สร้างแบบฟอร์ม

คุณสามารถใช้แอป Forms เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่จะแจ้งให้ลูกค้าของคุณลงชื่อรับการตลาดผ่านอีเมล แบบฟอร์มสามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์ของคุณและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยใช้การตั้งค่าแบบฟอร์ม

คุณสามารถให้ร้านค้าของตนเองแสดงแบบฟอร์มป๊อปอัพ แบบฟอร์มอินไลน์ หรือทั้งสองแบบในเวลาเดียวกันก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของแบบฟอร์ม

ประเภทของแบบฟอร์ม

เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบฟอร์มประเภทใด โดยมีดังต่อไปนี้

ประเภทแบบฟอร์ม อธิบาย และข้อกำหนด
ประเภทแบบฟอร์ม คำอธิบาย ข้อกำหนด
แบบฟอร์มป๊อปอัพ แสดงเป็นเนื้อหาที่วางซ้อนอยู่เหนือร้านค้าของคุณ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณสามารถกําหนดค่าแบบฟอร์มป๊อปอัพได้ หากต้องการแสดงแบบฟอร์มแบบป๊อปอัพในร้านค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอปธีม Forms ที่ฝังในธีมของคุณก่อน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเฉพาะที่คุณสามารถใช้ตั้งค่าแบบฟอร์มป๊อปอัพได้
แบบฟอร์มอินไลน์ แสดงในร้านค้าของคุณในส่วนใดส่วนหนึ่งบนธีมของคุณ เช่น บนหน้าที่เลือก ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณสามารถกําหนดค่าแบบฟอร์มอินไลน์ได้ หากต้องการแสดงแบบฟอร์มอินไลน์ในร้านค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้ธีม Online Store 2.0

สร้างแบบฟอร์ม

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มจากส่วนผู้ดูแล Shopify ในแอป Forms ได้ หลังจากที่คุณสร้างแบบฟอร์มแล้ว ระบบก็จะเปิดใช้งานแบบฟอร์มดังกล่าวในร้านค้าของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแบบฟอร์ม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ไปที่ แอป > Forms
 2. คลิก “สร้างแบบฟอร์ม
 3. เลือกว่าจะสร้างแบบฟอร์มป๊อปอัพหรือแบบฟอร์มอินไลน์
 4. ป้อนชื่อแบบฟอร์ม
 5. คลิกสร้าง
 6. กําหนดค่าแบบฟอร์มตามการตั้งค่าการกำหนดลักษณะของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแบบฟอร์ม
 7. คลิก “บันทึก

การตั้งค่าแบบฟอร์มทั้งหมด

การตั้งค่าต่อไปนี้จะมีผลใช้กับแบบฟอร์มทั้งแบบป๊อปอัพและแบบอินไลน์ และสามารถกําหนดค่าได้เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตามต้องการที่คุณสามารถกําหนดค่าแบบฟอร์มแบบป๊อปอัพและแบบอินไลน์

แบบฟอร์ม

การตั้งค่าแบบฟอร์มจะกำหนดเนื้อหาของแบบฟอร์มคุณ

การตั้งค่าของส่วนแบบฟอร์มสำหรับแบบฟอร์มอินไลน์
การตั้งค่า คำอธิบาย
ชื่อ ในชื่อของแบบฟอร์ม คุณสามารถเขียนข้อความจูงใจหรือกระตุ้นให้ดำเนินการสมัครรับจดหมายของคุณได้ สูงสุด 50 ตัวอักษร
เนื้อหา ข้อความจะปรากฏด้านล่างหัวเรื่อง ลองเสนอสิ่งจูงใจให้สมัครรับในช่องนี้ซึ่งควรเป็นข้อความที่เรียบง่าย สูงสุด 100 ตัวอักษร
อินพุตแบบฟอร์ม ข้อมูลที่จะจัดเก็บโดยแบบฟอร์ม ระบบจะมีการจัดเก็บชื่อและที่อยู่อีเมลของลูกค้าในแบบฟอร์มเป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก “เพิ่มช่องใหม่” คุณสามารถเพิ่มหรือนำช่องเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ออกได้: ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด, หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการกรอกข้อมูล เช่น ช่องที่กำหนดให้กรอกเพื่อให้แบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ชื่อช่อง หากต้องการนำช่องออก ให้คลิกที่ไอคอนนำออก (⊖) ที่อยู่ถัดจากชื่อช่อง

แบบฟอร์มคุณต้องมีช่องอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เป็นช่องที่จำเป็นต้องกรอกหากต้องการสร้างช่องป้อนข้อมูลแบบกำหนดเองสำหรับแบบฟอร์ม ให้คลิก “เพิ่มช่องใหม่
ป้ายกำกับปุ่ม ข้อความที่แสดงบนปุ่ม 'ส่ง' ควรมีการกระตุ้นให้ดำเนินการที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียน สมัครใช้งาน ส่ง หรือรับส่วนลดของฉัน สูงสุด 25 ตัวอักษร
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเนื้อหา (ไม่จำเป็น) ข้อจำกัดความรับผิดชอบของคุณอาจแจ้งข้อมูลต่างๆ เช่น การแจ้งลูกค้าว่าการส่งที่อยู่อีเมลของพวกเขาหมายความว่าพวกเขายินยอมที่จะรับอีเมลการตลาด อาจพิจารณาเพิ่มลิงก์ไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวบนร้านค้าของคุณ สูงสุด 100 ตัวอักษร

ฟิลด์ป้อนข้อมูลแบบกำหนดเอง

ฟิลด์ป้อนข้อมูลแบบกำหนดเองจะถูกจัดเก็บเป็นเมตาฟิลด์ เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองไปยังแบบฟอร์มของคุณ คุณจำเป็นต้องตั้งชื่อเมตาฟิลด์ที่สอดคล้องกัน หลังจากบันทึกเมตาฟิลด์แล้ว คุณสามารถค้นหาได้ที่เมตาฟิลด์ข้อมูลลูกค้าหรือเมตาฟิลด์ข้อมูลบริษัทในส่วนผู้ดูแล Shopify ที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง > ลูกค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินคำขอสำหรับธุรกิจแบบ B2B หรือเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าได้

ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถเป็นข้อมูลประเภทใดก็ได้ต่อไปนี้:

 • ข้อความบรรทัดเดียว: ช่องข้อความสั้นๆ ที่เหมาะสมสำหรับประโยคเดียว
 • รายการดรอปดาวน์: รายการของตัวเลือกที่แสดงเป็นเมนูดรอปดาวน์ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก
 • ปุ่มตัวเลือก: รายการของตัวเลือกที่แสดงเป็นชุดปุ่มที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก
 • ข้อความหลายบรรทัด: ช่องข้อความที่ยาวขึ้นเหมาะสำหรับเขียนแบบย่อหน้า
 • ตัวเลือกหลายรายการ: รายการตัวเลือกที่แสดงเป็นชุดช่องทำเครื่องหมายซึ่งแตกต่างจากรายการแบบดรอปดาวน์และปุ่มตัวเลือก ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ
 • วันที่: วันที่ใดวันที่หนึ่ง
 • หมายเลข: หมายเลขเดียว

หรือ ฟิลด์แต่ละประเภทสามารถมีข้อกำหนดเฉพาะกำหนดไว้สำหรับฟิลด์นั้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างฟิลด์เพื่อบันทึกขนาดรองเท้าของลูกค้า คุณสามารถเลือกฟิลด์ Number และตั้งชื่อเมตาฟิลด์ว่า ขนาดรองเท้า จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ให้ยอมรับค่าตั้งแต่ 1-16

ความสำเร็จ

การตั้งค่าความสำเร็จจะกำหนดเนื้อหาที่จะแสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นหลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น

ช่องที่คุณต้องกรอกในส่วนความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการยืนยันที่คุณเลือก:

 • แสดงข้อความ จะแสดงข้อความให้ลูกค้าของคุณเห็นหลังจากลูกค้าส่งแบบฟอร์มแล้ว
 • เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าอื่น จะเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าของคุณไปยังหน้าที่คุณเลือกหลังจากที่ลูกค้าส่งแบบฟอร์มแล้ว
การตั้งค่าส่วนความสำเร็จของแบบฟอร์ม
การตั้งค่า คำอธิบาย พฤติกรรมการยืนยัน
ส่วนลด (ถ้ามี) การตั้งค่าส่วนลดจะกำหนดว่าลูกค้าของคุณต้องจะได้รับรหัสส่วนลดหรือไม่ เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้นและเข้าถึงขั้นตอนความสำเร็จ หากต้องการเพิ่มรหัสส่วนลด ให้คลิก "เลือกส่วนลด" จากนั้นเลือกรหัสส่วนลดที่มีอยู่หรือสร้างส่วนลดใหม่ แสดงข้อความ
ชื่อ ชื่อของส่วนความสำเร็จของแบบฟอร์ม ซึ่งคุณสามารถมอบการยืนยันว่าลูกค้าได้ลงทะเบียนในรายชื่ออีเมลของคุณสำเร็จแล้วตัวอย่างเช่น Here's your discount, VIP access starts nowหรือThanks for signing up! สูงสุด 50 ตัวอักษร แสดงข้อความ
เนื้อหา เนื้อหาของส่วนความสเร็จของแบบฟอร์มที่คุณสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเน้นประโยชน์ของการเข้าร่วมรายชื่ออีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น ตอนนี้คุณจะได้รู้ข่าวล่าสุดและข้อเสนอพิเศษก่อนใคร แสดงข้อความ
URL การเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางให้ลูกค้าหลังจากลูกค้ากรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น หน้า "ขอบคุณ" ที่มอบสิทธิ์การใช้งานพิเศษพิเศษให้ผู้สมัครใช้งานอีเมล หรือหน้า "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับลูกค้า B2B รายใหม่ เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าอื่น

แท็ก

การตั้งค่าแท็กจะกำหนดให้เพิ่มแท็กไปที่ลูกค้าที่กรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น หากต้องการเพิ่มแท็ก ให้ป้อนแท็กในช่อง “ค้นหาหรือสร้างแท็ก

การแจ้งเตือนทางอีเมล

การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะส่งอีเมลไปยังเจ้าของร้านค้าทุกครั้งที่มีการส่งแบบฟอร์มนี้หรือไม่

การดำเนินการอัตโนมัติและขั้นตอนการทำงาน

การตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติและขั้นตอนการทำงานจะช่วยให้คุณสามารถผสานการทำงานแบบฟอร์มของคุณเข้ากับการดำเนินการการตลาดอัตโนมัติใน Shopify Flow ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับการดำเนินการอัตโนมัติที่มีอยู่หรือสร้างการดำเนินการอัตโนมัติใหม่ก็ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการตลาดอัตโนมัติใน Shopify

การตั้งค่าต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าสำหรับแบบฟอร์มป๊อปอัพโดยเฉพาะ

การตั้งค่าการแสดงแบบฟอร์มจะเป็นตัวระบุวิธีแสดงแบบฟอร์มในร้านค้าของคุณ

การตั้งค่าของส่วนแสดงแบบฟอร์มสำหรับแบบฟอร์มป๊อปอัพ
การตั้งค่า คำอธิบาย
การลอยตัว แสดงตัวอย่างเรียกน้ำย่อยและแบบฟอร์มเป็นส่วนลอยที่แสดงบนร้านค้าของคุณ เลือกตําแหน่งที่ตั้งของส่วนที่หน้าร้านของคุณจากเมนูตำแหน่งบนร้านค้า
การวางซ้อน แสดงแบบฟอร์มที่อยู่ตรงกลางหน้า โดยใช้การวางซ้อนกับหน้าร้านที่เหลือ หากต้องการเลือกสีและความทึบของการวางซ้อน ให้คลิกการวางซ้อนสี

การตั้งค่าตัวอย่างเรียกน้ำย่อยจะกำหนดเวลาที่จะแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มของคุณ โดยส่วนตัวอย่างเรียกน้ำย่อยเป็นป๊อปอัพขนาดเล็กที่แสดงขึ้นมาในร้านค้าของคุณ หากลูกค้าคลิกตัวอย่างเรียกน้ำย่อย ระบบจะเปิดแบบฟอร์มดังกล่าวขึ้น

การตั้งค่าส่วนตัวอย่างสำหรับแบบฟอร์มป๊อปอัพ
การตั้งค่า คำอธิบาย
แสดง กำหนดเวลาให้ส่วนตัวอย่างเรียกน้ำย่อยแสดงต่อลูกค้า
 • ครั้งแรก (ก่อนแบบฟอร์ม): แสดงส่วนตัวอย่างก่อนแบบฟอร์ม
 • ครั้งแรก (ก่อนแบบฟอร์ม) และหากลูกค้าปิดแบบฟอร์ม: แสดงส่วนตัวอย่างก่อนแบบฟอร์มและแสดงตัวอย่างหากลูกค้าปิดแบบฟอร์ม
 • หากลูกค้าปิดแบบฟอร์มโดยไม่สมัครใช้งาน: ให้แสดงส่วนตัวอย่างหากลูกค้าปิดแบบฟอร์มโดยไม่มีการกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์
 • ไม่เคย: ซ่อนส่วนตัวอย่างเรียกน้ำย่อยจากลูกค้าทั้งหมดหากลูกค้าปิดแบบฟอร์มโดยไม่กรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มได้อีกครั้ง
ตำแหน่งบนร้านค้าของคุณ กำหนดตำแหน่งที่จะแสดงตัวอย่างเรียกน้ำย่อยในร้านค้าของคุณ ตัวเลือกการแสดงผล (แบบหมุน) จะแสดงส่วนตัวอย่างเรียกน้ำย่อยออกมาที่ด้านข้าง
ชื่อ ข้อความที่จะแสดงในส่วนตัวอย่างเรียกน้ำย่อย

การตั้งค่าสไตล์จะกำหนดลักษณะของแบบฟอร์มคุณ คําเตือนจะปรากฏหากคุณเลือกสีที่ไม่เข้ากัน มีความคมชัดไม่เพียงพอ หรืออาจอ่านยาก

ในส่วนสีของแบรนด์ของแอป Forms คุณสามารถค้นหาและเลือกสีที่คุณเพิ่มเป็นสีของแบรนด์ได้

การตั้งค่าสไตล์สำหรับแบบฟอร์มแบบป๊อปอัพ
การตั้งค่า คำอธิบาย
สี เปลี่ยนสีพื้นหลังของแบบฟอร์ม ช่องที่ใช้งานอยู่ ป้ายกำกับปุ่ม และข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อให้ตรงกับแบรนด์และธีมของคุณ
ช่องข้อมูลของแบบฟอร์ม เลือกสีขาวหรือโปร่งใส
ตัวพิมพ์ เลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้กับชื่อเรื่องและข้อความเนื้อหาของคุณ

การตั้งค่ารูปภาพเป็นตัวตัดสินว่ารูปภาพจะแสดงในแบบฟอร์มของคุณหรือไม่ และมีผลต่อการจัดวางและรูปลักษณ์ของรูปภาพ

การตั้งค่าส่วนรูปภาพสำหรับแบบฟอร์มแบบป๊อปอัพ
การตั้งค่า คำอธิบาย
ตัวเลือกรูปภาพ จุดที่รูปภาพจะปรากฏบนแบบฟอร์มของคุณ
รูปภาพ ช่องนี้จะปรากฏขึ้นหากคุณเลือกภาพพื้นหลัง ภาพทางซ้าย หรือ ภาพทางขวา ให้คลิกเพิ่มรูปภาพ เพื่ออัปโหลดรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ
ความทึบของรูปภาพ ช่องนี้จะปรากฏขึ้นหากคุณเลือกภาพพื้นหลัง คุณสามารถเลือกความทึบของรูปภาพได้โดยใช้แถบเลื่อน ที่ 100 ระบบจะแสดงเฉพาะรูปภาพที่คุณได้อัปโหลด ซึ่งการลดความทึบของรูปภาพด้วยสีพื้นหลังจะอยู่ในส่วนสี

การตั้งค่าพฤติกรรมจะระบุว่าแบบฟอร์มของคุณจะแสดงเมื่อใดและที่ใด

การตั้งค่าสไตล์สำหรับแบบฟอร์มแบบป๊อปอัพ
การตั้งค่า คำอธิบาย
อุปกรณ์ เลือกว่าคุณต้องการให้แบบฟอร์มปรากฏบนอุปกรณ์ทั้งหมด เฉพาะบนเดสก์ท็อป หรือบนอุปกรณ์มือถือเท่านั้น
หน้า เลือกว่าคุณต้องการให้แบบฟอร์มปรากฏบนทุกหน้าหรือเฉพาะหน้าที่ต้องการเท่านั้น
ทริกเกอร์ คุณสามารถเลือกให้แบบฟอร์มแสดงผลในมุมมองหน้าแรก หน้าที่สอง หรือสาม และเลือกให้ปรากฏในทันทีหรือหลังจากผ่านไป 10 หรือ 30 วินาทีก็ได้ ในส่วนนี้ คุณยังสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงแบบฟอร์มเมื่อผู้เยี่ยมชมพยายามออกจากหน้า (เดสก์ท็อปเท่านั้น)ได้อีกด้วย หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย แบบฟอร์มจะแสดงเมื่อผู้เยี่ยมชมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่แถบที่อยู่

การตั้งค่าแบบฟอร์มอินไลน์

การตั้งค่าต่อไปนี้มีไว้สำหรับแบบฟอร์มอินไลน์โดยเฉพาะ

สไตล์

การตั้งค่ารูปแบบจะระบุลักษณะที่ปรากฏของแบบฟอร์มของคุณ หากต้องการเปลี่ยนสีหรือเลย์เอาต์ของแบบฟอร์มอินไลน์ ให้ใช้ตัวแก้ไขธีม

การตั้งค่าส่วนสไตล์สำหรับแบบฟอร์มอินไลน์
การตั้งค่า คำอธิบาย
ตัวพิมพ์ เลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้กับชื่อเรื่องและข้อความเนื้อหาของคุณ

การจัดวาง

การตั้งค่าการจัดวางจะเป็นตัวระบุว่าแบบฟอร์มจะแสดงอยู่ที่ใดในร้านค้าของคุณ

การตั้งค่า คำอธิบาย
เทมเพลตที่มีอยู่ คลิกที่ “คัดลอก” เพื่อเพิ่มแบบฟอร์มไปยังส่วนที่มีอยู่ในธีมของคุณ หลังจากคัดลอก ID แบบฟอร์มของแบบฟอร์มคุณแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มบล็อกแอปในเทมเพลตที่คุณต้องการให้แบบฟอร์มแสดงได้ หลังจากที่คุณได้เพิ่มบล็อกแอปในตัวแก้ไขธีมแล้ว ให้วาง ID ที่คุณคัดลอกลงในช่อง ID แบบฟอร์ม
แลนดิ้งเพจ คลิก “สร้าง” เพื่อสร้างหน้าใหม่ในธีมสำหรับแบบฟอร์มของคุณคุณสามารถแก้ไขชื่อและ URL ของหน้าใหม่ หรือใช้ค่าเริ่มต้นได้หากคุณต้องการ จากนั้นคลิก "บันทึก"คลิก “เสร็จสิ้น” เพื่อแก้ไขการตั้งค่าแบบฟอร์มของคุณต่อ หรือเปิดตัวแก้ไขธีมเพื่อปรับแต่งหน้าในตัวแก้ไขธีม

หลังจากสร้างหน้าในแบบฟอร์มของคุณแล้ว ระบบจะไม่สามารถลบหน้าดังกล่าวจากแอปแบบฟอร์มได้หากต้องการลบหน้า คุณสามารถลบได้จากส่วน Shopify admin

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี