Migrere kunder til en B2B-bedrift

Når du legger til en eksisterende kunde i en bedrift, kan du også migrere bestillingshistorikk til en bedrift og en bedriftslokalisasjon. Dette gjør at du kan legge til eksisterende D2C-kunder (direkte til forbruker) og deres bestillingshistorikk i en eksisterende bedrift.

Hensyn ved migrering av kunder og bestillingshistorikk til en bedrift

Gå gjennom følgende hensyn før du migrerer en kunde og bestillingshistorikk til en bedriftslokalisasjon:

 • Du kan bare migrere D2C-bestillinger (direkte til forbruker) til en bedrift. B2B-bestillinger forblir i bedriften de ble opprettet i.
 • Du kan ikke migrere kansellerte eller slettede bestillinger.
 • Du kan ikke dele bestillinger på tvers av ulike bedriftslokalisasjoner, du må velge én bedriftslokalisasjon du vil migrere bestillingene til.
 • Du kan bare legge til hele kundens bestillingshistorikk i en bedrift, og delvis migrering av bestillingshistorikk støttes ikke. Hvis kundens bestillingshistorikk inneholder både B2B- og D2C-bestillinger, legges bare D2C-bestillingene til i bedriften.
 • Hvis du gjør en feil, kan du fjerne kunden fra bedriften. Du har muligheten til å fjerne de opprinnelige bestillingene du migrerte med kunden. Bare bestillingene som er migrert tilbakestilles til D2C.

Migrer en kunde og deres bestillingshistorikk fra en bedriftsside

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på bedriften du vil legge til en kunde i.
 3. Klikk på ⋮ i seksjonen Kunder.
 4. Klikk på Legg til kunde.
 5. Klikk i søkefeltet, og velg deretter en kunde.
 6. Velg bedriftslokalisasjonene du ønsker å legge til en kunde for, og velg deretter bedriftstillatelser ved siden av bedriftslokalisasjonen.
 7. Velg Legg til kundens bestillinger i denne lokalisasjonen for å legge til kundens bestillingshistorikk i en bedriftslokalisasjon
 8. Valgfritt: Velg Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger for å varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
 9. Klikk på Lagre.

Migrer en kunde og deres bestillingshistorikk til en bedrift fra en kundeprofil

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.
 2. Klikk på kunden du vil legge til i en bedrift.
 3. Klikk på ⋮ i seksjonen Kunde, og klikk deretter på Legg til bedrift.
 4. Klikk på søkefeltet, og velg deretter en bedrift.
 5. Velg bedriftslokalisasjonene du ønsker å legge til en kunde for, og velg deretter bedriftstillatelser ved siden av hver bedriftslokalisasjon.
 6. Valgfritt: Velg Legg til kundens bestillinger ved denne lokalisasjonen for å legge til kundens bestillingshistorikk ved en bedriftslokalisasjon.
 7. Valgfritt: Velg Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger for å varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
 8. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis