Inställningar för både popup-formulär och infogade formulär

När du skapar ett formulär visas följande avsnitt på sidan Skapa Skapa formulär både för popup-formulär och infogade formulär:

 • Formulär
 • Genomfört
 • Taggar
 • E-postaviseringar
 • Automatiseringar och arbetsflöden

Läs mer om de specifika inställningar du kan konfigurera för popup-formulär och inline-formulär.

Inställningar som gäller för både popup-formulär och infogade formulär

Följande tabell beskriver de avsnitt som ingår på sidan Skapa formulär för både popup-formulär och infogade formulär och vilka inställningar du kan konfigurera i varje avsnitt. Mer information om att skapa ett formulär.

Inställningar som gäller både för popup- och inline-formulär.
Avsnitt Beskrivning
Formulär Inställningarna i formuläravsnittet avgör innehållet i ditt formulär, till exempel titel, text och indata. Mer information om formulärinställningar .
Genomfört Inställningarna i avsnittet Framgång avgör innehållet som visas för din kund vid slutförandet av ett formulär. Mer information om inställningar för framgång.
Taggar Inställningarna för Taggar avgör om taggar läggs till för kunder som har lyckats fylla i formuläret. Om du vill lägga till en tagg ska du ange den i fältet Sök eller skapa taggar. Mer information om att använda kundtaggar.
E-postaviseringar Inställningen för e-postaviseringar gör att du kan välja att skicka ett e-postmeddelande till butiksägaren för varje inlämning av ett formulär.
Automatiseringar och arbetsflöden Inställningen för Automatisering och arbetsflöden låter dig integrera ditt formulär med en befintlig marknadsföringsautomatisering i Shopify Flow. Du kan ansluta till en befintlig automatisering eller skapa en ny. Mer information om att skapa marknadsföringsautomatiseringar.

Formulärinställningar

Följande inställningar kan konfigureras i avsnittet Formulär i ditt popup-formulär eller ditt infogade formulär.

Inställningar för ditt formulärs formuläravsnitt.
Inställning Beskrivning
Titel Titeln på formuläret, där du kan ge incitament eller en call to action för att gå med i ditt nyhetsbrev. Maximalt 50 tecken.
Innehåll Texten visas under rubriken. I det här fältet bör du överväga att ge incitament för att registrera sig, samt att hålla det enkelt. Maximalt 100 tecken.
Fält Information som hämtas in av formuläret. Mer information om att hantera formulärinmatningar.
Knappetikett Texten som visas på knappen Skicka. Knappen ska vara en tydlig uppmaning till åtgärd, till exempel Registrera dig, Prenumerera, Skicka eller Få min rabatt. Maximalt 25 tecken.
Tillåt ansvarsfriskrivning (valfritt) Din friskrivning kan innehålla information som att berätta för dina kunder att när de skickar in sin e-postadress samtycker de till att få marknadsföringsmejl. Överväg att lägga till länkar till din butiks regler och villkor eller integritetspolicy. Maximalt 100 tecken.

Hantera formulärfält

Som standard samlar formulär in kundens förnamn och e-postadress. I avsnittet Fält i ditt formulär kan du lägga till eller ta bort fält för att anpassa den information som du samlar in från kunder.

 1. Följ stegen för att skapa ett formulär.
 2. I avsnittet Fält gör du något av följande för att hantera dina formulärfält:

  • Klicka på Lägg till nytt fält för att lägga till ett nytt fält. Välj och konfigurera det fält som du vill lägga till och klicka sedan på Klar.
  • Klicka på borttagningsikonen (⊖) intill fältnamnet för att ta bort ett fält.
  • Klicka på fältets namn för att redigera detaljerna i ett fält, till exempel om fältet krävs för att fylla i formuläret. När du har gjort dina ändringar klickar du på Klar.
 3. Konfigurera dina andra formulärinställningar och klicka sedan på Spara.

Anpassade inmatningsfält

Anpassade inmatningsfält lagras som ett metafält. När du lägger till ett anpassat fält i ditt formulär måste du ge motsvarande metafält ett namn. När ett metafält har sparats kan du hitta det i dina kunddatas metafält eller företagsdatametafält i din Shopify-admin under Inställningar > Anpassade data > Kunder. Du kan använda dessa data för att bedöma B2B-företagsförfrågningar eller för att skapa kundsegment.

Det anpassade fältet kan vara någon av följande datatyper:

 • Enradstext: Ett fält för kort text som är lämpligt för en enda mening.
 • Rullgardinsmeny: En lista över alternativ som presenteras som en rullgardinsmeny som användaren kan välja ett alternativ från.
 • Alternativknappar: En lista över alternativ som presenteras som en serie knappar som användaren kan välja ett alternativ från.
 • Flerradstext: Ett längre textfält lämpligt för ett stycke.
 • Flera alternativ: En lista över alternativ som presenteras som en serie kryssrutor. Till skillnad från Rullgardinsmenyn och Alternativknapparna kan användare välja mer än ett svar.
 • Datum: Ett specifikt datum.
 • Nummer: Ett enda nummer.

Alternativt kan varje fälttyp ha specifika krav inställda.

Om du till exempel vill skapa ett fält för att hämta in skostorlek för dina kunder kan du välja fältet Siffra och döpa metafältet till Skostorlek. Sedan kan du ställa in så att fältet godkänner värden från 1–16.

Inställningar för Framgång

Fälten som du behöver fylla i i avsnittet för slutförande beror på vilken bekräftelsetyp du väljer:

 • Visa meddelande – visar ett meddelande för kunderna när de skickar in ett formulär.
 • Omdirigera till ny sida – omdirigerar kunderna till valfri sida när de skickar in ett formulär.
Inställningar för avsnittet för slutförande i ett formulär.
Inställning Beskrivning Bekräftelsetyp
Rabatt (valfritt) Rabattinställningen låter dig välja en rabattkod som ska visas för kunder när de har slutfört ditt formulär och nått framgångssteget.
Titel Titeln på avsnittet efter genomförande av formuläret, där du kan ge bekräftelse på att en kund har registrerat sig för din e-postlista.Till exempel, Här är din rabatt, VIP-åtkomst startar nu eller Tack för din registrering!.Maximalt 50 tecken. Visa meddelande
Innehåll Brödtexten i formulärets avsnitt efter genomförande, där du kan ge mer information eller framhäva fördelarna med att gå med i din e-postlista.Till exempel: Du är nu den första som får reda på de senaste lanseringarna och specialerbjudandena. Visa meddelande
Omdirigerings-URL Den URL som du vill omdirigera din kund till när hen slutför ett formulär. Till exempel en tacksida som ger e-postprenumeranter en särskild bonus, eller en sida med de nästa stegen för nya B2B-kunder. Omdirigera till ny sida

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis