Migrere kunder til en B2B-bedrift

Når du legger til en eksisterende kunde i en bedrift, kan du også migrere bestillingshistorikk til en bedrift og en bedriftslokalisasjon. Dette gjør at du kan legge til eksisterende D2C-kunder (direkte til forbruker) og deres bestillingshistorikk i en eksisterende bedrift.

Hensyn ved migrering av kunder og bestillingshistorikk til en bedrift

Gå gjennom følgende hensyn før du migrerer en kunde og bestillingshistorikk til en bedriftslokalisasjon:

 • Du kan bare migrere D2C-bestillinger (direkte til forbruker) til en bedrift. B2B-bestillinger forblir i bedriften de ble opprettet i.
 • Du kan ikke migrere kansellerte eller slettede bestillinger.
 • Du kan ikke dele bestillinger på tvers av ulike bedriftslokalisasjoner, du må velge én bedriftslokalisasjon du vil migrere bestillingene til.
 • Du kan bare legge til hele kundens bestillingshistorikk i en bedrift, og delvis migrering av bestillingshistorikk støttes ikke. Hvis kundens bestillingshistorikk inneholder både B2B- og D2C-bestillinger, legges bare D2C-bestillingene til i bedriften.
 • Hvis du gjør en feil, kan du fjerne kunden fra bedriften. Du har muligheten til å fjerne de opprinnelige bestillingene du migrerte med kunden. Bare bestillingene som er migrert tilbakestilles til D2C.

Migrer en kunde og deres bestillingshistorikk fra en bedriftsside

Migrer en kunde og deres bestillingshistorikk til en bedrift fra en kundeprofil

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.
 2. Klikk på kunden du vil legge til i en bedrift.
 3. Klikk på ⋮ i seksjonen Kunde, og klikk deretter på Legg til bedrift.
 4. Klikk på søkefeltet, og velg deretter en bedrift.
 5. Velg bedriftslokalisasjonene du ønsker å legge til en kunde for, og velg deretter bedriftstillatelser ved siden av hver bedriftslokalisasjon.
 6. Valgfritt: Velg Legg til kundens bestillinger ved denne lokalisasjonen for å legge til kundens bestillingshistorikk ved en bedriftslokalisasjon.
 7. Valgfritt: Velg Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger for å varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
 8. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis