การตั้งค่าแบบฟอร์ม

เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์ม คุณต้องกําหนดการตั้งค่า การตั้งค่าบางประเภทจะมีผลกับแบบฟอร์มทุกประเภท ในขณะที่การตั้งค่าอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับว่าคุณสร้างแบบฟอร์มป๊อปอัพหรือแบบฟอร์มอินไลน์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแบบฟอร์มป๊อปอัพและแบบฟอร์มอินไลน์

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี