Opprett skjemaer

Du kan bruke Forms-appen til å opprette et skjema som ber kundene om å registrere seg på en liste for e-postmarkedsføring. Skjemaet kan tilpasses i skjemainnstillingene, slik at det passer merkevaren og innhenter kundeopplysninger på en personvernmessig riktig måte.

Du kan vise et popup-skjema, integrert skjema eller begge deler samtidig i butikken. Finn ut mer om skjematyper.

Skjematyper

Når du oppretter et skjema, kan du velge mellom følgende skjematyper:

Skjematyper, beskrivelser og krav
Skjematype Beskrivelse Krav
Popup-skjemaer Vises som innhold som svever som et overlegg over butikken. Finn ut mer om innstillingene du kan konfigurere for popup-skjemaer. For å vise popup-skjemaer i butikken, må du installere Forms-appinnbyggingen for temaer i temaet ditt. Finn ut mer om bestemte innstillinger du kan konfigurere for popup-skjemaer.
Innebygde skjemaer Vises i butikken i en bestemt seksjon av temaet, for eksempel på en side. Finn ut mer om innstillingene du kan konfigurere for integrerte skjemaer. For å vise integrerte skjemaer i butikken, må du bruke et Online Store 2.0-tema.

Opprett et skjema

Du kan opprette et skjema i Forms-appen i Shopify-administrator. Når du har opprettet et skjema, aktiveres det i butikken. Finn ut mer om å administrere skjemaer.

Trinn:

 1. Gå til Apper > Forms fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Opprett skjema.
 3. Velg om du vil opprette et popup-skjema eller et integrert skjema.
 4. Angi et navn for skjemaet.
 5. Klikk på Opprett.
 6. Konfigurer skjemaet basert på preferanser for innstillinger. Finn ut mer om skjemainnstillinger
 7. Klikk på Lagre.

Innstillinger for alle skjemaer

Følgende innstillinger gjelder for både popup- og integrerte skjemaer, og kan konfigureres når du oppretter et skjema:

Finn ut mer om de spesifikke innstillingene du kan konfigurere for popup- og integrerte skjemaer.

Skjema

Innstillingene for skjema avgjør innholdet i skjemaet.

Innstillingen for skjema-seksjonen i integrerte skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Tittel Tittelen på skjemaet, der du kan gi et insentiv eller en handlingsoppfordring for å registrere seg for nyhetsbrevet. Maksimalt 50 tegn.
Innhold Teksten vises under tittelen. I dette feltet bør du vurdere å gi et insentiv for å registrere seg, og samtidig holde det enkelt. Maksimalt 100 tegn.
Skjemadata Informasjonen som skal innhentes av skjemaet. Som standard innhenter skjemaet kundens fornavn og e-postadresse. Klikk på Legg til nytt felt for å innhente mer informasjon. Du kan legge til eller fjerne følgende tilleggsfelter: Fornavn, Etternavn, Fødselsdag, Telefon eller E-post. Klikk på feltnavnet for å endre detaljer om en opplysning, for eksempel hvorvidt feltet er obligatorisk for å fylle ut skjemaet. Klikk på fjerningsikonet (⊖) ved siden av feltnavnet for å fjerne et felt.

Skjemaet må inneholde enten E-post eller Telefon som påkrevd felt.

Klikk på Legg til nytt felt for å opprette egendefinerte inndatafelter for skjemaet.
Knappetikett Teksten som vises på Send-knappen. Knappen bør ha en tydelig handlingsoppfordring, som Registrer deg, Abonner, Send inn eller Få rabatten. Maksimalt 25 tegn.
Ansvarsfraskrivelse om innhold (valgfritt) Ansvarsfraskrivelsen kan inneholde informasjon som at kundene ved å sende inn e-postadressen sin godtar å motta e-postmarkedsføring. Vurder å legge til koblinger til butikkens vilkår og betingelser eller personvernerklæring. Maksimalt 100 tegn.

Egendefinerte inndatafelter

Egendefinerte inndatafelt lagres som et metafelt. Når du legger til et egendefinert felt i skjemaet, må du gi det tilhørende metafeltet et navn. Når et metafelt er lagret, finner du det i metafelter for kundedata eller i metafelter for bedriftsdata i Shopify-administrator under Innstillinger > Egendefinerte data > Kunder. Du kan bruke disse dataene til å vurdere B2B-bedriftsforespørsler, eller for å opprette kundesegmenter.

Det egendefinerte feltet kan være en av følgende datatyper:

 • Énlinjet tekst: Et kort tekstfelt, som passer for en enkeltsetning.
 • Rullegardinliste: En liste med alternativer som presenteres som en rullegardinmeny, som brukeren kan velge ett alternativ fra.
 • Alternativknapper: En liste med alternativer som presenteres som en serie knapper, som brukeren kan velge ett alternativ fra.
 • Tekst i flere linjer: Et lengre tekstfelt som passer for et avsnitt.
 • Flere valg: En liste med alternativer som presenteres som en serie avmerkingsbokser. I motsetning til Rullegardinliste og Alternativknapper kan brukerne velge mer enn ett svar.
 • Dato: En bestemt dato.
 • Tall: Et enkelt tall.

Du kan velge å angi bestemte krav for hver felttype.

Hvis du for eksempel ønsker å opprette et felt for å innhente skostørrelsen til kundene, kan du velge feltet Tall og gi metafeltet navnet Skostørrelse. Du kan deretter angi at feltet skal godta verdier fra 1–16.

Vellykket

Innstillingene for Vellykket avgjør innholdet som vises til kunden når de har fylt ut et skjema.

Feltene du må fylle ut i seksjonen Vellykket avhenger av hvilken Bekreftelsesadferd du velger:

 • Vis melding viser en melding til kundene når de sender inn et skjema.
 • Omdiriger til en annen side omdirigerer kundene til siden du velger når de sender inn et skjema.
Innstillinger for Vellykket-delen av et skjema.
Innstilling Beskrivelse Bekreftelsesadferd
Rabatt (valgfritt) Innstillingen Rabatt avgjør hvorvidt en rabattkode oppgis til kunden når de fyller ut skjemaet og kommer til trinnet for vellykket registrering. Klikk på Velg rabatt for å legge til en rabattkode, og velg deretter en eksisterende rabattkode, eller opprett en ny rabatt. Vis melding
Tittel Tittelen på suksess-seksjonen i skjemaet, der du kan gi en bekreftelse på at kunden har registrert seg på e-postlisten. For eksempel Her er rabatten din, Din VIP-tilgang starter nå eller Takk for at du registrerte deg!. Maksimalt 50 tegn. Vis melding
Innhold Brødteksten i suksess-seksjonen av skjemaet, der du kan gi mer informasjon eller fremheve fordelene ved å registrere seg for e-postlisten. For eksempel Du er nå blant de første som får høre om de nyeste lanseringene og spesialtilbudene. Vis melding
Omdirigerings-URL-adresse URL-adressen du ønsker å omdirigere kunden til når de har fylt ut et skjema. For eksempel en takkeside som gir e-postabonnenter en spesiell belønning, eller en side med «neste trinn» for nye B2B-kunder. Omdiriger til en annen side

Tagger

Innstillingen for tagger avgjør hvorvidt tagger legges til for kunder som har fylt ut skjemaet. For å legge til en tagg angir du den i Finn eller oppretter tagger-feltet.

E-postvarsler

Med innstillingen E-postvarsler kan du avgjøre om du vil sende en e-postmelding til butikkeieren for hver innsendelse av skjemaet.

Automasjoner og arbeidsflyter

Med innstillingene for automasjoner og arbeidsflyter kan du integrere skjemaet med en eksisterende markedsføringsautomasjon i Shopify Flow. Du kan koble til en eksisterende automasjon eller opprette en ny.

Finn ut mer om hvordan du oppretter markedsføringsautomasjoner i Shopify.

Følgende innstillinger er spesifikke for popup-skjemaer:

Innstillingen Skjemavisning avgjør hvordan skjemaet vises i butikken.

Innstillinger for skjemavisningsseksjonen for popup-skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Flytende Viser forhåndsvisning og skjema som en flytende seksjon i butikkfronten. Du kan velge seksjonsplasseringen i butikkfronten fra menyen Plassering i butikken.
Overlegg Viser skjemaet midt på siden, med et overlegg over resten av butikkfronten. Klikk på Overleggsfarge for å velge farge og gjennomsiktighet på overlegget.

Innstillingene for Forhåndsvisning avgjør hvor forhåndsvisningen av skjemaet vises. Forhåndsvisningsseksjonen er et lite popup-vindu som vises i butikken. Hvis en kunde klikker på forhåndsvisningen, åpnes skjemaet.

Innstillinger for forhåndsvisningsseksjonen i popup-skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Vis Avgjør når forhåndsvisningsseksjonen vises til kunder.
 • Først (før skjemaet): Viser forhåndsvisningsseksjonen før skjemaet.
 • Først (før skjemaet) og hvis kunden lukker skjemaet: Viser forhåndsvisningsseksjonen før skjemaet, og viser forhåndsvisningen hvis kunden lukker skjemaet.
 • Hvis kunden lukker skjemaet uten å abonnere: Viser forhåndsvisningsseksjonen hvis kunden lukker skjemaet uten å fylle det ut.
 • Aldri: Skjuler forhåndsvisningsseksjonen for alle kunder. Hvis en kunde lukker skjemaet uten å fylle det ut, kan de ikke åpne det på nytt.
Plassering i butikken Avgjør hvor i butikken forhåndsvisningen vises. Visningsalternativene (rotert) viser forhåndsvisningsseksjonen sideveis.
Tittel Teksten som vises i forhåndsvisningsseksjonen.

Innstillingene Stiler styrer utseendet på skjemaet. Det vises en advarsel hvis du velger farger som ikke passer sammen, ikke har tilstrekkelig kontrast eller kan være vanskelig å lese.

I Merkevarefarger-seksjonen i Forms-appen kan du finne og velge farger du har lagt til som merkevarefarger.

Innstillinger for stilseksjonen for popup-skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Farger Endre fargen til skjemabakgrunnen, det aktive feltet, knappetiketter og feilmeldinger slik at de passer merkevaren og temaet.
Skjemafelt Velg hvit eller gjennomsiktig.
Typografi Velg skrifttypen du ønsker å bruke på tittel og brødtekst.

Innstillingene for bilder avgjør hvorvidt et bilde vises i skjemaet, og påvirker plassering og utseende på bildet.

Innstillinger for bildeseksjonen i popup-skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Bildealternativ Hvor bildet vises i skjemaet.
Bilde Dette feltet vises hvis du velger Bakgrunnsbilde, Bilde venstre eller Bilde høyre. Klikk på Legg til bilde for å laste opp et bilde fra enheten din.
Gjennomsiktighet for bilde Dette feltet vises hvis du velger Bakgrunnsbilde. Du kan velge gjennomsiktigheten på bildet ved å bruke glidebryteren. Ved 100 vies bare bildet du har lastet opp. Hvis du reduserer gjennomsiktigheten, farges bildet med bakgrunnsfargen fra seksjonen Farger.

Innstillingene Adferd avgjør når og hvor skjemaet vises.

Innstillinger for stilseksjonen for popup-skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Enheter Velg hvorvidt du ønsker at skjemaet skal vises på alle enheter, bare på datamaskiner eller bare på mobiltelefoner.
Sider Velg om du vil at skjemaet skal vises på alle sider, eller bare spesifikke sider.
Utløser Du kan velge at skjemaet skal vises på første, andre eller tredje sidevisning, enten umiddelbart eller etter en 10 eller 30 sekunders forsinkelse. I denne seksjonen kan du også velge avmerkingsboksen Vis skjemaet når besøkende forsøker å forlate siden (kun på datamaskiner). Hvis denne avmerkingsboksen er valgt, vises skjemaet hvis en besøkende beveger musepekeren mot adressefeltet.

Innstillinger for integrerte skjemaer

Følgende innstillinger er spesifikke for integrerte skjemaer:

Stiler

Innstillingene Stiler styrer utseendet på skjemaet. Bruk temaredigeringsprogrammet for å endre farger eller oppsett på et integrert skjema.

Innstillinger for stilseksjonen i integrerte skjemaer.
Innstilling Beskrivelse
Typografi Velg skrifttypen du ønsker å bruke på tittel og brødtekst.

Plassering

Innstillingen Plassering styrer hvor i butikken skjemaet vises.

Innstilling Beskrivelse
Eksisterende mal Klikk på Kopier for å legge til skjemaet i en eksisterende seksjon i temaet. Når du har kopiert skjema-ID-en for skjemaet, kan du deretter legge til en appblokk i en mal der du ønsker at skjemaet skal vises. Når du har lagt til en appblokk i temaredigeringsprogrammet, limer du inn ID-en du kopierte i feltet Skjema-ID.
Målside Klikk på Opprett for å opprette en ny side for skjemaet i temaet. Du kan redigere navn og URL-adresse til den nye siden, eller bruke standardene hvis du ønsker det, og deretter klikke på Lagre. Klikk på Ferdig for å fortsette redigeringen av skjemainnstillingene, eller Åpne temaredigeringsprogram for å tilpasse siden i temaredigeringsprogrammet.

Når en side er opprettet for skjemaet kan den ikke slettes fra Forms-appen. Hvis du må slette en side kan du gjøre det fra Shopify-administrator.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis