สร้างแบบฟอร์ม

คุณสามารถใช้แอป Forms เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่จะแจ้งให้ลูกค้าของคุณลงชื่อรับการตลาดผ่านอีเมล แบบฟอร์มสามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์ของคุณและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยใช้การตั้งค่าแบบฟอร์ม

คุณสามารถให้ร้านค้าของตนเองแสดงแบบฟอร์มป๊อปอัพ แบบฟอร์มอินไลน์ หรือทั้งสองแบบในเวลาเดียวกันก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของแบบฟอร์ม

ข้อพิจารณา

โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะใช้แอป Forms

 • แบบฟอร์มจะปรากฏบนร้านค้าของคุณก็ต่อเมื่อเปิดงานใช้แล้วเท่านั้น ระบบจะเปิดใช้งานแบบฟอร์มตามค่าเริ่มต้นเมื่อมีการสร้างแบบฟอร์ม
 • Forms ยังไม่มีการรองรับในหลายภาษาและไม่สามารถใช้ได้กับแอป Translate & Adapt
 • หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแบบฟอร์มป๊อปอัพกับแบบฟอร์มอินไลน์และข้อกำหนดของทั้งสองแบบฟอร์ม ให้ดูที่ประเภทของแบบฟอร์ม
 • หากคุณใช้ทั้งแบบฟอร์มป๊อปอัพและแบบฟอร์มอินไลน์ในร้านค้า รวมถึงปิดใช้งานการฝังแอปธีม Forms ระบบแสดงแบบฟอร์มป๊อปอัพเฉพาะในหน้าที่มีแบบฟอร์มอินไลน์อยู่ด้วยเท่านั้น หากต้องการป้องกันไม่ให้ระบบแสดงแบบฟอร์มป๊อปอัพในหน้าใดเลย ให้ปิดใช้งานแบบฟอร์ม
 • หลังจากที่ลูกค้าส่งแบบฟอร์มแล้ว จะมีการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเฉพาะในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่เท่านั้น ลูกค้าที่มีอยู่จะมีข้อมูลที่ตรงกับโปรไฟล์ของตนโดยไม่มีการแก้ไขอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

ประเภทของแบบฟอร์ม

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มป๊อปอัพหรือแบบฟอร์มอินไลน์ได้:

ประเภทแบบฟอร์ม อธิบาย และข้อกำหนด
ประเภทแบบฟอร์ม คำอธิบาย ข้อกำหนด
แบบฟอร์มป๊อปอัพ แสดงเป็นเนื้อหาที่วางซ้อนอยู่เหนือร้านค้าของคุณ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณสามารถกําหนดค่าแบบฟอร์มป๊อปอัพได้ หากต้องการแสดงแบบฟอร์มแบบป๊อปอัพในร้านค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอปธีม Forms ที่ฝังในธีมของคุณก่อน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเฉพาะที่คุณสามารถใช้ตั้งค่าแบบฟอร์มป๊อปอัพได้
แบบฟอร์มอินไลน์ แสดงในร้านค้าของคุณในส่วนใดส่วนหนึ่งบนธีมของคุณ เช่น บนหน้าที่เลือก ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณสามารถกําหนดค่าแบบฟอร์มอินไลน์ได้ หากต้องการแสดงแบบฟอร์มอินไลน์ในร้านค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้ธีม Online Store 2.0

สร้างแบบฟอร์ม

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มจากส่วนผู้ดูแล Shopify ในแอป Forms ได้ หลังจากที่คุณสร้างแบบฟอร์มแล้ว ระบบก็จะเปิดใช้งานแบบฟอร์มดังกล่าวในร้านค้าของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแบบฟอร์ม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ไปที่ แอป > Forms
 2. คลิก “สร้างแบบฟอร์ม
 3. เลือกว่าจะสร้างแบบฟอร์มป๊อปอัพหรือแบบฟอร์มอินไลน์
 4. ป้อนชื่อแบบฟอร์ม
 5. คลิกสร้าง
 6. กําหนดค่าแบบฟอร์มตามการตั้งค่าการกำหนดลักษณะของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแบบฟอร์ม
 7. คลิก “บันทึก

ทำซ้ำแบบฟอร์ม

คุณสามารถทำซ้ำแบบฟอร์มเพื่อสร้างแบบฟอร์มใหม่ที่มีช่อง การตั้งค่า และการกําหนดค่าทั้งหมดของแบบฟอร์มเดิมได้

หลังจากที่คุณสร้างแบบฟอร์มโดยใช้การทำซ้ำ แบบฟอร์มใหม่จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ดูวิธีเปิดใช้งานแบบฟอร์ม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ไปที่ แอป > Forms
 2. คลิก "..." ด้านข้างแบบฟอร์มที่คุณต้องการทำซ้ำ
 3. จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก "ทำซ้ำแบบฟอร์ม"
 4. ตัวเลือกเสริม: แก้ไขการตั้งค่าแบบฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก "บันทึก"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี