การตั้งค่าของทั้งแบบฟอร์มป๊อปอัพและแบบฟอร์มอินไลน์

เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์ม ส่วนต่อไปนี้จะแสดงในหน้า “สร้างแบบฟอร์ม” ของทั้งแบบฟอร์มป๊อปอัพและแบบฟอร์มอินไลน์

 • แบบฟอร์ม
 • สำเร็จ
 • แท็ก
 • การแจ้งเตือนทางอีเมล
 • การดำเนินการอัตโนมัติและขั้นตอนการทำงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตามต้องการที่คุณสามารถกําหนดค่าแบบฟอร์มแบบป๊อปอัพและแบบอินไลน์

การตั้งค่าที่ใช้กับทั้งแบบฟอร์มป๊อปอัพและแบบฟอร์มอินไลน์

ตารางต่อไปนี้อธิบายส่วนต่างๆ ที่มีในหน้า “สร้างแบบฟอร์ม” ของทั้งแบบฟอร์มป๊อปอัพและแบบฟอร์มอินไลน์ รวมถึงการตั้งค่าที่คุณสามารถกําหนดในแต่ละส่วนได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบฟอร์ม

การตั้งค่าที่ใช้กับทั้งแบบฟอร์มป๊อปอัพและอินไลน์
ส่วน คำอธิบาย
แบบฟอร์ม การตั้งค่าในส่วนแบบฟอร์มจะกำหนดเนื้อหาของแบบฟอร์ม เช่น ชื่อเรื่อง ข้อความ และอินพุต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแบบฟอร์ม
สำเร็จ การตั้งค่าในส่วนความสำเร็จจะกำหนดเนื้อหาที่แสดงให้ลูกค้าเห็นหลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความสำเร็จ
แท็ก การตั้งค่าแท็กจะกำหนดว่าจะเพิ่มแท็กไปที่ลูกค้าที่กรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้นหรือไม่ หากต้องการเพิ่มแท็ก ให้ป้อนแท็กในช่อง “ค้นหาหรือสร้างแท็ก” ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แท็กลูกค้า
การแจ้งเตือนทางอีเมล การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะส่งอีเมลไปยังเจ้าของร้านค้าทุกครั้งที่มีการส่งแบบฟอร์มหรือไม่
การดำเนินการอัตโนมัติและขั้นตอนการทำงาน การตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติและขั้นตอนการทำงานจะช่วยให้คุณสามารถผสานการทำงานแบบฟอร์มของคุณเข้ากับการดำเนินการทางการตลาดอัตโนมัติที่มีอยู่ใน Shopify Flow ได้ โดยคุณสามารถเชื่อมต่อกับการดำเนินการอัตโนมัติที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการดำเนินการทางการตลาดอัตโนมัติ

การตั้งค่าแบบฟอร์ม

สามารถกําหนดการตั้งค่าต่อไปนี้ได้ในส่วนแบบฟอร์มของแบบฟอร์มป๊อปอัพหรือแบบฟอร์มอินไลน์

การตั้งค่าส่วนแบบฟอร์มของแบบฟอร์มคุณ
การตั้งค่า คำอธิบาย
ชื่อ ในชื่อของแบบฟอร์ม คุณสามารถเขียนข้อความจูงใจหรือกระตุ้นให้ดำเนินการสมัครรับจดหมายของคุณได้ สูงสุด 50 ตัวอักษร
เนื้อหา ข้อความจะปรากฏด้านล่างหัวเรื่อง ลองเสนอสิ่งจูงใจให้สมัครรับในช่องนี้ซึ่งควรเป็นข้อความที่เรียบง่าย สูงสุด 100 ตัวอักษร
ช่อง ข้อมูลที่แบบฟอร์มจะจัดเก็บ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอินพุตแบบฟอร์ม
ป้ายกำกับปุ่ม ข้อความที่แสดงบนปุ่ม 'ส่ง' ควรมีการกระตุ้นให้ดำเนินการที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียน สมัครใช้งาน ส่ง หรือรับส่วนลดของฉัน สูงสุด 25 ตัวอักษร
ข้อจำกัดความรับผิดชอบความยินยอม (ไม่จำเป็น) ข้อจำกัดความรับผิดชอบของคุณอาจแจ้งข้อมูลต่างๆ เช่น การแจ้งลูกค้าว่าการส่งที่อยู่อีเมลของพวกเขาหมายความว่าพวกเขายินยอมที่จะรับอีเมลการตลาด อาจพิจารณาเพิ่มลิงก์ไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวบนร้านค้าของคุณ สูงสุด 100 ตัวอักษร

จัดการช่องแบบฟอร์ม

ระบบจะมีการจัดเก็บชื่อและที่อยู่อีเมลของลูกค้าในแบบฟอร์มเป็นค่าเริ่มต้น ในส่วนช่องของแบบฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มหรือลบช่องเพื่อปรับแต่งข้อมูลที่คุณเก็บจากลูกค้าได้

 1. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อสร้างแบบฟอร์ม
 2. ในส่วนช่อง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดการช่องแบบฟอร์ม

  • หากต้องการเพิ่มช่องใหม่ ให้คลิก “เพิ่มช่องใหม่” เลือกและกําหนดค่าช่องที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก “เสร็จสิ้น
  • หากต้องการนำช่องออก ให้คลิกที่ไอคอนนำออก (⊖) ที่อยู่ถัดจากชื่อช่อง
  • หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของช่อง เช่น ช่องที่กำหนดให้กรอกเพื่อให้แบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ชื่อช่อง หลังจากเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว ให้คลิก “เสร็จสิ้น
 3. กำหนดค่าการตั้งค่าแบบฟอร์มอื่น จากนั้นคลิก “บันทึก

ฟิลด์ป้อนข้อมูลแบบกำหนดเอง

ฟิลด์ป้อนข้อมูลแบบกำหนดเองจะถูกจัดเก็บเป็นเมตาฟิลด์ เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองไปยังแบบฟอร์มของคุณ คุณจำเป็นต้องตั้งชื่อเมตาฟิลด์ที่สอดคล้องกัน หลังจากบันทึกเมตาฟิลด์แล้ว คุณสามารถค้นหาได้ที่เมตาฟิลด์ข้อมูลลูกค้าหรือเมตาฟิลด์ข้อมูลบริษัทในส่วนผู้ดูแล Shopify ที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง > ลูกค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินคำขอสำหรับธุรกิจแบบ B2B หรือเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าได้

ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถเป็นข้อมูลประเภทใดก็ได้ต่อไปนี้:

 • ข้อความบรรทัดเดียว: ช่องข้อความสั้นๆ ที่เหมาะสมสำหรับประโยคเดียว
 • รายการดรอปดาวน์: รายการของตัวเลือกที่แสดงเป็นเมนูดรอปดาวน์ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก
 • ปุ่มตัวเลือก: รายการของตัวเลือกที่แสดงเป็นชุดปุ่มที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือก
 • ข้อความหลายบรรทัด: ช่องข้อความที่ยาวขึ้นเหมาะสำหรับเขียนแบบย่อหน้า
 • ตัวเลือกหลายรายการ: รายการตัวเลือกที่แสดงเป็นชุดช่องทำเครื่องหมายซึ่งแตกต่างจากรายการแบบดรอปดาวน์และปุ่มตัวเลือก ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ
 • วันที่: วันที่ใดวันที่หนึ่ง
 • หมายเลข: หมายเลขเดียว

หรือ ฟิลด์แต่ละประเภทสามารถมีข้อกำหนดเฉพาะกำหนดไว้สำหรับฟิลด์นั้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างฟิลด์เพื่อบันทึกขนาดรองเท้าของลูกค้า คุณสามารถเลือกฟิลด์ Number และตั้งชื่อเมตาฟิลด์ว่า ขนาดรองเท้า จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ให้ยอมรับค่าตั้งแต่ 1-16

ตั้งค่าส่วนความสำเร็จ

ช่องที่คุณต้องกรอกในส่วนความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการยืนยันที่คุณเลือก:

 • แสดงข้อความ จะแสดงข้อความให้ลูกค้าของคุณเห็นหลังจากลูกค้าส่งแบบฟอร์มแล้ว
 • เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าอื่น จะเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าของคุณไปยังหน้าที่คุณเลือกหลังจากที่ลูกค้าส่งแบบฟอร์มแล้ว
การตั้งค่าส่วนความสำเร็จของแบบฟอร์ม
การตั้งค่า คำอธิบาย พฤติกรรมการยืนยัน
ส่วนลด (ถ้ามี) การตั้งค่าส่วนลดจะช่วยให้คุณสามารถเลือกรหัสส่วนลดที่ต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็นหลังจากกรอกแบบฟอร์มและเข้าถึงขั้นตอนที่ดำเนินการสำเร็จ
ชื่อ ชื่อของส่วนความสำเร็จของแบบฟอร์ม ซึ่งคุณสามารถมอบการยืนยันว่าลูกค้าได้ลงทะเบียนในรายชื่ออีเมลของคุณสำเร็จแล้วตัวอย่างเช่น Here's your discount, VIP access starts nowหรือThanks for signing up! สูงสุด 50 ตัวอักษร แสดงข้อความ
เนื้อหา เนื้อหาของส่วนความสเร็จของแบบฟอร์มที่คุณสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเน้นประโยชน์ของการเข้าร่วมรายชื่ออีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น ตอนนี้คุณจะได้รู้ข่าวล่าสุดและข้อเสนอพิเศษก่อนใคร แสดงข้อความ
URL การเปลี่ยนเส้นทาง URL ที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางให้ลูกค้าหลังจากลูกค้ากรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น หน้า "ขอบคุณ" ที่มอบสิทธิ์การใช้งานพิเศษพิเศษให้ผู้สมัครใช้งานอีเมล หรือหน้า "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับลูกค้า B2B รายใหม่ เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าอื่น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี