Formulieren beheren

Nadat je een formulier hebt aangemaakt, kun je acties ondernemen om formulieren te beheren vanaf de hoofdpagina van de app, zoals het activeren, hernoemen of verwijderen van een formulier. Je kunt ook analytics over je formulieren bekijken en klantsegmenten aanmaken.

Een formulier activeren

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier dat je wilt activeren.
 3. Klik op Inschakelen.

Je kunt Forms ook activeren vanaf de pagina van een specifiek formulier. Klik op het formulier dat je wilt activeren en vervolgens op Formulier inschakelen.

Een formulier deactiveren

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier dat je wilt deactiveren.
 3. Klik op Uitschakelen.

Je kunt formulieren ook deactiveren vanaf de pagina van een specifiek formulier. Klik op het formulier dat je wilt deactiveren en vervolgens op Formulier uitschakelen.

Naam van een formulier wijzigen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier waar je de naam van wilt wijzigen.
 3. Klik op Naam formulier wijzigen.
 4. Voer de nieuwe naam voor het formulier in.
 5. Klik op Opslaan.

Je kunt de naam van formulieren ook wijzigen vanaf de pagina van een specifiek formulier. Klik op het formulier waar je de naam van wilt wijzigen, dan op Meer acties en vervolgens op Naam wijzigen.

Een formulier verwijderen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op … naast het formulier dat je wilt verwijderen.
 3. Klik op Formulier verwijderen en daarna op Formulier verwijderen.

Je kunt formulieren ook van de pagina van een specifiek formulier verwijderen. Klik op het formulier dat je wilt verwijderen, klik op Meer acties, klik op Verwijderen en daarna op Formulier verwijderen.

Meldingen voor een formulier inschakelen

Als je via e-mail een melding wilt ontvangen zodra een klant een formulier indient, kun je meldingen inschakelen bij de Shopify Forms-instellingen.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op het formulier waarvoor je meldingen wilt beheren.
 3. Vink in de sectie E-mailmeldingen de optie Een e-mail sturen voor elke inzending op dit formulier aan.
 4. Klik op Opslaan.

Analytics van formulieren

Je kunt analytics van je formulieren bekijken op de pagina Overzicht van de Forms-app in het Shopify-beheercentrum. Op deze pagina wordt een lijst weergegeven met alle formulieren en de volgende informatie:

 • Korting: of er een korting is toegewezen aan het formulier.
 • Status: of het formulier actief of inactief is.
 • Weergaven: hoeveel keer het formulier is bekeken.
 • Indieningen: hoe vaak een klant het formulier heeft ingevuld en ingediend.
 • Voltooiingspercentage: het aantal ingediende formulieren gedeeld door het totale aantal keren dat een formulier is bekeken.

Standaard worden alle formulieren weergegeven in het overzicht, maar je kunt de weergave zo filteren, dat je alleen de actieve of inactieve formulieren ziet. Je kunt acties ondernemen om formulieren te beheren vanaf de hoofdpagina van de app, zoals het activeren, hernoemen of verwijderen van een formulier.

Een klantsegment aanmaken

Je kunt voor elk van je formulieren een klantsegment aanmaken. Nadat je een klantsegment hebt aangemaakt vanuit een formulier, kun je het segment gebruiken om een e-mail naar die klanten te sturen of die klanten een korting te geven.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
 2. Klik op het formulier waar je een klantsegment voor wil aanmaken.
 3. Klik op Segment bekijken.
 4. Optioneel: Pas in het veld Nieuw segment eventuele extra filters toe die je aan het klantsegment wil toevoegen.
 5. Klik op Toepassen en vervolgens op Segment opslaan.
 6. Voer in het dialoogvenster Opslaan als nieuw segment in het veld Segmentnaam een naam in voor het segment en klik vervolgens op Opslaan.
 7. Optioneel: Klik op Segment gebruiken en volg de prompts om een e-mail of korting te verzenden naar de klanten in het segment.

Integratie met Shop-app

De Forms-app is automatisch geïntegreerd in de Shop-app. Klanten die de Shop-app gebruiken, kunnen automatisch kortingscodes toepassen die ze ontvangen door het formulier in te vullen tijdens het afrekenen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis