Bedriftskontoforespørsler

Med bedriftskundeforespørsler kan kundene dine sende inn et skjema i nettbutikken for å be om tilgang til å kjøpe fra bedriften din som en B2B-bedrift. Når kunden din har sendt inn skjemaet, blir det opprettet en bedrift, en bedriftslokalisasjon og en kunde i Shopify-administrator. Du kan gå gjennom forespørselen og velge om du vil godkjenne at bedriften kjøper B2B fra bedriften din.

Sett opp et forespørselsskjema for bedriftens konto

 1. Installer Shopify Forms-appen fra Shopify App Store.
 2. Opprett et skjema:

  1. Gå til Apper > Forms fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Opprett skjema.
  3. Velg om du vil opprette et popup-skjema eller et integrert skjema.
  4. Angi et navn for skjemaet.
  5. Klikk på Opprett.
 3. Gjør følgende for hvert felt du vil legge til i skjemaet:

  1. Klikk på Bedrift og kunde i seksjonen Felter.
  2. Klikk på Legg til nytt felt.
  3. Velg enten et eksisterende felt, eller klikk på Nytt felt for å opprette en egendefinert registrering.
 4. Konfigurer resten av skjemaet basert på preferansene dine.

 5. Klikk på Lagre.

Popup-vinduer brukes vanligvis for korte skjemaer. Innebygde skjemaer er best egnet for lengre skjemaer, eller når du vil ha en egen registreringsside i nettbutikken.

Egendefinerte inndatafelter

Egendefinerte inndatafelt lagres som et metafelt. Når du legger til et egendefinert felt i skjemaet, må du gi det tilhørende metafeltet et navn. Når et metafelt er lagret, finner du det i metafelter for kundedata eller i metafelter for bedriftsdata i Shopify-administrator under Innstillinger > Egendefinerte data > Kunder. Du kan bruke disse dataene til å vurdere B2B-bedriftsforespørsler, eller for å opprette kundesegmenter.

Det egendefinerte feltet kan være en av følgende datatyper:

 • Énlinjet tekst: Et kort tekstfelt, som passer for en enkeltsetning.
 • Rullegardinliste: En liste med alternativer som presenteres som en rullegardinmeny, som brukeren kan velge ett alternativ fra.
 • Alternativknapper: En liste med alternativer som presenteres som en serie knapper, som brukeren kan velge ett alternativ fra.
 • Tekst i flere linjer: Et lengre tekstfelt som passer for et avsnitt.
 • Flere valg: En liste med alternativer som presenteres som en serie avmerkingsbokser. I motsetning til Rullegardinliste og Alternativknapper kan brukerne velge mer enn ett svar.
 • Dato: En bestemt dato.
 • Tall: Et enkelt tall.

Du kan velge å angi bestemte krav for hver felttype.

La oss for eksempel si at du ønsker å vite hvor mange lokalisasjoner en organisasjon har før du godkjenner dem som bedrift i Shopify. Du oppretter et skjema, legger til et egendefinert felt og velger Tall. Hvis du vil sikre at du bare mottar søknader fra bedrifter med mer enn én lokalisasjon, men færre enn ni, kan du angi at feltet skal godta verdier fra 2–8.

Gå gjennom bedriftskontoforespørsler

Når skjemaet er publisert i nettbutikken din, kan bedrifter sende inn skjemaet og be om tilgang til å kjøpe B2B. Når de gjør det, opprettes en bedrift og en tilknyttet kunde i Shopify-administrator for gjennomgang. Som standard har ikke bedrifter som er opprettet gjennom skjemaet tilgang til B2B-bestilling eller prissetting før de er godkjent.

Du kan gå gjennom bedriftskontoforespørsler i Bestillingskolonnen og velge om du vil godkjenne bedrifter i Shopify-administratoren.

Trinn:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Bestillinger ikke godkjent.
 3. Klikk på navnet til bedriften du vil vurdere.
 4. Gå gjennom informasjonen bedriftskontakten har sendt inn gjennom skjemaet i seksjonen Metafelter:
  • Slett bedriften for å avvise en søknad.
  • Gjør følgende for å godkjenne et selskap:
   1. Klikk på Administrer tillatelser.
   2. Velg lokalisasjoner og tilordne tillatelser.
   3. Klikk på Neste.
   4. Valgfritt: Velg Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger for å sende en e-postmelding til bedriftskontakten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis