Ustawienia zarówno wyskakujących, jak i wbudowanych formularzy

Podczas tworzenia formularza na stronie Utwórz formularz wyświetlane są zarówno wyskakujące, jak i wbudowane formularze:

 • Formularz
 • Udało się
 • Tagi
 • Powiadomienia e-mail
 • Automatyzacje i workflow

Dowiedz się więcej o określonych ustawieniach, które możesz skonfigurować dla wyskakujących i wbudowanych formularzy.

Ustawienia, które mają zastosowanie zarówno do wyskakujących, jak i wbudowanych formularzy

W poniższej tabeli opisano sekcje zawarte na stronie Utwórz formularz zarówno dla wyskakujących, jak i wbudowanych formularzy oraz ustawienia, które możesz skonfigurować w każdej sekcji. Dowiedz się więcej o tworzeniu formularza.

Ustawienia, które mają zastosowanie zarówno do formularzy wyskakujących, jak i wbudowanych.
Sekcja Opis
Formularz Ustawienia w sekcji Formularz określają treść formularza, np. tytuł, tekst i dane wejściowe. Dowiedz się więcej o ustawieniach Formularza.
Udało się Od ustawień w sekcji Powodzenie zależy treść, która będzie wyświetlana klientowi po pomyślnym wypełnieniu formularza. Dowiedz się więcej o ustawieniach z sekcji Powodzenie.
Tagi Ustawienie Tagi określa, czy do klientów, którzy pomyślnie wypełnili formularz, dodawane są tagi. Aby dodać tag, wprowadź go w polu Znajdź lub utwórz tagi. Dowiedz się więcej o używaniu tagów klientów.
Powiadomienia e-mail Za pomocą ustawienia Powiadomienia e-mail można określić, czy przy każdym przesłaniu formularza ma być wysyłana wiadomość e-mail do właściciela sklepu.
Automatyzacje i workflow Ustawienie Automatyzacja i workflow umożliwia integrację formularza z istniejącą automatyzacją marketingową w Shopify Flow. Możesz połączyć się z już istniejącą automatyzacją lub utworzyć nową. Dowiedz się więcej o tworzeniu automatyzacji marketingowych.

Ustawienia formularza

Poniższe ustawienia można skonfigurować w sekcji Formularz w wyskakującym lub wbudowanym formularzu.

Ustawienia sekcji formularza.
Ustawienie Opis
Tytuł Tytuł formularza, w którym możesz umieścić zachętę lub wezwanie do działania - zapisanie się do newslettera. Maksymalnie 50 znaków.
Treść Tekst jest wyświetlany pod tytułem. W tym polu możesz umieścić sformułowaną w prosty sposób zachętę do rejestracji. Maksymalnie 100 znaków.
Pola Informacje, które mają zostać zarejestrowane w formularzu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu danymi wejściowymi formularza.
Przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na przycisku przesyłania. Przycisk powinien zawierać w jasny sposób sformułowane wezwanie do działania, takie jak Zarejestruj się, Subskrybuj, Prześlij lub Odbierz rabat. Maksymalnie 25 znaków.
Zastrzeżenie dotyczące zgody (opcjonalne) Zastrzeżenie to może informować klientów o tym, że podając swój adres e-mail, wyrażają zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych. Rozważ dodanie linków do warunków i zasad sklepu lub polityki prywatności. Maksymalnie 100 znaków.

Zarządzaj polami formularza

Domyślnie w formularzach rejestrowane jest imię i adres e-mail klienta. W sekcji Pola formularza możesz dodawać lub usuwać pola, aby dostosować informacje zebrane od klientów.

 1. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć formularz.
 2. W sekcji Pola należy wykonać dowolną z poniższych czynności, aby zarządzać polami formularza:

  • Aby dodać nowe pole, kliknij opcję Dodaj nowe pole. Wybierz i skonfiguruj pole, które chcesz dodać, a następnie kliknij opcję Gotowe.
  • Aby usunąć pole, kliknij ikonę usuwania (⊖) obok nazwy pola.
  • Aby edytować szczegóły pola, np. czy pole jest wymagane do wypełnienia formularza, kliknij nazwę pola. Po dokonaniu zmian kliknij opcję Gotowe.
 3. Skonfiguruj pozostałe ustawienia formularza, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Niestandardowe pola wprowadzania

Niestandardowe pola wprowadzania są przechowywane jako metapole. Po dodaniu niestandardowego pola do formularza musisz nazwać odpowiednie metapole. Po zapisaniu metapola można je znaleźć w metapolach danych klienta lub metapolach danych firmy w panelu administracyjnym Shopify w opcjach: Ustawienia > Dane klienta > Klienci. Możesz wykorzystać te dane do oceny wniosków B2B lub do tworzenia segmentów klientów.

Pole niestandardowe może mieć dowolny z następujących typów danych:

 • Tekst z jedną linią: Krótkie pole tekstowe odpowiednie dla jednego zdania.
 • Lista rozwijana: Lista opcji prezentowanych jako rozwijane menu, z których użytkownik może wybrać jedną opcję.
 • Przyciski: Lista opcji prezentowanych jako szereg przycisków, z których użytkownik może wybrać jedną opcję.
 • Tekst z wieloma liniami: Dłuższe pole tekstowe odpowiednie dla akapitu.
 • Wybór wielokrotny: Lista opcji przedstawionych jako szereg pól wyboru. W przeciwieństwie do Listy rozwijanej i Przycisków użytkownicy mogą wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
 • Data: Konkretna data.
 • Liczba: Pojedyncza liczba.

Opcjonalnie dla każdego typu pola można ustawić określone wymagania.

Na przykład, jeśli chcesz utworzyć pole do rejestrowania rozmiaru buta swoich klientów, możesz wybrać pole Numer i nazwać metapole Rozmiar buta. Następnie możesz ustawić pole tak, aby akceptowało wartości od 1-16.

Ustawienia z sekcji Powodzenie

Pola, które musisz wypełnić w sekcji Powodzenie zależą od wybranego Zachowania potwierdzającego:

 • Pole Pokaż wiadomość wyświetla wiadomość skierowaną do klientów po przesłaniu przez nich formularza.
 • Pole Przekieruj do innej strony przekierowuje klientów do wybranej strony po przesłaniu przez nich formularza.
Ustawienia sekcji formularza Powodzenie.
Ustawienie Opis Zachowanie potwierdzające
Rabat (opcjonalny) Ustawienie Rabat umożliwia wybranie kodu rabatowego, który będzie wyświetlany klientom po wypełnieniu formularza i osiągnięciu kroku powodzenia.
Tytuł Tytuł sekcji sukcesu w formularzu, gdzie możesz umieścić potwierdzenie, że klient zapisał się na Twoją listę mailingową. Przykład: Oto Twój rabat, Dostęp VIP jest już aktywny lub Dziękujemy za rejestrację!. Maksymalnie 50 znaków. Pokaż wiadomość
Treść Treść sekcji sukcesu w formularzu, gdzie możesz podać więcej szczegółów lub podkreślić korzyści wynikające z zapisania się na listę mailingową. Przykład: Teraz jako pierwszy będziesz otrzymywać informacje o nowościach i ofertach specjalnych. Pokaż wiadomość
Przekierowujący adres URL Adres URL, na który chcesz przekierować klienta po wypełnieniu przez niego formularza. Może to być na przykład strona „Dziękujemy”, która zapewnia subskrybentom e-maili specjalną korzyść, lub strona „Następne kroki” dla nowych klientów B2B. Przekieruj do innej strony

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo