Formulieren beheren

Nadat je een formulier hebt aangemaakt, kun je acties ondernemen om formulieren te beheren vanaf de hoofdpagina van de app, zoals het activeren, hernoemen of verwijderen van een formulier. Je kunt ook analytics over je formulieren bekijken en klantsegmenten aanmaken.

Een formulier activeren

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier dat je wilt activeren.
 3. Klik op Inschakelen.

Je kunt Forms ook activeren vanaf de pagina van een specifiek formulier. Klik op het formulier dat je wilt activeren en vervolgens op Formulier inschakelen.

Een formulier deactiveren

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier dat je wilt deactiveren.
 3. Klik op Uitschakelen.

Je kunt formulieren ook deactiveren vanaf de pagina van een specifiek formulier. Klik op het formulier dat je wilt deactiveren en vervolgens op Formulier uitschakelen.

Naam van een formulier wijzigen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier waar je de naam van wilt wijzigen.
 3. Klik op Naam formulier wijzigen.
 4. Voer de nieuwe naam voor het formulier in.
 5. Klik op Opslaan.

Je kunt de naam van formulieren ook wijzigen vanaf de pagina van een specifiek formulier. Klik op het formulier waar je de naam van wilt wijzigen, dan op Meer acties en vervolgens op Naam wijzigen.

Een formulier verwijderen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier dat je wilt verwijderen.
 3. Klik op Formulier verwijderen en daarna op Formulier verwijderen.

Je kunt formulieren ook van de pagina van een specifiek formulier verwijderen. Klik op het formulier dat je wilt verwijderen, klik op Meer acties, klik op Verwijderen en daarna op Formulier verwijderen.

Meldingen voor een formulier inschakelen

Als je via e-mail een melding wilt ontvangen zodra een klant een formulier indient, kun je meldingen inschakelen bij de Shopify Forms-instellingen.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op het formulier waarvoor je meldingen wilt beheren.
 3. Vink in de sectie E-mailmeldingen de optie Een e-mail sturen voor elke inzending op dit formulier aan.
 4. Klik op Opslaan.

Analytics van formulieren

Je kunt analytics over je formulieren bekijken op de pagina Overzicht van de Forms-app in het Shopify-beheercentrum. Op deze pagina wordt een statistiekenbalk bovenaan de pagina weergegeven met samengestelde gegevens voor elk formulier en een indextabel met statistieken voor elk formulier.

Formuliergegevens samenvoegen

 • Totaal aantal weergaven: het totale aantal weergaven in alle formulieren.
 • Totaal aantal inzendingen: het totale aantal inzendingen van alle formulieren.
 • Gemiddeld voltooiingspercentage: het totale aantal ingediende formulieren gedeeld door het totale aantal weergaven, weergegeven als een percentage.

Statistieken voor individuele formulieren

 • Korting: of er een korting is toegewezen aan het formulier.
 • Status: of het formulier actief of inactief is.
 • Weergaven: hoeveel keer het formulier is bekeken.
 • Indieningen: Hoe vaak een klant het formulier heeft ingevuld en ingediend. Hier vind je meer informatie over het bekijken van ingezonden formulieren.
 • Voltooiingspercentage: het aantal ingediende formulieren gedeeld door het totale aantal keren dat een formulier is bekeken.

Standaard worden alle formulieren weergegeven in het overzicht, maar je kunt de weergave zo filteren, dat je alleen de actieve of inactieve formulieren ziet. Je kunt acties ondernemen om formulieren te beheren vanaf de hoofdpagina van de app, zoals het activeren, hernoemen of verwijderen van een formulier.

Ingezonden formulieren weergeven

Nadat een klant een formulier heeft ingevuld en ingediend, worden de gegevens voor het ingediende formulier op de volgende locaties opgeslagen:

 • de pagina Metaobjecten in de sectie Content van je Shopify-beheercentrum, waar je alle metaobjecten kunt bekijken;
 • de sectie Metavelden van het profiel van een klant.

Je kunt alle inzendingen van je formulieren bekijken of de inzendingen voor een specifiek formulier.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Op de pagina Overzicht kun je het volgende doen:
  • Als je de inzendingen voor al je formulieren wil bekijken, klik je op Totaal aantal inzendingen in de statistiekensectie.
  • Als je de inzendingen voor een specifiek formulier wil bekijken, klik je op de titel van het formulier dat je wil bekijken en daarna op Inzendingen in de statistiekensectie.

Een klantsegment aanmaken

Je kunt voor elk van je formulieren een klantsegment aanmaken. Nadat je een klantsegment hebt aangemaakt vanuit een formulier, kun je het segment gebruiken om een e-mail naar die klanten te sturen of die klanten een korting te geven.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op het formulier waar je een klantsegment voor wil aanmaken.
 3. Klik op Segment bekijken.
 4. Optioneel: Pas in het veld Nieuw segment eventuele extra filters toe die je aan het klantsegment wil toevoegen.
 5. Klik op Toepassen en vervolgens op Segment opslaan.
 6. Voer in het dialoogvenster Opslaan als nieuw segment in het veld Segmentnaam een naam in voor het segment en klik vervolgens op Opslaan.
 7. Optioneel: Klik op Segment gebruiken en volg de prompts om een e-mail of korting te verzenden naar de klanten in het segment.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis