Legge til og administrere B2B-kunder

Du kan legge til en ny eller en eksisterende kunde til en bedrift og en bedriftslokalisasjon. Du kan også tilpasse og sende e-postvarselet om B2B-tilgang.

Når du har opprettet en katalog og en bedrift får kunder fra denne bedriften tilgang til kataloger ved å logge på profilen sin i nettbutikken. Når kunden logger på blir de bedt om å angi en sekssifret bekreftelseskode som sendes til e-postadressen deres.

Legge til en kunde i en bedrift

Du kan legge til en eksisterende kunde i en bedrift, og deretter velge hvilke lokalisasjoner kunden har tilgang til, eller legge til kunden direkte i en lokalisasjon. Hvis du legger til en kunde i en lokalisasjon vil kunden bare ha tillatelser til den bestemte lokalisasjonen du legger dem til. Kunder kan legges til fra listen over eksisterende kunder, eller opprettes på siden Bedrifter.

Når du tilordner en kunde til en bedrift eller oppretter en ny B2B-kundeprofil, velger du en av følgende tillatelser som skal tilordnes dem:

 • Kun bestilling – Kunden kan gjøre kjøp for bedriftslokalisasjonen og se listen over bestillinger de har lagt inn.
 • Lokalisasjonsadministrator – Kunden kan gjennomføre kjøp for bedriftslokalisasjonen, se listen over bestillinger kunder har lagt inn fra lokalisasjonen og redigere faktura- og leveringsadresser fra kontosiden.

Legg til en kunde i en bedrift fra en bedriftsside

Legg til en kunde i en bedrift fra en bedriftslokalisasjon

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på bedriften.
 3. Klikk på en bedriftslokalisasjon du vil legge til en kunde for i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Klikk på ⋮ i seksjonen Kunder.
 5. Klikk på Legg til kunde.
 6. Legg til en eksisterende eller en ny kunde til en bedriftslokalisasjon:

  • Klikk på søkefeltet og velg deretter en kunde for å legge til en eksisterende kunde i en bedriftslokalisasjon.
  • Klikk på søkefeltet, og klikk deretter på Legg til en ny kunde for å opprette en ny kundeprofil.
 7. Velg bedriftslokalisasjonene du ønsker å legge til en kunde for, og velg deretter bedriftstillatelser ved siden av hver bedriftslokalisasjon.

 8. Valgfritt: Velg Legg til kundens bestillinger ved denne lokalisasjonen for å migrere kundens bestillingshistorikk til en bedriftslokalisasjon.

 9. Valgfritt: Velg Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger for å varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.

 10. Klikk på Lagre.

Legg til en kunde i en bedrift fra en kundeprofil

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.
 2. Klikk på kunden du vil legge til i en bedrift.
 3. Klikk på ⋮ i seksjonen Kunde, og klikk deretter på Legg til bedrift.
 4. Legg til en kunde i en eksisterende bedrift eller en ny bedrift:

  • Klikk på søkefeltet og velg en bedrift for å legge til en kunde i en eksisterende bedrift.
  • Klikk på søkefeltet, og klikk deretter på Legg til ny bedrift for å opprette en ny bedrift.
 5. Velg bedriftslokalisasjonene du ønsker å legge til en kunde for, og velg deretter bedriftstillatelser ved siden av hver bedriftslokalisasjon.

 6. Valgfritt: Velg Legg til kundens bestillinger ved denne lokalisasjonen for å migrere kundens bestillingshistorikk til en bedriftslokalisasjon.

 7. Valgfritt: Velg Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger for å varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.

 8. Klikk på Lagre.

Fjerne en kunde fra en bedrift

Du kan fjerne en kunde fra en bedrift, eller trekke tilbake en kundes tillatelser fra en bestemt bedriftslokalisasjon.

Hvis du har migrert en kunde med D2C-bestillinger, kan du fjerne kundens migrerte bestillinger når du fjerner en kunde fra en bedrift.

Tilbakekall en kundes tillatelser for en bestemt lokalisasjon

Du kan trekke tilbake en kundes tillatelser for en bestemt bedriftslokalisasjon.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.
 2. Klikk på kunden du ønsker å fjerne fra en bedriftslokalisasjon.
 3. Klikk på Administrer i seksjonen Tillatelser.
 4. Opphev valget av bedriftslokalisasjonen du vil fjerne kunden fra. Opphev valget av alle lokalisasjoner for bedriften for å fjerne kundetillatelser fra alle lokalisasjoner. Kundens tillatelser vises på Bedrift-siden som Ingen tilgang.
 5. Klikk på Lagre.

Fjerne en kunde fra en bedrift

Du kan fjerne en kunde fra en bedrift. Kundeprofilen slettes ikke når du sletter en kunde fra en bedrift.

Steg

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.
 2. Klikk på kunden du vil fjerne fra en bedrift.
 3. Klikk på ⋮ i seksjonen Bedrift, og klikk deretter på Fjern fra bedrift.
 4. Valgfritt: Velg Fjern kundens bestillinger fra bedriften for å fjerne kundens bestillingshistorikk fra en bedrift.
 5. Klikk på Fjern fra bedrift.

Tilpasse og sende e-postvarselet om B2B-tilgang

Når du tilordner en kunde til en bedrift eller oppretter en ny B2B-kundeprofil, kan du sende en e-postmelding som indikerer at de nå kan legge inn B2B-bestillinger på vegne av bedriften. Dette varselet er valgfritt og kan tilpasses.

Tilpass e-postvarselet om B2B-tilgang

Du kan tilpasse malen for e-postvarselet som informerer kundene om at de har tilgang til B2B i butikken.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Varsler.
 2. Klikk på Kundevarsler.
 3. Klikk på E-postmelding om B2B-tilgang i seksjonen Kontoer og kontakt.
 4. Tilpass varslingsmalen.
 5. Klikk på Lagre.

Send e-postvarselet om B2B-tilgang fra en bedriftsside

Når du har tilpasset e-postvarselet kan du sende e-postmeldingen til nye kunder du legger til i en bedrift. Du kan sende varselet til eksisterende kunder ved å gjennomføre følgende trinn:

Trinn:

Send et e-postvarsel om B2B-tilgang fra en bedriftslokalisasjonsside

Du kan også sende e-postvarselet gjennom bedriftens lokalisasjonsside.

Trinn:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på en bedrift.
 3. Klikk på en bedriftslokalisasjon i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Klikk på Send e-postmelding om B2B-tilgang i seksjonen Kunder.
 5. Velg kundene du ønsker å sende e-postmeldingen om B2B-tilgang til, og klikk deretter på Forhåndsvis e-postmelding.
 6. Forhåndsvis e-postmeldingen, og klikk deretter på Send e-postmelding.

Gi kun butikktilgang til B2B-kunder

Hvis du har en dedikert B2B-butikk kan du begrense tilgangen til butikken.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Innstillinger.
 2. Merk av for Begrens tilgang til kun B2B-kunder i seksjonen Begrens butikktilgangen.
 3. Klikk på Lagre.

B2B-kunder må logge på før de kan besøke butikkens sider når du har klikket på lagre. Forbrukerkunder (DTC) vil ikke ha tilgang til butikken.

Forespørsler knyttet til GDPR og personvernlovgivning i amerikanske stater

EUs personvernforordning (GDPR) og personvernlovgivningen i amerikanske stater er lover som påvirker hvordan du håndterer kundenes data, inkludert kundenes rett til å se sine personopplysninger eller be om at deres data slettes.

Data knyttet til B2B-kunder inkluderer også følgende data fra bedriften kunden handler på vegne av:

 • Bestillinger
 • E-postadresser
 • Leverings- og fakturaadresser
 • Telefonnumre

Du kan oppdatere personvernerklæringen for å tydeliggjøre hvordan kundeopplysninger deles.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis