Tworzenie formularzy

Za pomocą aplikacji Forms możesz utworzyć formularz zachęcający klientów do wpisania się na Twoją marketingową listę mailingową. W ustawieniach formularz może zostać dostosowany do Twojej marki i opracowany w taki sposób, aby informacje o klientach były rejestrowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności.

W swoim sklepie możesz wyświetlać wyskakujący formularz, wbudowany formularz lub oba jednocześnie. Dowiedz się więcej o typach formularzy.

Typy formularzy

Podczas tworzenia formularza możesz wybrać jeden z następujących typów:

Typy formularzy, opisy i wymagania
Typ formularza Opis Wymagania
Wyskakujące formularze Wyświetlany jako obiekt pływający jako nakładka nad zawartością sklepu. Dowiedz się więcej o ustawieniach, które możesz skonfigurować dla wyskakujących formularzy. Aby wyświetlać wyskakujące formularze w swoim sklepie, musisz zainstalować osadzenie aplikacji szablonu Forms w swoim szablonie. Dowiedz się więcej o konkretnych ustawieniach, które możesz skonfigurować dla wyskakujących formularzy.
Wbudowane formularze Wyświetlany w sklepie w określonej sekcji szablonu, np. na stronie. Dowiedz się więcej o ustawieniach, które możesz skonfigurować dla wbudowanych formularzy. Aby wyświetlić wbudowane formularze w sklepie, musisz użyć szablonu Online Store 2.0.

Utwórz formularz

Możesz utworzyć formularz w panelu administracyjnym Shopify w aplikacji Forms. Po utworzeniu formularza jest on aktywowany w Twoim sklepie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu formularzami.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij opcję Utwórz formularz.
 3. Określ, czy chcesz utworzyć wyskakujący czy wbudowany formularz.
 4. Wprowadź nazwę formularza.
 5. Kliknij opcję Utwórz.
 6. Skonfiguruj formularz na podstawie swoich preferencji dotyczących ustawień. Dowiedz się więcej o ustawieniach formularza
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Ustawienia dla wszystkich formularzy

Następujące ustawienia mają zastosowanie zarówno do wyskakujących formularzy, jak i wbudowanych formularzy i możesz je skonfigurować podczas tworzenia formularza:

Dowiedz się więcej o określonych ustawieniach, które możesz skonfigurować dla wyskakujących i wbudowanych formularzy.

Formularz

Ustawienia Formularz określają zawartość formularza.

Ustawienia sekcji formularza dla wbudowanych formularzy.
Ustawienie Opis
Tytuł Tytuł formularza, w którym możesz umieścić zachętę lub wezwanie do działania - zapisanie się do newslettera. Maksymalnie 50 znaków.
Treść Tekst jest wyświetlany pod tytułem. W tym polu możesz umieścić sformułowaną w prosty sposób zachętę do rejestracji. Maksymalnie 100 znaków.
Dane wejściowe formularza Informacje, które mają zostać zarejestrowane przez formularz. Domyślnie w formularzu rejestrowane jest imię i adres e-mail klienta. Aby zebrać dodatkowe informacje, kliknij opcję Dodaj nowe pole. Możesz dodać lub usunąć dowolne z następujących pól dodatkowych: Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Telefon lub E-mail. Aby zmienić szczegóły danych wejściowych, takie jak to, czy pole jest wymagane do wypełnienia formularza, kliknij nazwę pola. Aby usunąć pole, kliknij ikonę usuwania (⊖) obok nazwy pola.

Twój formularz musi zawierać jako wymagane pole E-mail lub Telefon.Aby utworzyć niestandardowe pola wprowadzania dla formularza, kliknij opcję Dodaj nowe pole.
Przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na przycisku przesyłania. Przycisk powinien zawierać w jasny sposób sformułowane wezwanie do działania, takie jak Zarejestruj się, Subskrybuj, Prześlij lub Odbierz rabat. Maksymalnie 25 znaków.
Wyłączenie odpowiedzialności za treści (opcjonalne) Zastrzeżenie to może informować klientów o tym, że podając swój adres e-mail, wyrażają zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych. Rozważ dodanie linków do warunków i zasad sklepu lub polityki prywatności. Maksymalnie 100 znaków.

Niestandardowe pola wprowadzania

Niestandardowe pola wprowadzania są przechowywane jako metapole. Po dodaniu niestandardowego pola do formularza musisz nazwać odpowiednie metapole. Po zapisaniu metapola można je znaleźć w metapolach danych klienta lub metapolach danych firmy w panelu administracyjnym Shopify w opcjach: Ustawienia > Dane klienta > Klienci. Możesz wykorzystać te dane do oceny wniosków B2B lub do tworzenia segmentów klientów.

Pole niestandardowe może mieć dowolny z następujących typów danych:

 • Tekst z jedną linią: Krótkie pole tekstowe odpowiednie dla jednego zdania.
 • Lista rozwijana: Lista opcji prezentowanych jako rozwijane menu, z których użytkownik może wybrać jedną opcję.
 • Przyciski: Lista opcji prezentowanych jako szereg przycisków, z których użytkownik może wybrać jedną opcję.
 • Tekst z wieloma liniami: Dłuższe pole tekstowe odpowiednie dla akapitu.
 • Wybór wielokrotny: Lista opcji przedstawionych jako szereg pól wyboru. W przeciwieństwie do Listy rozwijanej i Przycisków użytkownicy mogą wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
 • Data: Konkretna data.
 • Liczba: Pojedyncza liczba.

Opcjonalnie dla każdego typu pola można ustawić określone wymagania.

Na przykład, jeśli chcesz utworzyć pole do rejestrowania rozmiaru buta swoich klientów, możesz wybrać pole Numer i nazwać metapole Rozmiar buta. Następnie możesz ustawić pole tak, aby akceptowało wartości od 1-16.

Sukces

Ustawienia Sukces określają zawartość, która wyświetli się klientowi po pomyślnym wypełnieniu formularza.

Ustawienia sekcji sukcesu dla wbudowanych formularzy.
Ustawienie Opis
Rabat (opcjonalny) Ustawienie Rabat określa, czy kod rabatowy jest przekazywany klientowi po wypełnieniu formularza i osiągnięciu etapu sukcesu. Aby dodać kod rabatowy, kliknij opcję **Wybierz rabat**, a następnie wybierz już istniejący kod rabatowy lub utwórz nowy rabat.
Tytuł Tytuł sekcji sukcesu w formularzu, gdzie możesz umieścić potwierdzenie, że klient zapisał się na Twoją listę mailingową. Przykład: Oto Twój rabat, Dostęp VIP jest już aktywny lub Dziękujemy za rejestrację!. Maksymalnie 50 znaków.
Treść Treść sekcji sukcesu w formularzu, gdzie możesz podać więcej szczegółów lub podkreślić korzyści wynikające z zapisania się na listę mailingową. Przykład: Teraz jako pierwszy będziesz otrzymywać informacje o nowościach i ofertach specjalnych.

Tagi

Ustawienie Tagi określa, czy do klientów, którzy pomyślnie wypełnili formularz są dodawane tagi. Aby dodać tag, wprowadź go w polu Znajdź lub utwórz tagi.

Powiadomienia e-mail

Za pomocą ustawienia Powiadomienia e-mail można określić, czy wysyłać e-mail do właściciela sklepu dla każdego zgłoszenia na ten formularz.

Automatyzacje i workflow

Ustawienie Automatyzacja i workflow umożliwia integrację formularza z istniejącymi automatyzacjami marketingowymi w Shopify Flow. Możesz połączyć się z już istniejącą automatyzacją lub utworzyć nową. Możesz połączyć się z już istniejącą automatyzacją lub utworzyć nową.

Dowiedz się więcej o tworzeniu automatyzacji marketingowych w Shopify.

Dla wyskakujących formularzy można wprowadzić następujące ustawienia:

Ustawienie Wyświetlanie formularza określa sposób wyświetlania formularza w sklepie.

Ustawienia sekcji wyświetlania formularza dla wyskakujących formularzy.
Ustawienie Opis
Pływająca sekcja Wyświetla teaser i formularz jako sekcję pływającą, wyświetlaną w witrynie sklepu. Wybierz lokalizację sekcji w witrynie sklepu z menu Położenie w Twoim sklepie.
Nakładka Wyświetla formularz na środku strony, z nakładką zastosowaną do reszty witryny sklepu. Aby wybrać kolor i nieprzezroczystość nakładki, kliknij opcję Kolor nakładki.

Ustawienia Teaser określają, kiedy dla formularza wyświetlany jest teaser. Sekcja teasera to małe wyskakujące okienko, które wyświetla się w sklepie. Jeśli klient kliknie teaser, formularz otwiera się.

Ustawienia sekcji teasera dla wyskakujących formularzy.
Ustawienie Opis
Pokaż Określa, kiedy sekcja teasera jest wyświetlana klientom.
 • Najpierw (przed formularzem): Wyświetla sekcję teasera przed formularzem.
 • Najpierw (przed formularzem) i jeśli klient zamknie formularz: Wyświetla sekcję teasera przed formularzem i teaser, jeśli klient zamknie formularz.
 • Jeśli klient zamknie formularz bez subskrypcji: Wyświetla sekcję teasera, jeśli klient zamknie formularz bez jego wypełnienia.
 • Nigdy: Ukrywa sekcję teasera przed wszystkimi klientami. Jeśli klient zamknie formularz bez jego wypełnienia, nie będzie mieć do niego ponownie dostępu.
Pozycja w Twoim sklepie Określa, gdzie w Twoim sklepie jest wyświetlany teaser. Opcje wyświetlania (obróconego) powodują wyświetlenie sekcji teasera z boku.
Tytuł Tekst wyświetlany w sekcji teasera.

Ustawienia Styl określają wygląd formularza. Jeśli wybierzesz kolory, które nie będą do siebie pasować, nie będą mieć wystarczającego kontrastu lub będą niewyraźne, pojawi się ostrzeżenie.

W sekcji Kolory marki aplikacji Forms możesz wyszukać i wybrać kolory dodane jako kolory marki.

Ustawienia sekcji stylu dla wyskakujących formularzy.
Ustawienie Opis
Kolory Zmień kolor tła formularza, aktywnego pola, przycisku z etykietą i komunikatów o błędach, aby dopasować go do swojej marki i szablonu.
Pola formularza Wybierz kolor biały lub transparentny.
Typografia Wybierz czcionkę, której chcesz użyć dla nagłówka i głównej treści.

Ustawienia Obraz określają, czy obraz jest wyświetlany w formularzu i wpływają na położenie oraz wygląd obrazu.

Ustawienia sekcji obrazu dla wyskakujących formularzy.
Ustawienie Opis
Opcja obrazu Miejsce, w którym wyświetlany jest obraz w formularzu.
Obraz To pole jest wyświetlane w przypadku wybrania opcji Obraz w tle, Obraz po lewej lub Obraz po prawej. Kliknij opcję Dodaj obraz, aby przesłać obraz z urządzenia.
Nieprzezroczystość obrazu To pole jest wyświetlane w przypadku wybrania opcji Obraz w tle. Możesz wybrać nieprzezroczystość obrazu za pomocą suwaka. Przy liczbie 100 wyświetlony zostanie tylko przesłany obraz. Zmniejszenie nieprzezroczystości powoduje zacienienie obrazu kolorem tła w sekcji Kolory.

Ustawienia Zachowanie określają, kiedy i gdzie wyświetlany jest formularz.

Ustawienia sekcji stylu dla wyskakujących formularzy.
Ustawienie Opis
Urządzenia Określ, czy formularz ma się pojawiać na wszystkich urządzeniach, tylko na urządzeniach stacjonarnych czy tylko na urządzeniach mobilnych.
Strony Określ, czy formularz ma się pojawiać na wszystkich stronach, czy tylko na wybranych.
Wyzwalacz Możesz wybrać opcję wyświetlania formularza w widoku pierwszej, drugiej lub trzeciej strony natychmiast lub z opóźnieniem wynoszącym 10 lub 30 sekund. W tej sekcji możesz również zaznaczyć pole wyboru Pokaż formularz, gdy odwiedzający próbują opuścić stronę (tylko komputery). Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, formularz jest wyświetlany, gdy odwiedzający przesunie kursor w kierunku paska adresu.

Ustawienia wbudowanego formularza

Dla wbudowanych formularzy można wprowadzić następujące ustawienia:

Styl

Ustawienia Styl określają wygląd formularza. Aby zmienić kolory lub układ wbudowanego formularza, użyj edytora szablonów.

Ustawienia sekcji stylu dla wbudowanych formularzy.
Ustawienie Opis
Typografia Wybierz czcionkę, której chcesz użyć dla nagłówka i głównej treści.

Położenie

Ustawienie Położenie określa miejsce wyświetlania formularza w sklepie.

Ustawienie Opis
Istniejący szablon Kliknij opcję Kopiuj, aby dodać formularz do już istniejącej sekcji szablonu. Po skopiowaniu ID formularza możesz dodać blok aplikacji w szablonie w miejscu, w którym chcesz, aby formularz się pojawił. Po dodaniu bloku aplikacji w edytorze szablonów wklej skopiowany ID do pola ID formularza. Po dodaniu bloku aplikacji w edytorze szablonów wklej skopiowany ID do pola ID formularza.
Strona docelowa Kliknij opcję Utwórz, aby utworzyć nową stronę w szablonie dla formularza. Edytuj nazwę i adres URL dla nowej strony lub użyj domyślnej, jeśli wolisz, a następnie kliknij opcję Zapisz. Kliknij opcję Gotowe, aby kontynuować edycję ustawień formularza, lub Otwórz edytor szablonów, aby dostosować stronę w edytorze szablonów.

Po utworzeniu strony dla formularza nie można jej usunąć z aplikacji Forms. Stronę można usunąć w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo