Kundesegmentering

Kundesegmentering gjør at du kan gruppere kunder som har lignende egenskaper til ett kundesegment. Ved å bruke filternavnene, operatørene og verdiene, kan du bygge kundesegmenter som er så brede eller smale som du trenger. Kundesegmenter gjør det enklere å kommunisere effektivt ved å sende rett melding til de rette kundene til rett tid.

Bruke kundesegmentering for å engasjere kundene

Kundesegmentering kan hjelpe deg med å opprette målrettede markedsføringskampanjer som bruker personaliserte meldinger.

Ved å fokusere på et bestemt kundesegment kan du utvikle meningsfullt innhold for disse kundene. Du kan for eksempel dele en kampanje med faste kunder, som skiller seg fra en kampanje du deler med kunder som ikke har gjort et kjøp ennå. Du kan også promotere produkter og arrangementer til kunder i et bestemt geografisk område.

Ved å skape meldinger som er relevante for kunden blir det enklere å engasjere kunden.

Bruke kundesegmentering til å forstå kundene

Du kan bruke kundesegmentering til å lære mer om kundene dine, og til å finne bestemt informasjon om kundenes kjøpsadferd. Du kan for eksempel identifisere hvor mange kunder som har adresse i en bestemt by, eller hvem som er de mest lojale kundene.

Kombinert med forventet forbruksnivå kan du bruke kundesegmentering til å utvikle den mest kostnadseffektive markedsføringsstrategien for virksomheten.

Oppdatere kundesegmenter automatisk

Kundesegmenter oppdateres automatisk, noe som gjør dem enkle å administrere.

Når du oppretter et kundesegment inkluderes nye kunder som samsvarer med kriteriene automatisk i kundesegmentet. Hvis du for eksempel oppretter et kundesegment som inneholder alle kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring, vil nye kunder som abonnerer på e-postmarkedsføring automatisk legges til i dette kundesegmentet.

Hvis en enkeltkunde oppfyller kriteriene for mer enn ett kundesegment, inkluderes kunden i alle aktuelle kundesegmenter.

Når en eksisterende kunde ikke lenger samsvarer med kriteriene for et kundesegment, fjernes de automatisk fra det aktuelle kundesegmentet.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis