Innstillinger for både popup- og integrerte skjemaer

Når du oppretter et skjema, vises følgende seksjoner på siden Opprett skjema for både popup- og integrerte skjemaer:

 • Skjema
 • Vellykket
 • Tagger
 • E-postvarsler
 • Automasjoner og arbeidsflyter

Finn ut mer om de spesifikke innstillingene du kan konfigurere for popup- og integrerte skjemaer.

Innstillinger som gjelder for både popup- og integrerte skjemaer

Den følgende tabellen beskriver seksjonene på siden Opprett skjema for både popup- og integrerte skjemaer, og hvilke innstillinger du kan konfigurere i hver av seksjonene. Finn ut mer om å opprette et skjema.

Innstillinger som gjelder for både popup- og integrerte skjemaer.
Seksjon Beskrivelse
Skjema Innstillingene i seksjonen Skjema styrer innholdet i skjemaet, som for eksempel tittel, tekst og felter. Finn ut mer om Skjema-innstillingene.
Vellykket Innstillingene i seksjonen Suksess styrer innholdet som vises til kunden når de har fylt ut et skjema. Finn ut mer om Suksess-innstillingene.
Tagger Innstillingen Tagger avgjør om det legges til tagger for kunder som har fylt ut et skjema. For å legge til en tagg angir du den i Finn eller oppretter tagger-feltet. Finn ut mer om bruk av kundetagger.
E-postvarsler Med innstillingen E-postvarsler kan du styre om det sendes ut en e-postmelding til butikkeieren ved hver innsending av et skjema.
Automasjoner og arbeidsflyter Med innstillingen Automasjon og arbeidsflyter kan du integrere skjemaet med en eksisterende markedsføringsautomasjon i Shopify Flow. Du kan koble til en eksisterende automasjon eller opprette en ny. Finn ut mer om oppretting av markedsføringsautomasjoner.

Skjemainnstillinger

Følgende innstillinger kan konfigureres i seksjonen Skjema for popup- og integrerte skjemaer.

Innstillinger for skjemadelen av skjemaet.
Innstilling Beskrivelse
Tittel Tittelen på skjemaet, der du kan gi et insentiv eller en handlingsoppfordring for å registrere seg for nyhetsbrevet. Maksimalt 50 tegn.
Innhold Teksten vises under tittelen. I dette feltet bør du vurdere å gi et insentiv for å registrere seg, og samtidig holde det enkelt. Maksimalt 100 tegn.
Felt Informasjonen som skal innhentes av skjemaet. Finn ut mer om administrasjon av skjemaregistreringer.
Knappetikett Teksten som vises på Send-knappen. Knappen bør ha en tydelig handlingsoppfordring, som Registrer deg, Abonner, Send inn eller Få rabatten. Maksimalt 25 tegn.
Ansvarsfraskrivelse om samtykke (valgfritt) Ansvarsfraskrivelsen kan inneholde informasjon som at kundene ved å sende inn e-postadressen sin godtar å motta e-postmarkedsføring. Vurder å legge til koblinger til butikkens vilkår og betingelser eller personvernerklæring. Maksimalt 100 tegn.

Administrer skjemafelter

Som standard innhenter skjemaer kundens fornavn og e-postadresse. I seksjonen Felter for skjemaet kan du legge til eller fjerne felter for å tilpasse hva slags informasjon som innhentes fra kunder.

 1. Følg trinnene for å opprette et skjema.
 2. Gjør et av følgende trinn i seksjonen Felter for å administrere skjemafeltene:

  • Klikk på Legg til nytt felt for å legge til et nytt felt. Velg og konfigurer feltet du vil legge til, og klikk deretter på Ferdig.
  • Klikk på fjerningsikonet (⊖) ved siden av feltnavnet for å fjerne et felt.
  • For å redigere detaljer for et felt, for eksempel om feltet må fylles ut for å kunne sende inn skjemaet, klikker du på feltets navn. Klikk på Ferdig når du har gjort endringene.
 3. Konfigurer de andre skjemainnstillingene, og klikk deretter på Lagre.

Egendefinerte inndatafelter

Egendefinerte inndatafelt lagres som et metafelt. Når du legger til et egendefinert felt i skjemaet, må du gi det tilhørende metafeltet et navn. Når et metafelt er lagret, finner du det i metafelter for kundedata eller i metafelter for bedriftsdata i Shopify-administrator under Innstillinger > Egendefinerte data > Kunder. Du kan bruke disse dataene til å vurdere B2B-bedriftsforespørsler, eller for å opprette kundesegmenter.

Det egendefinerte feltet kan være en av følgende datatyper:

 • Énlinjet tekst: Et kort tekstfelt, som passer for en enkeltsetning.
 • Rullegardinliste: En liste med alternativer som presenteres som en rullegardinmeny, som brukeren kan velge ett alternativ fra.
 • Alternativknapper: En liste med alternativer som presenteres som en serie knapper, som brukeren kan velge ett alternativ fra.
 • Tekst i flere linjer: Et lengre tekstfelt som passer for et avsnitt.
 • Flere valg: En liste med alternativer som presenteres som en serie avmerkingsbokser. I motsetning til Rullegardinliste og Alternativknapper kan brukerne velge mer enn ett svar.
 • Dato: En bestemt dato.
 • Tall: Et enkelt tall.

Du kan velge å angi bestemte krav for hver felttype.

Hvis du for eksempel ønsker å opprette et felt for å innhente skostørrelsen til kundene, kan du velge feltet Tall og gi metafeltet navnet Skostørrelse. Du kan deretter angi at feltet skal godta verdier fra 1–16.

Suksessinnstillinger

Feltene du må fylle ut i seksjonen Vellykket avhenger av hvilken Bekreftelsesadferd du velger:

 • Vis melding viser en melding til kundene når de sender inn et skjema.
 • Omdiriger til en annen side omdirigerer kundene til siden du velger når de sender inn et skjema.
Innstillinger for Vellykket-delen av et skjema.
Innstilling Beskrivelse Bekreftelsesadferd
Rabatt (valgfritt) Med innstillingen Rabatt kan du velge en rabattkode som vises til kunder når de har fylt ut skjemaet og kommer til suksess-trinnet.
Tittel Tittelen på suksess-seksjonen i skjemaet, der du kan gi en bekreftelse på at kunden har registrert seg på e-postlisten. For eksempel Her er rabatten din, Din VIP-tilgang starter nå eller Takk for at du registrerte deg!. Maksimalt 50 tegn. Vis melding
Innhold Brødteksten i suksess-seksjonen av skjemaet, der du kan gi mer informasjon eller fremheve fordelene ved å registrere seg for e-postlisten. For eksempel Du er nå blant de første som får høre om de nyeste lanseringene og spesialtilbudene. Vis melding
Omdirigerings-URL-adresse URL-adressen du ønsker å omdirigere kunden til når de har fylt ut et skjema. For eksempel en takkeside som gir e-postabonnenter en spesiell belønning, eller en side med «neste trinn» for nye B2B-kunder. Omdiriger til en annen side

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis