B2B-klanten toevoegen en beheren

Je kunt een nieuwe of bestaande klant toevoegen aan een bedrijf en een bedrijfslocatie. Je kunt maximaal 10.000 klanten toewijzen aan elk bedrijf.

Je kunt ook de e-mailmelding over B2B-toegang aanpassen en verzenden.

Nadat je een assortiment en een bedrijf hebt aangemaakt, kunnen klanten de prijslijsten zien als ze bij hun profiel in de webshop inloggen. Wanneer de klant is ingelogd, wordt gevraagd een zescijferige verificatiecode in te voeren die naar hun e-mailadres is gestuurd.

Een klant aan een bedrijf toevoegen

Je kunt een bestaande klant aan een bedrijf toevoegen en vervolgens de locaties selecteren waar de klant toegang toe heeft, of de klant rechtstreeks aan een locatie toevoegen. Als je een klant aan een locatie toevoegt, heeft die klant alleen machtigingen voor de specifieke locatie waar je hem/haar aan toevoegt. Klanten kunnen worden toegevoegd uit je lijst met bestaande klanten of worden aangemaakt op de pagina Bedrijven.

Wanneer je een klant aan een bedrijf toewijst of een nieuw B2B-klantprofiel aanmaakt, kun je de volgende machtigingen toewijzen:

 • Alleen bestellen: De klant kan aankopen doen voor de bedrijfslocatie en de lijst met zelf geplaatste bestellingen bekijken.
 • Locatiebeheer: De klant kan aankopen doen voor de bedrijfslocatie en de lijst met bestellingen bekijken die alle klanten voor die locatie hebben geplaatst, en kan factuur- en bezorgadressen bewerken vanaf de accountpagina.

Een klant aan bedrijf toevoegen vanaf een bedrijfspagina

Een klant vanuit een bedrijfslocatie aan een bedrijf toevoegen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
 2. Klik op het bedrijf.
 3. Klik in de sectie Locaties op een bedrijfslocatie waaraan je een klant wilt toevoegen.
 4. Klik in de sectie Klant op ⋮.
 5. Klik op Klant toevoegen.
 6. Voeg een bestaande of nieuwe klant toe aan een bedrijfslocatie:

  • Als je een bestaande klant aan een bedrijfslocatie wilt toevoegen, klik je op de zoekbalk en selecteer je een klant.
  • Als je een nieuw klantprofiel wilt aanmaken, klik je op de zoekbalk en op Nieuwe klant toevoegen.
 7. Selecteer de bedrijfslocaties waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer daarna de gewenste bedrijfsmachtigingen naast elke bedrijfslocatie.

 8. Optioneel: Als je de bestelgeschiedenis van je klant naar een bedrijfslocatie wilt migreren, selecteer je Bestellingen van de klant aan deze locatie toevoegen.

 9. Optioneel: Vink Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen aan, zodat je klant een e-mail krijgt om te laten weten dat hij of zij groothandelsbestellingen kan doen.

 10. Klik op Opslaan.

Een klant vanuit een klantprofiel aan een bedrijf toevoegen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.
 2. Klik op de klant die je aan een bedrijf wilt toevoegen.
 3. Klik op ⋮ in de sectie Klant en klik daarna op Aan bedrijf toevoegen.
 4. Voeg een klant toe aan een bestaand of nieuw bedrijf:

  • Als je een klant aan een bestaand bedrijf wilt toevoegen, klik je op de zoekbalk en selecteer je een bedrijf.
  • Als je een nieuw bedrijf wilt aanmaken, klik je op de zoekbalk en op Nieuw bedrijf toevoegen.
 5. Selecteer de bedrijfslocaties waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer daarna de gewenste bedrijfsmachtigingen naast elke bedrijfslocatie.

 6. Optioneel: Als je de bestelgeschiedenis van je klant naar een bedrijfslocatie wilt migreren, selecteer je Bestellingen van de klant aan deze locatie toevoegen.

 7. Optioneel: Vink Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen aan, zodat je klant een e-mail krijgt om te laten weten dat hij of zij groothandelsbestellingen kan doen.

 8. Klik op Opslaan.

Een klant uit een bedrijf verwijderen

Je kunt een klant uit een bedrijf verwijderen of de machtigingen van een klant van een specifieke bedrijfslocatie intrekken.

Als je een klant met D2C-bestellingen hebt gemigreerd, kun je bij verwijdering van de klant ook de gemigreerde bestellingen verwijderen.

De machtigingen van een klant voor een specifieke locatie intrekken

Je kunt de machtiging van een klant voor een specifieke bedrijfslocatie intrekken.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.
 2. Klik op de klant die je uit een bedrijfslocatie wilt verwijderen.
 3. Klik in de sectie Machtigingen op Beheren.
 4. Deselecteer de bedrijfslocatie waaruit je de klant wilt verwijderen. Als je klantmachtigingen van alle locaties wilt verwijderen, deselecteer je alle locaties van het desbetreffende bedrijf. De machtigingen van de klant op de pagina Bedrijf zijn nu Geen toegang.
 5. Klik op Opslaan.

Een klant uit een bedrijf verwijderen

Je kunt een klant uit een bedrijf verwijderen. Wanneer je een klant uit een bedrijf verwijdert, wordt het klantprofiel niet verwijderd.

Stappen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.
 2. Klik op de klant die je uit een bedrijf wilt verwijderen.
 3. Klik op ⋮ in de sectie Bedrijf en klik daarna op Uit bedrijf verwijderen.
 4. Optioneel: Selecteer Bestellingen van klant uit bedrijf verwijderen als je de bestelgeschiedenis van de klant uit een bedrijf wilt verwijderen.
 5. Klik op Uit bedrijf verwijderen.

De e-mailmelding over B2B-toegang aanpassen en verzenden

Wanneer je een klant aan een bedrijf toewijst of een nieuw b2b-klantprofiel aanmaakt, kun je de klant mailen om hem/haar te laten weten dat hij/zij nu namens het bedrijf B2B-bestellingen kan gaan indienen. Deze melding is optioneel en kan worden aangepast.

De e-mailmelding over B2B-toegang aanpassen

Je kunt de template voor e-mailmeldingen aanpassen die je klanten informeert dat ze toegang hebben tot B2B in je winkel.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Meldingen.
 2. Klik op Klantmeldingen.
 3. Klik in de sectie Accounts en bereik op E-mail voor B2B-toegang.
 4. Pas de meldingstemplate aan.
 5. Klik op Opslaan.

De e-mailmelding over B2B-toegang vanaf een bedrijfspagina verzenden

Nadat je je e-mailmelding hebt aangepast, kun je de e-mail verzenden naar nieuwe klanten die je aan een bedrijf toevoegt. De melding naar bestaande klanten verzenden doe je als volgt:

Stappen:

De e-mailmelding over B2B-toegang verzenden vanaf de pagina van een bedrijfslocatie

De e-mailmelding kun je ook verzenden via de locatiepagina van een bedrijf.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
 2. Klik op een bedrijf.
 3. Klik in de sectie Locaties op een bedrijfslocatie.
 4. Klik in de sectie Klanten op E-mail voor B2B-toegang verzenden.
 5. Selecteer de klanten naar wie je de B2B-toegangsmail wilt sturen en klik op E-mailvoorbeeld.
 6. Bekijk de e-mail en klik op E-mail verzenden.

Alleen b2b-klanten winkeltoegang geven

Als je een speciale b2b-winkel hebt, kun je de toegang tot je winkel beperken.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar webshop > Voorkeuren.
 2. Vink in de sectie Winkeltoegang beperken de optie Toegang beperken tot alleen b2b-klanten aan.
 3. Klik op Opslaan.

Nadat je op Opslaan hebt geklikt, kunnen B2B-klanten de pagina's van je winkel alleen bezoeken als ze inloggen. DTC-klanten (direct-to-consumer) hebben geen toegang tot de winkel.

De AVG en gegevensaanvragen onder de privacywetgeving van Amerikaanse staten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en de privacywetgeving van Amerikaanse staten zijn wetten die van invloed zijn op hoe je de gegevens van je klant beheert, waaronder het recht van klanten om hun persoonsgegevens op te vragen of om verwijdering van hun gegevens te verzoeken.

De gegevens met betrekking tot b2b-klanten bevatten ook de volgende gegevens van het bedrijf waar de klant voor koopt:

 • Bestellingen
 • E-mailadressen
 • Verzend- en factuuradres;
 • Telefoonnummers.

Je kunt je privacybeleid bijwerken om duidelijk te maken hoe klantgegevens worden gedeeld.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis