Zarządzanie formularzami

Po utworzeniu formularza, możesz wykonywać czynności w ramach zarządzania formularzami z poziomu głównej strony aplikacji, takie jak aktywacja, zmiana nazwy lub usunięcie formularza. Możesz również przeglądać analizy dotyczące Twoich formularzy i tworzyć segmenty klientów.

Aktywuj formularz

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij … obok formularza, który chcesz aktywować.
 3. Kliknij opcję Włącz.

Formularze można również aktywować z poziomu strony danego formularza. Kliknij formularz, który chcesz aktywować, a następnie kliknij opcję Włącz formularz.

Dezaktywuj formularz

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij... obok formularza, który chcesz dezaktywować.
 3. Kliknij opcję Wyłącz.

Formularze można również dezaktywować na stronie konkretnego formularza. Kliknij formularz, który chcesz dezaktywować, a następnie kliknij opcję Wyłącz formularz.

Zmień nazwę formularza

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij … obok formularza, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Kliknij opcję Zmień nazwę formularza.
 4. Wprowadź nową nazwę formularza.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Nazwę formularza można również zmienić z poziomu strony danego formularza. Kliknij formularz, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Więcej czynności i Zmień nazwę.

Usuń formularz

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij … obok formularza, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń formularz, a następnie Usuń formularz.

Formularze można również usuwać z określonej strony formularza. Kliknij formularz, który chcesz usunąć, kliknij opcję Więcej czynności , następnie Usuń i Usuń formularz.

Włącz powiadomienia dla formularza

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail za każdym razem, gdy klient prześle formularz, możesz włączyć powiadomienia w ustawieniach Forms.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij formularz, dla którego chcesz zarządzać powiadomieniami.
 3. W sekcji Powiadomienia e-mail zaznacz pole Wyślij wiadomość e-mail dla każdego zgłoszenia na ten formularz.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Analizy dotyczące formularzy

Możesz przeglądać analizy dotyczące Twoich formularzy na stronie Przegląd aplikacji Forms w panelu administracyjnym Shopify. Na tej stronie wyświetla się lista wszystkich formularzy oraz poniższe informacje:

 • Rabat: Czy formularz ma przypisany rabat.
 • Status: Czy formularz jest aktywny czy nieaktywny.
 • Odsłony: Ile razy formularz został wyświetlony.
 • Przesłania: Ile razy klient wypełnił i przesłał formularz.
 • Wskaźnik ukończenia: Liczba przesłanych formularzy podzielona przez całkowitą liczbę odsłon.

Domyślnie w przeglądzie wyświetlane są wszystkie formularze, ale możesz filtrować widok, aby wyświetlić tylko aktywne lub nieaktywne formularze. Możesz podjąć działania w celu zarządzania formularzami z poziomu głównej strony aplikacji, takie jak aktywacja, zmiana nazwy lub usunięcie formularza.

Tworzenie segmentu klientów

Możesz utworzyć segment klientów dla każdego ze swoich formularzy. Po utworzeniu segmentu klientów na podstawie formularza możesz użyć tego segmentu, aby wysłać do tych klientów wiadomość e-mail lub udzielić im rabatu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij formularz, dla którego chcesz utworzyć segment klientów.
 3. Kliknij opcję Wyświetl segment.
 4. Opcjonalnie: W polu Nowy segment zastosuj wszelkie dodatkowe filtry, które chcesz dodać do segmentu klientów.
 5. Kliknij opcję Zastosuj, a następnie kliknij opcję Zapisz segment.
 6. W oknie dialogowym Zapisz jako nowy segment w polu Nazwa segmentu wprowadź nazwę segmentu, a następnie kliknij opcję Zapisz.
 7. Opcjonalnie: Kliknij opcję Użyj segmentu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wysłać e-mail do klientów w Twoim segmencie lub udzielić im rabatu.

Integracja aplikacji Shop

Aplikacja Forms automatycznie integruje się z aplikacją Shop. Klienci korzystający z aplikacji Shop mogą podczas realizacji zakupu automatycznie stosować kody rabatowe, które otrzymali po wypełnieniu formularza.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo