Tworzenie formularzy

Możesz tworzyć formularze, które pomogą Ci rozwijać działalność w następujący sposób:

 • zachęcenie klientów do wpisania sie na Twoją listę e-mail marketingu
 • przyjmowanie sprzedawców hurtowych za pomocą formularza żądania utworzenia konta firmy
 • gromadzenie istotnych dla działalności danych o klientach

Za pomocą edytora można dostosować formularz do sklepu online, tak aby informacje o klientach były rejestrowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności.

W swoim sklepie możesz wyświetlać wyskakujący formularz, wbudowany formularz lub oba jednocześnie. Dowiedz się więcej o typach formularzy.

Uwagi

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Forms zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Formularze są wyświetlane w sklepie tylko wtedy, gdy zostały aktywowane. Formularze są domyślnie aktywowane po ich utworzeniu.
 • Formularze nie są obsługiwane w wielu językach i nie są kompatybilne z aplikacją Translate & Adapt.
 • Aby dowiedzieć się więcej o różnicy między wyskakującymi a wbudowanymi formularzami oraz o wymaganiach, zapoznaj się z Typami formularzy.
 • Jeśli w swoim sklepie używasz zarówno wyskakującego, jak i wbudowanego formularza, po dezaktywacji osadzenia aplikacji Forms dla szablonów, wyskakujący formularz będzie nadal wyświetlany tylko na stronach, które zawierają również wbudowany formularz.
 • Aby uniemożliwić wyświetlanie wyskakującego formularza na dowolnej stronie, musisz dezaktywować formularz.
 • Gdy klient przesyła formularz, profil klienta jest tworzony tylko wtedy, gdy jest on nowym klientem. W przypadku istniejących klientów informacje zostaną dopasowane do ich profilu bez modyfikowania ich adresu e-mail lub numeru telefonu.

Typy formularzy

Możesz utworzyć wyskakujący lub wbudowany formularz:

Typy formularzy, opisy i wymagania
Typ formularza Opis Wymagania
Wyskakujące formularze Wyświetlany jako obiekt pływający jako nakładka nad zawartością sklepu. Dowiedz się więcej o ustawieniach, które możesz skonfigurować dla wyskakujących formularzy. Aby wyświetlać wyskakujące formularze w swoim sklepie, musisz zainstalować osadzenie aplikacji szablonu Forms w swoim szablonie. Dowiedz się więcej o konkretnych ustawieniach, które możesz skonfigurować dla wyskakujących formularzy.
Wbudowane formularze Wyświetlany w sklepie w określonej sekcji szablonu, np. na stronie. Dowiedz się więcej o ustawieniach, które możesz skonfigurować dla wbudowanych formularzy. Aby wyświetlić wbudowane formularze w sklepie, musisz użyć szablonu Online Store 2.0.

Utwórz formularz

Możesz utworzyć formularz w panelu administracyjnym Shopify w aplikacji Forms. Po utworzeniu formularza jest on aktywowany w Twoim sklepie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu formularzami.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij opcję Utwórz formularz.
 3. Określ, czy chcesz utworzyć wyskakujący czy wbudowany formularz.
 4. Wprowadź nazwę formularza.
 5. Kliknij opcję Utwórz.
 6. Skonfiguruj formularz na podstawie swoich preferencji dotyczących ustawień. Dowiedz się więcej o ustawieniach formularza.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Duplikowanie formularza

Możesz zduplikować formularz, aby utworzyć nowy formularz zawierający wszystkie pola, ustawienia i konfiguracje istniejącego formularza.

Po utworzeniu formularza w taki sposób nowy formularz jest domyślnie nieaktywny. Dowiedz się, jak aktywować formularz.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
 2. Kliknij opcję ... obok formularza, który chcesz zduplikować.
 3. Z menu rozwijanego wybierz opcję Duplikuj formularz.
 4. Opcjonalnie: Edytuj ustawienia formularza, które chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo