane przesłane w ramach formularza są przechowywane w poniższych miejscach:

 • strona Metaobiekty w sekcji Zawartość panelu administracyjnego Shopify, na której można wyświetlić wszystkie wpisy metaobiektów
 • sekcja Metapola profilu klienta

Możesz wyświetlić wszystkie zgłoszenia z formularzy lub zgłoszenia dla konkretnego formularza.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Na stronie Przegląd wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby wyświetlić zgłoszenia dla wszystkich formularzy, kliknij opcję Łączna liczba zgłoszeń w sekcji wskaźników.
  • Aby wyświetlić zgłoszenia dla konkretnego formularza, kliknij tytuł formularza, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij opcję Zgłoszenia w sekcji wskaźników.

Tworzenie segmentu klientów

Możesz utworzyć segment klientów dla każdego ze swoich formularzy. Po utworzeniu segmentu klientów na podstawie formularza możesz użyć tego segmentu, aby wysłać do tych klientów wiadomość e-mail lub udzielić im rabatu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij formularz, dla którego chcesz utworzyć segment klientów.
 3. Kliknij opcję Wyświetl segment.
 4. Opcjonalnie: W polu Nowy segment zastosuj wszelkie dodatkowe filtry, które chcesz dodać do segmentu klientów.
 5. Kliknij opcję Zastosuj, a następnie kliknij opcję Zapisz segment.
 6. W oknie dialogowym Zapisz jako nowy segment w polu Nazwa segmentu wprowadź nazwę segmentu, a następnie kliknij opcję Zapisz.
 7. Opcjonalnie: Kliknij opcję Użyj segmentu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wysłać e-mail do klientów w Twoim segmencie lub udzielić im rabatu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo